Dohoda o brexitu padla. Vláda musí zajistit ochranu postavení našich občanů žijících ve Velké Británii

Britští poslanci v úterý odmítli dohodu o odchodu Velké Británie z EU tak, jak ji dojednala premiérka Theresa May a unijní vyjednavači. Podle občanských demokratů nyní musí vláda představit plán, jak hodlá ošetřit práva českých občanů, kteří žijí a pracují na území Spojeného království v případě, že dojde k brexitu bez jakékoli dohody.

„Výsledek hlasování o brexitu mimo jiné ukazuje, jak je obtížné v praxi naplnit vůli voličů vyjádřenou referendem. Odchod z EU je mimořádně složitý i pro tak silnou a tradiční demokracii, jako je britská. Za současné situace je důležité, aby byly v maximální možné míře zachovány výborné vztahy mezi Velkou Británií a Českou republikou. Zájmy našich občanů musejí být základem pro naši zahraniční a evropskou politiku,“ řekl předseda ODS Petr Fiala.
„Stále doufáme v nalezení dohody, která by byla na obou stranách kanálu přijatelná. Evropské instituce daly již během noci najevo, že vyjednávat dále nehodlají. Je proto na členských státech, aby převzaly iniciativu, protože jsou to vlády, nikoli Evropská komise, kdo skutečně zodpovídá za udržení pracovních míst a prosperity. Od vlády nyní očekávám, že urychleně představí plán, jak v případě brexitu bez dohody hodlá ošetřit právní postavení občanů České republiky žijících a pracujících ve Spojeném království. Považoval bych za šokující a naprosto neodpovědné, kdyby se ukázalo, že žádný takový plán neexistuje,“ uvedl europoslanec a šéf Aliance konzervativců a reformistů v Evropě Jan Zahradil.
„Je v zájmu Evropské unie i České republiky, aby nedošlo k tzv. tvrdému brexitu a podařilo se nakonec nalézt řešení, které přinese akceptovatelnou dohodu pro obě strany. Přesto musí být vláda a Česká republika připravena na všechny varianty včetně tzv. tvrdého brexitu, a to v první fázi primárně ve věci postavení a zajištění práv pro občany ČR žijící a pracující na území Velké Británie. Očekávám, že vláda téměř okamžitě přijde na půdu výboru pro evropské záležitosti se všemi scénáři budoucího vývoje a že v co nejkratším termínu začneme na půdě výboru i na plénu Poslanecké sněmovny projednávat legislativu, která zajistí ochranu našich občanů ve Velké Británii,“ řekl místopředseda poslaneckého klubu ODS a člen výboru pro evropské záležitosti Jan Skopeček.