Události, komentáře: Sjezd republikánů v Clevelandu

Donald Trump má nakročeno k nominaci na prezidenta – sjezd v Clevelandu ho podle očekávání potvrdí. Blízko k Trumpovým názorům má i nová programová platforma – výrazný ideový manifest, který sjezd schválil. Podle médií je zřejmě nejkonzervativnější v dějinách strany. O šancích republikánů v prezidentských volbách a současném vývoji v jejich táboře hovořil po telefonu z Clevelandu v Událostech, komentářích přímý účastník kongresu – europoslanec Jan Zahradil.

Celý rozhovor s Janem Zahradilem je dostupný v archivu ČT24.
David BOREK, moderátor: 
Jen hodiny už dělí Donalda Trumpa od republikánské nominace na prezidenta. Sjezd v Clevelandu ho podle očekávání potvrdí dnes večer. Někteří delegáti se tomu ale ještě snažili zabránit. Teď by s námi ve spojení měl být vlastně z téhož města, tedy z Clevelandu, také europoslanec za ODS Jan Zahradil. Hezký večer, pokud se slyšíme.

Jan ZAHRADIL, předseda AECR a europoslanec /ODS/: 
Dobrý večer, pokud se slyšíme.

David BOREK, moderátor: 
Slyšíme. Pane europoslanče, mimochodem, vy jste oficiálně na republikánském konventu jako delegace ODS? Je to tak?

Jan ZAHRADIL, předseda AECR a europoslanec /ODS/: 
Já jsem tady oficiálně, ale ne jako delegace ODS, já jsem tady jednak jako předseda Aliance evropských konzervativců, která spolupracuje s Republikánskou stranou a také jako místopředseda Mezinárodní demokratické unie, jejíž jsou republikáni dokonce členskou stranou. Takže mám tady takový, jak se říká, dvojí klobouk dokonce na sobě.

David BOREK, moderátor: 
Ale pořád je to klobouk pozorovatele, byť tedy trochu angažovaného. Kdybyste byl kromě pozorovatele i americkým občanem a republikánem, s jakými pocity byste se díval na možnou nominaci, nebo pravděpodobnou nominaci Donalda Trumpa?

Jan ZAHRADIL, předseda AECR a europoslanec /ODS/: 
To by záleželo na tom, jestli bych patřil k té většinové části republikánů, která podle všeho bude loajálně podporovat toho oficiálního kandidáta, kterým se zcela nepochybně stane Donald Trump, anebo k té menšinové, řekněme, disentní části, která se s tím doteď nesmířila, a která si buďto přeje, aby nezvítězil, nebo to alespoň neříká nahlas. Čili a proti tomu tedy se pokouší něco aktivně dělat v některých příkladech. Čili to se nedá tak jednoduše zodpovědět. V každém případě jsem docela rád, že v těchto prezidentských volbách nejsem občanem Spojených států a nemusím se rozhodovat mezi Hillary Clintonovou a Donaldem Trumpem.

David BOREK, moderátor: 
Máte problém s oběma kandidáty?

Jan ZAHRADIL, předseda AECR a europoslanec /ODS/: 
Já nemám problém s kandidáty nějaké jiné země, ale přece jenom prezident Spojených států je osoba, která ovlivní politické dění a to geopolitické rozložení sil na celém světě. A myslím, že každý z těch kandidátů má samozřejmě své klady, ale také řadu záporů. A osobně třeba bych si dokázal představit v obou těch táborech lidi, kteří vzbudí menší vášně a méně kontroverze, ale demokratické volby jsou možná právě o tom, že v nich hrají roli i ty emoce a i ty vášně.

David BOREK, moderátor: 
Troufnu si tvrdit, že v několikerých předchozích volbách se dalo říci, že slovo „republikán“ je synonymem v Americe pro slovo „konzervativec“. Mám takový pocit, a klidně mi ho vyvraťte, že Donald Trump se zdaleka nedefinuje tak konzervativně jako předchozí republikánští nominanti a dokonce se nedefinuje ani jako primárně pravicový politik. Vidíte to podobně a vidíte v tom mimochodem nějakou inspiraci nebo předzvěst i pro politiku na evropském kontinentu?

Jan ZAHRADIL, předseda AECR a europoslanec /ODS/: 
Já bych začal od konce. Já myslím, že ty inspirace v americké politické scéně se pro Evropu dají uplatnit velmi těžko, už jenom proto, že v Evropě máme většinou poměrné systémy, kdežto v Americe je ten většinový systém, který vede k trochu vyhrocenějšímu stylu vedení kampaně. A pokud jde o profil Donalda Trumpa, ano, on zcela nepochybně se neprofiloval jako nějaký typický konzervativní republikánský kandidát, ať už ve smyslu těch sociálních témat nebo ekonomických témat. On je, řekněme, v těch sociálních tématech relativně velmi liberální a naopak v těch ekonomických tématech nebo třeba v tématech národní bezpečnosti razí takový spíše izolacionismus. To znamená, že není úplně příznivcem volného obchodu nebo smluv o volném obchodu, není příznivcem angažmá Spojených států ve světě. A to jsou takové sice proudy, které také patří částečně do pravice, do republikánského tábora, ale rozhodně tam v posledních desetiletích nedominovaly. Dominoval tam spíše ten intervencionismus a také ta obchodní otevřenost vůči světu.

David BOREK, moderátor: 
Když se zeptám na tu inspiraci pro Evropu. Já tady vidím jistou paralelu se Stranou nezávislosti Spojeného království, která také, zejména v posledních letech s tím, jak mohutní její voličská podpora, tak se vlastně přestala označovat nebo definovat na pravicových, myslím těch socio -ekonomických pravicových postulátech, mimochodem rovná daň už pro UKIP není takovým tématem jako dřív, a místo toho akcentuje témata národní identity, suverenity, obav z globalizace, možná jisté nostalgie. To jsou témata, která nemusí být a priori pravicová a ta strana, anebo téma, které ta strana pozvedla, docela uspělo. Může to být tak, že toto je budoucnost i evropské politiky a vlastně i pravicových stran, jako je ODS? Že slovo pravice buďto mizí, anebo se definuje už jinak než dřív?

Jan ZAHRADIL, předseda AECR a europoslanec /ODS/: 
To je docela možné. Já bych tedy do toho netahal stranu UKIP, protože to byla strana jednoho tématu, a to byla ta nezávislost Spojeného království. Ale my jsme si dneska povídali o nějakých průzkumech veřejného mínění ve Spojených státech a já řeknu tři čísla. Ukázalo se, že 80 % voličů nebo potenciálních voličů republikánů by bylo pro zákaz přijímání jakýchkoliv uprchlíků ze Sýrie, 60 % potenciálních voličů republikánů by bylo pro zákaz vstupu jakýchkoliv muslimů na území Spojených států a 50 % potenciálních voličů republikánů si nemyslí, že z volného obchodu mají Spojené státy nějaký prospěch. Čili to jsou témata, na která jsme asi nebyli zvyklí, že by byla spojována úplně s pravicí, taková ta, řekněme, ochrana státních hranic nebo restrikce volného pohybu osob, ale také vlastně částečně restrikce volného obchodu, vůbec stavění se trochu ostražitě k nějakým obchodním smlouvám. Ale je možné, že ta pravice se teď, nejenom v Americe, ale i v Evropě, začne tímto způsobem předefinovávat.

David BOREK, moderátor: 
A u toho jenom jedna odpověď, jenom jedna věta, a u toho byste chtěl být, nebo u toho už byste nechtěl být?

Jan ZAHRADIL, předseda AECR a europoslanec /ODS/: 
Já si rozhodně myslím, že z hlediska České republiky my musíme být stoupenci volného obchodu, protože Česká republika je exportní země, takže v tomto ohledu s touhle tou profilací, ať už ji nosí Donald Trump nebo kdokoliv jiný, já bych nesouhlasil. Pokud jde nicméně o ochranu hranic, o možnost rozhodovat si, koho pustíme, nebo nepustíme na své území a vůbec mít v rukou tyto rozhodovací pravomoci jako základní znak suverenity státu, tak tady bych byl velice pro, a to je téma, o kterém si myslím, že by ho pravice měla uchopit, a že ho také uchopí.

David BOREK, moderátor: 
Z republikánského sjezdu v Clevelandu Jan Zahradil z ODS. Děkujeme, na shledanou.

Jan ZAHRADIL, předseda AECR a europoslanec /ODS/: 
Já taky děkuji, na shledanou.