Každý členský stát EU musí mít možnost zvolit si oblast, ve které se chce, nebo naopak nechce integrovat

Na sobotní programové konferenci občanští demokraté představili aktualizovanou pozici ODS k EU s názvem „Silné Česko v silné Evropě 21. století“. Publikace obsahuje konkrétní návrhy na změnu Evropské unie, aby více odpovídala potřebám jednotlivých členských států a jejich občanů.

Evropa se musí vrátit do stavu, který je udržitelný. Lidé musejí mít jistotu, že EU je zvládnutelná organizace. Vidím šanci pro nás, abychom si znovu definovali, jaké místo v Evropě chceme mít,“ uvedl spoluautor dokumentu a předseda ACRE Jan Zahradil. Hlavní změnou, kterou musí EU projít, je změna na flexibilní integraci. Jednotlivé státy musí mít možnost samy se rozhodnout, ve které oblasti se chtějí integrovat více, ve kterých méně a které chtějí naopak plně ponechat na národní úrovni. Jedinou oblastí, na které se musejí podílet všechny státy, je podle občanských demokratů společný trh, tedy volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.

Změnit se také musí fungování evropských institucí. „Evropská komise se má snažit být členským státům ku pomoci, neblokovat jejich aktivity, nekritizovat ty, které se rozhodly chránit vnější hranice EU, a těm, které to nezvládají, říci jasně prostě nemohou být součástí Schengenu. Žádná jiná cesta není,“ dodal Jan Zahradil. Česká republika si také musí vyjednat výjimku ze společné azylové a migrační politiky a také z povinnosti přijmout euro. O přijetí celoevropské změny musíme mít možnost rozhodnout sami v případě, že to bude pro Českou republiku výhodné.