Reakce Jana Zahradila na spekulativní článek serveru Politico

Poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil se ohrazuje proti tendenčnímu a spekulativnímu článku serveru Politico, který se snaží nalézt senzaci tam, kde není. Článek je plný náznaků, nevyslovených podezření, spekulativních závěrů, osobních i politických útoků od konkurentů. Tyto spekulace kategoricky odmítá jako poškozující jeho odbornost, důvěryhodnost a kredit.

K uvedeným záležitostem několik poznámek:

1. Neformální EU-China Friendship Group existuje v Evropském parlamentu přes 10 let. Jejím dosavadním předsedou byl britský konzervativec Nirj Deva a po Brexitu od loňského října převzal předsednictví Jan Zahradil.

2. Od loňského podzimu, tedy od začátku předsednictvíposlance Zahradila, skupina nevyvíjela (kvůli Covidu) žádnou činnost, nezorganizovala žádnou cestu do Číny, ani žádnou akci v Evropském parlamentu nebo mimo něj. Skupina také neobdržela od nikoho žádné finanční ani jiné dary, podporu nebo v tomto smyslu cokoliv jiného.

3. Důrazně je nutné odmítnout náznaky, že by mohly býtprostřednictvím této skupiny Číně sdělovány důvěrné informace o obchodních jednáních s EU. Jan Zahradil se řídí striktně pravidly Evropského parlamentu o střetu zájmů, nezpravodajem k žádné zprávě, která by se týkala Číny, a o vzniku a (ne)činnosti skupiny písemně informoval předsedu EP SassolihoEuroposlanec nemá přístup k důvěrným či klasifikovaným informacím o obchodních jednáních EU-Čína, ani o něj nikdy nežádal. Veškeré informace vychází pouze z otevřených a veřejně publikovaných zdrojů Evropského parlamentu, Rady a Komise.

4. „Čínský“ asistent poslance Zahradila Gai Lin, kterého převzal po předsedovi Devovi, a který pracuje na částečný úvazek jako accredited parliamentary assistantžije a pracuje v Belgii již minimálně 14 let, s plným vědomím a souhlasem příslušných belgických úřadůvčetně zpravodajského prověření. V EP již pracoval dříve pro jiné poslance a na jeho zaměstnání je uděleno povolení Evropského parlamentu. Jako součást žádosti podepsal pan Gai Lin „Prohlášení o neexistenci střetu zájmů“ (s výčtem všech svých aktivit mimo EP) a „Prohlášení o důvěrnosti“, ve kterém se zavazuje nesdělovat žádné informace z EP. Panu Zahradilovi nikdy nebylo sděleno žádné upozornění od belgických úřadů nebo orgánů Evropského parlamentu, že by mohl představovat jakékoliv bezpečnostní riziko pro zájmy EU.