Jak by se měl měnit rozpočet EU pro rok 2017?

Priority Evropské komise pro příští rok, rozpočet a jeho změny a další aktuální témata se řešila minulý týden na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Ekonomický deník oslovil europoslance Jana Zahradila z ODS se třemi otázkami. 

Co by podle Vás osobně mělo být do priorit Komise zahrnuto?
Dlouhodobě tlačíme na komisi, aby byla důsledná a do všech schvalovaných předpisů zakomponovala posouzení dopadů na podniky, zejména na ty střední a malé, jakýsi „test konkurenceschopnosti”. Tím by se jednoduše zjistilo, jestli je nová legislativa přínosná a potřebná. Domnívám se, že bychom se tak přijetí řady nesmyslných předpisů vyhnuli hned v samém začátku.
Co bude prosazovat klub/frakce?
Především jsme Komisi navrhli zrušení nebo revizi patnácti předpisů, které nejvíce obtěžují nejen podnikatele, ale i některé veřejné instituce. Jde například o směrnice o pracovní době, povolování chemických látek (REACH) nebo o nařízení o koordinaci sociálních systémů. Požadujeme celkové snížení administrativní zátěže o polovinu během následujících deseti let.
A jak by se měl změnit rozpočet? Mluví se například o větší finanční rezervě pro mimořádné události…
Parlament jako obvykle požaduje nárůst rozpočtu, který je pro plátce, tedy členské státy, nepřijatelný. My tvrdíme, že chce-li parlament v některých kapitolách přidávat, musí jinde šetřit. Už jen proto, že EU má naštěstí zakázáno vytvářet rozpočtový deficit.
Návrhu rozpočtu vyčítáme také jeho zastaralost. Vynakládání prostředků by mělo být především podmíněno efektem a efektivností. Masivní dotování oblastí jako je kultura, občanství a sdělovací prostředky například absolutně nedává smysl.