Je zapotřebí vzít na vědomí, že vícerychlostní Evropa reálně existuje

“Myslím, že zejména pan Sobotka poté, co mu odešel pan Prouza, tak se v tom plácá jako nudle v bandasce a neví, co má říkat. My jsme tedy opačného názoru. Já myslím, že vícerychlostní Evropa za prvé je realitou nebo můžeme jí říkat vícevrstvá nebo flexibilní, pružná, to je jedno, nicméně jde o to, aby ty státy měly volnost se integrovat a spolupracovat do takové míry, do jaké budou ochotny a schopny. Já si opravdu myslím, že Česká republika nemusí být u všeho, že by dokonce neměla být u všeho. Že by třeba měla zůstat mimo eurozónu, že by měla zůstat mimo společnou azylovou a migrační politiku.“

Záznam celého pořadu: Údálosti, komentáře

 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie chtějí v sobotu na schůzce v Římě řešit, co dál s EU. Na posunu Unie směrem k vícerychlostní Evropě se přitom shodli lídři čtyř největších evropských zemí už na začátku měsíce na neoficiální schůzce, tedy na neformálním summitu ve Versailles u Paříže.

Francois HOLLANDE, francouzský prezident /9. 3. 2017/:
Jednota neznamená uniformitu. Z tohoto důvodu jsem pro to, aby byly nové formy spolupráce, jsem pro nové projekty, tedy pro to, čemu říkáme vícerychlostní spolupráce. Některé země pak budou moct postupovat rychleji v otázkách, jako je třeba bezpečnost.

Angela MERKELOVÁ, německá kancléřka:
Musíme mít odvahu připustit, že některé země se pohybují vpřed a můžou přitom postupovat mnohem rychleji než ostatní. Tato vícerychlostní spolupráce samozřejmě musí zůstat otevřená pro ty, kteří jsou mírně pozadu. Nemůžeme se před nimi úplně uzavřít. Musíme ale být schopni jít stále kupředu.

David BOREK, moderátor:
Jenže některé východoevropské země, včetně České republiky, se zmínek o vícerychlostní Evropě obávají. Mohly by totiž v důsledku znamenat faktické vyřazení části kontinentu z rozhodování o některých důležitých tématech.

Bohuslav SOBOTKA, předseda vlády /ČSSD//zdroj: ČTK/:
„Pozice České republiky do této chvíle je taková, že my nevítáme vícerychlostní Evropu. Já bych velmi uvítal, kdyby si Česká republika v příštích měsících ujasnila, co je z hlediska jejich národních zájmů lepší, jestli se snažit držet Evropu co nejvíce celistvou, anebo jestli na to rezignovat a připustit, že Evropa je stále více vícerychlostní nebo vícevrstvá.“

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Tak pojďme téma rozebrat s mými hosty, kteří už se mnou sedí ve studiu. Jan Zahradil, europoslanec ODS a frakce ECR. Dobrý večer.

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Dobrý večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
A proti němu Tomáš Zdechovský, KDU-ČSL a frakce EPP. Dobrý večer i vám.

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/:
Dobrý večer.

David BOREK, moderátor:
Tak vláda schválila mandát, schválila ho včera premiérovi Sobotkovi a v té tiskové zprávě se řekla jedna, nebo tam byla taková jedna věta, klíčovou prioritou v České republice pro budoucí směřování Unie je urychlování její jednoty a soudržnosti. Já se přiznám, že bych, pane Zdechovský, potřeboval vysvětlit, jaké vlastně stanovisko si veze premiér do Říma v sobotu?

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/:
Tak myslím si, že to stanovisko, já nejsem člen vlády, tak bych ho asi mohl, mohl komentovat z toho pohledu …

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Tak jste členem vládní strany.

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/:
Z toho pohledu, že KDU-ČSL dlouhodobě vlastně zastává svůj postoj, že není pro vícerychlostní Evropu, že je pro Evropu jednotnou, která dále více bude prohlubovat spolupráci a myslím si, že v tomhlec tom, v tomhlec tom prostě i KDU-ČSL podporuje premiéra Sobotku, aby tento názor i nadále vyjasňoval, tento názor my říkáme v Evropské unii posledních několik měsíců. Tomáš Prouza, který byl odpovědný za, za vyjednávání těch, toho textu a který vlastně přispěl i velmi výrazně jeho podobě, tak ten byl veliký zastánce právě tý jednotný Evropy a ta vícerychlostnost nebo vícevrstevnost, kterou my v Evropské unii vidíme, si myslím, že je trošku na škodu.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
To probereme, ale teď úplně upřímně a prosím, vysvětlete mi to jako laikovi. Já bych očekával, když v sobotu je summit, poměrně docela důležitý summit, už proběhl, jak diváci slyšeli, ten neformální summit určitých států ve Versailles, že budou jasně daná pravidla, respektive jasně daný mandát, s kterým Bohuslav Sobotka pojede do Říma a to bude stanovisko, stanovisko celé vlády a celé vládní koalice a teď já slyším, že vy říkáte, že vlastně ani nevíte, že za KDU-ČSL máte nějaký názor. Máte tedy nějaké jasné stanovisko jako vláda?

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/:
Ne, já jsme říkali, že my za KDU-ČSL máme jasný názor.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Tomu rozumím a vláda?

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/:
Já nevím, jestli pan premiér má potom jasný názor.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Vy jako člen vládní koalice to nevíte?

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/:
Jakoby, já si myslím, že náš postoj nebo postoj, vlastně nějakej výsledek jednání států V4 byl, že pro … protivícerychlostní Evropě, a to ony společně deklarovaly, takže si myslím, že pan premiér od té doby ho vlastně nezměnil.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pane Zahradile, má vláda jasno v tom, co chce?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Asi ne a myslím, že zejména pan Sobotka poté, co mu odešel pan Prouza, tak se v tom plácá jako nudle v bandasce a neví, co má říkat. My jsme tedy opačného názoru. Já myslím, že vícerychlostní Evropa za prvé je realitou nebo můžeme jí říkat vícevrstvá nebo flexibilní, pružná, to je jedno, nicméně jde o to, aby ty státy měly volnost se integrovat a spolupracovat do takové míry, do jaké budou ochotny a schopny. Já si opravdu myslím, že Česká republika nemusí být u všeho, že by dokonce neměla být u všeho. Že by třeba měla zůstat mimo eurozónu, že by měla zůstat mimo společnou azylovou a migrační politiku …

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Skočím vám do řeči. To všechno probereme, to všechno chci probrat, ale já se ještě dostanu k tomu, nebo rád bych se dostal nebo začal tam u toho, u toho summitu. Pokud je to tedy tak, že vy říkáte, že ta vláda nemá ani jasno, vy jste koneckonců zmínil pana Prouzu také. S čím tam tedy Česká republika pojede, jaké bude její, jaká bude její pozice, když v zásadě já jsem nezaznamenal a prosím, opravte mě, pánové, nějakou zásadní debatu na české politické scéně třeba ve sněmovně, kromě toho brexitu, jaká má být pozice České republiky a co má chtít, pane Zahradile?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
No, to je právě zásadní problém, že vláda tady markýruje debatu o budoucnosti Evropské unie a budoucnosti České republiky v Evropské unii. Ve skutečnosti se nic takového neděje. Pan Prouza tady vytvořil jakýsi konvent, tomu říkal, což byla taková, řekněme, zástěrka nebo alibi pro prosazování přesně těch názorů, které tedy zazněly, tedy jednotná Evropa, všichni stejnou rychlostí, stejným směrem, unifikace všeho možného. To prostě není udržitelné, takhle se nedá postupovat a pan Sobotka, já prostě musím říct jasně, jednoznačně, pan Sobotka evropské politice vůbec nerozumí. Všechny ty papíry, podklady, projevy, to mu připravoval pan Prouza, pan Sobotka to tam vždycky jenom odříkal, protože koneckonců, jak známo, pan Sobotka neumí žádný světový jazyk, takže ani není schopen komunikovat se svými protějšky na adekvátní úrovni třeba neformálně u oběda, čili to zoufalství vlády se teď projevilo v plné nahotě.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Nevím, jestli na to chcete reagovat jako člen vládní koalice?

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/:
Já myslím, že, že ne, že já třeba osobně jsem se evropských konventů, které byly vytvořeny, zúčastnil a myslím si, že ta diskuse byla výborná, protože jsme se tam sešli europoslanci, poslanci a sešli se tam senátoři a neziskový sektor, vládní úředníci a že třeba v mnohých oblastí jsme si ten názor ujasnili.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
A tam se rozhodovalo vlastně o budoucnosti České republiky v Evropské unii. Já se opět vracím k tomu, že jsem laik a opravdu se ptám laicky, neměla by prostě probíhat nějaká celospolečenská debata o tom, jaká pozice, protože to je poměrně důležité přece, jaká pozice česká, České republiky bude v rámci takového spolku důležitého, jako je Evropská unie, k tomu, abychom si vymezili nějaké pozice, než že se dozvídám, že na, na konventu jste se bavili s neziskovými organizacemi?

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/:
Ale ona probíhá, ona probíhá jakoby permanentně. My jsme zvaní třeba na výbor pro evropskou integraci, já nevím, jestli tam kolega chodí, ale … nebo pro evropské záležitosti do Senátu a do Poslanecký sněmovny a tam opravdu se probírají jednotlivý témata a pak jsme byli zvaní na podvýbor pro migraci a myslím si, že třeba migrace byla mnohokrát jakoby probrána. Já jsem zvaný do různých panelů, kde opravdu ty věci diskutujeme a ten názor se, názor se určitě dělá a já třeba nesouhlasím s tím, že určitě pan Sobotka Evropský unii nerozuměl. Já si myslím, že měli jsme hodně premiérů, někdo rozuměl něčemu víc a snažil se o něco víc, někdo rozuměl něčemu míň, ale myslím si, že jedna jako věc se Bohuslavovi Sobotkovi musí nechat. To je člověk, kterej je ochoten naslouchat a můžu s ním Xkrát nesouhlasit a taky s ním nesouhlasím, ale můžu říct, že to je premiér, možná první, kterýho jsem zažil, který je ochoten jakoby slyšet jinej názor.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pane Zahradile?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Já myslím, že, musím opakovat tedy jenom to, co jsem řekl, já myslím, že vláda v tom nemá jasno, že premiér Sobotka se v evropské politice neorientuje a hlavně, že vůbec nebere na vědomí tu současnou realitu, protože vícerychlostní Evropa, cokoli si představíme, vícevrstvá, flexibilní Evropa, reálně existuje. Je zapotřebí to vzít na vědomí, je zapotřebí v tom nějakým způsobem najít místo pro Českou republiku, chovat se aktivně, neplavat jenom s tím hlavním proudem, nekopírovat to, co řekla paní kancléřka Merkelová nebo francouzský prezident, ale vytvořit si autonomní českou pozici, což se bohužel prostě neděje. Tady žádná autonomní česká pozice není.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pane Zdechovský?

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/:
Tadyhle prostě já zase říkám, já s tím nemůžu souhlasit. My jsme byli za vlády ODS, jsme byli tolikrát autonomní, že jsme se dostali mimo ten proud. Jako myslím si, že hodně …

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Ale já nechci být součástí hlavního proudu.

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/:
Ale myslím si, že některý otázky prostě budeme součástí hlavního proudu a máme tam co říct a v některých otázkách se prostě dostaneme jakoby mimo, ale musíme vytvořit to, abysme nezůstali sami, jako ve směrnici o střelných zbraních, kdy se vlastně všichni domluvili, my jsme na začátku byli v nějaký skupině osmi, devíti států, který aktivně vystupovaly a pak jsme se dostali díky naší blbosti a díky neschopnosti některejch lidí jako v té směrnici vyjednávat a nikoho nechci jmenovat, my jsme se dostali úplně na okraj, a to si myslím, že vždycky, když budeme se bavit o vícerychlostní Evropě, my prostě tudlec tu diplomacii, která se dělá, jak říkal Jan Zahradil, na, na to během neformálních snídaní, obědů, večeří a kdy vlastně ti politici třeba spolu jedou …

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Kde pan Sobotka nemůže nic říct, protože se s těmi lidmi neumí domluvit v první řadě.

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/:
A diskutujou, tak si myslím, že my to prostě zatím ještě příliš neumíme.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Ještě jednou, čí blbostí, jak jste říkal, že, že …?

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/:
No, myslím si, že je jeden člověk, kterej se tady velmi často ozývá a velmi často vystupuje s nějakými nápady, jak to bude řešit tu situaci ústavními zákony a myslím, že ten člověk prostě vůbec nepochopil způsob vyjednávání.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pane Zdechovský, kdo to je?

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/:
Myslím si, že to je jeden z ministrů a z našich koaličních partnerů.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Máte namysli ministra Chovance?

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/:
Myslím si, že jste to řekl velmi dobře.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Děkuji vám za odpověď. Tak pojďme se posunout dál, tedy k vícerychlostní Evropě.

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Koaliční spolupráce v praxi, OK.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Dobře, tak pojďme, pojďme k té Evropě. Jak si to vlastně představujete? Vy jste, vy jste v minulosti řekl, že integrace se ukázala jako nemožný projekt a že pro vás má jediný smysl jednotný ekonomický trh nebo vybudování jednotné ekonomiky. Co tedy dál? Jak si to představujete? Že každý pojede kam?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Pro nás má zásadní význam vnitřní trh, celní unie, společná obchodní politika. To jsou tři pilíře ekonomické spolupráce, o kterých si myslíme, že jsou prospěšné, že přináší prospěch České republice jako exportně orientované zemi a že bychom se jich měli držet. O té politické nadstavbě máme velké pochybnosti. Myslíme si třeba, že společná zahraniční a bezpečnostní politika je vlastně velká chiméra, protože když dojde na lámání chleba, tak si každý stát sleduje tu svoji vlastní politickou linii a samozřejmě nesouhlasíme s tím, abychom se stali součástí dluhové unie, mám tím namysli vstup do eurozóny, protože to dneska není nic jiného než dluhová unie a také, abychom přijímali společná pravidla pro azylovou a migrační politiku, protože to neznamená nic jiného než kvóty, přerozdělování uprchlíků a odebírání vlastně suverenity státu si rozhodnout, koho na své území pustí a za jakých podmínek.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Pane Zdechovský?

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/:
Já si myslím, že pan Zahradil nezmínil jeden důležitej faktor. Vy jste tady předtím hovořili hodně o bezpečnostní spolupráci a Evropská unie má další pilíř a je to i jakoby hlavní pilíř tý římské, římské dohody nebo „římské deklarace“, jak to budeme nazývat a je to vlastně spolupráce v oblasti bezpečnosti a já z tohodlec toho pilíře prostě nechci ustoupit. To si myslím, že je dneska i jedna ze základních otázek Evropské unie a ten, kdo nevidí tu spolupráci i v rámci NATO nebo i v rámci bezpečnostních složek, tak si myslím, že se ochuzuje o to nejdůležitější, co teďka třeba Evropská unie v rámci boje proti terorismu může nabídnout.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Nemá být bezpečnost jeden z těch pilířů?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Základním pilířem bezpečnosti České republiky v transatlantickém prostoru je Severoatlantická aliance, NATO a pokud to, co pan Zdechovský tady říká, jeho strana myslí vážně, tak by především měli kývnout na zvýšení výdajů na obranu na 2 % hrubého domácího produktu, což právě vláda, ve které je jeho vlastní strana členem, zamítla. Takže jedna věc je to, co tady zaznívá, je hezká teorie, druhá věc je praxe. Já si nemyslím, že by Evropská unie měla budovat nějakou euroarmádu jako konkurenci NATO. Pro mě základním pilířem evropské bezpečnosti – transatlantické vazby.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Dobře, to jste říkal. Já dám prostor vašemu kolegovi.

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/:
Pan Zahradil říkal, jak pan Sobotka nerozumí, nerozumí zahraniční politice nebo evropské. Já bych možná mu vysvětlil, že my máme ve vládě tři hlasy, takže vždycky, když nás ta vláda, ti dva koaliční partneři chtějí přehlasovat, tak nás přehlasují. A myslím si, že je dobrý číst zápisy z jednání vlády a je potřeba číst zápisy, i, i to, co vlastně naši členové ve vládě navrhují a myslím si, že to, abysme se postupně dostávali k 2 % hrubýho domácího produktu a rozpočtu, abysme přidávali na armádu, jsme prostě jako KDU-ČSL vždycky prosazovali.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Tak krátká reakce.

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
V ústavě je napsáno, že vláda rozhoduje ve sboru. Je mi líto, ale jste přehlasováni, nejste přehlasováni, je to rozhodnutí vlády, vy jste jejím členem. To jenom pro vyjasnění celé situace.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Vy taky máte, vy taky máte zkušenosti s koalicemi a taky máte své, své zkušenosti.

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Ne, samozřejmě, to jenom, abychom si to vyjasnili.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Ale, pánové, dobře, tak a pojďme ještě se vrátit k tomu, k tomu úplnému, jaksi o tom, o čem s tady bavíme. Já bych potřeboval vysvětlit jednu věc. Vícerychlostní znamená, že Evropa má více rychlostí, ale má stejný cíl. Když se to přirovnává k dálnici, tak každý jede svým tempem k nějakému cíli. Je to vícerychlostní, to, o čem vy mluvíte, nebo je to vlastně, že každý jede jinam a za jiným cílem?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
To je přesně zmatení pojmů a mimochodem to je to, o čem mluvila kancléřka Merkelová, se kterou také nesouhlasím, že co je stejný, ale každý do něj dojede jinou rychlostí. To není to, co já myslím pod vícerychlostní Evropou. Já se domnívám, že je zapotřebí nechat těm státům volnost, aby se v různých oblastech integrovaly různou mírou, tak jak si to samy přejí, do různého stupně. To znamená, pokud si některé státy budou chtít třeba harmonizovat daňovou nebo sociální soustavu, ať to udělají. My jim bránit nebudeme. Ale, ať nás, prosím, netahají do toho, že chtějí, abychom my dříve nebo později udělali to samé. Čili …

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Rozumím.

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Rozumíte?

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Ano.

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
V některých oblastech je prostě zapotřebí zachovat si tu autonomii a ne říkat, tady je společný cíl, jednou tam každý dojede, někdo pojede rychleji, nebo pojede pomaleji. Takhle to není.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
V tom, co říká pan Zahradil, jsou v tom nějaká rizika podle vás?

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/:
No, jsou v tom rizika, že se ta Evropa rozdělí, že tu budete mít jednou svazek, kterej bude podporovat nějaký kvóty na cibuli, jednou to bude svazek tedy, kdy státy budou spolu harmonizovat, pár států třeba slaďování automobilových předpisů, je to svazek, kdy státy si budou vyměňovat daktyloskopický informace, nebo nebudou, pak státy, který si budou vyměňovat to či ono. Já si myslím, že potom ta Evropská unie nemusí bejt. To, co navrhuje pan, pan Zahradil, pak udělejme tady Visegrádskou čtyřku, budeme z ní nejchytřejším, neschopnější a udělejme novej, novej spolek.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Krátká reakce, krátká reakce? Nestane se z Evropy několik malých „evropských unií“?

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Několik malých „evropských unií“ uvnitř této Evropské unie mimochodem už existuje, to za prvé, za druhé, vždycky tady musí být nějaký nejmenší společný jmenovatel. Tím nejmenším společným jmenovatelem pro nás je vnitřní trh a jeho pravidla. To je prostě to, co je nepodkročitelné, nepřekročitelné. Cokoli je nad tím, tak si myslím, že má být záležitostí svobodné volby jednotlivých členských států.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Ano. Děkuju vám, pánové, za vaše odpovědi a za vaši účast v Událostech, komentářích. Těšilo mě, mějte se hezky. Na shledanou.

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/:
Na shledanou.

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/:
Na shledanou, hezký večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:
Děkuju také vám, divákům České televize. Mějte se hezky, dobrou noc.