Dohoda s Kanadou je v českém zájmu

Česká republika je malá a exportně orientovaná země. Většinu vývozců tvoří malé a střední podniky. Uzavření obchodní dohody s Kanadou je tedy naším životním zájmem. Ve Štrasburku to řekl šéf Aliance konzervativců a reformistů v Evropě Jan Zahradil.

„Myslím, že pro jednou má zase Evropský parlament dobrou příležitost udělat něco pozitivního  – schválit tuto smlouvu. Já se za to velmi přimlouvám,“ řekl Zahradil ve svém projevu.

Evropský parlament schvaluje dohodu CETA po sedmiletém vyjednávání. CETA podle jana Zahradila okamžitě odstraní 99% celních bariér. Důležitý z hlediska českých firem je i konec netarifních překážek, jako je například dvojí testování výrobků a vzájemné neuznávání certifikátů. CETA také přinese uznávání kvalifikací nebo otevření kanadského trhu s veřejnými zakázkami, a to na federální i provinční úrovni. Podle dopadové studie mohou české firmy posílit vývoz do kanady o dvacet procent.

 

Celý projev Jana Zahradila:

„Já tady reprezentuji Českou republiku. To je malá, exportně orientovaná země. Náš obchod s Kanadou dosahuje objemu miliard korun a šedesát procent našich exportérů jsou malé a střední podniky, nejsou to žádné velké korporace.

Vyvážíme tam strojírenské výrobky, elektrotechnické výrobky, výrobky z plastu, z gumy, motorové součásti, optické a lékařské výrobky a také potraviny. Pokud smlouva CETA vstoupí v platnost, obchod s těmito komoditami se samozřejmě usnadní, protože všechny přirážky, tarify, cla klesnou postupně na nulu.

Je tedy celkem jasné, že já tady budu za tuto smlouvu lobbovat, protože je v zájmu mojí země, její ekonomiky, našich zaměstnanců a zaměstnavatelů, aby ta smlouva vstoupila v platnost. A myslím, že pro jednou má zase Evropský parlament dobrou příležitost udělat něco pozitivního  – schválit tuto smlouvu. Já se za to velmi přimlouvám.“