O TTIP se jedná tvrdě, alternativu ale v dnešním světě nemá

Zatímco ještě před nedávnem plnila dohoda o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství přední stránky novin, dnes už není žhavým tématem dne prakticky pro nikoho s výjimkou komunistických novin. Ukázalo se totiž, že boj proti TTIP byl a je veden převážně z ideologických pozic. Nebyly to argumenty, ale zásadní odpor vůči Spojeným státům (a částečně Evropské unii) a jakékoli myslitelné liberalizaci obchodu, co nakonec svedlo dohromady krajní levici, krajní pravici, zelené aktivisty a část sociálních demokratů. Šíření paniky a stále vetší politizace obchodu (například během prezidentské kampaně v USA) stále bohužel nacházejí své příznivce. S tím, jak se jednání vlečou a námitky odpůrců dohody jeden po druhém padají, se dostávají stále více ke slovu sice možná nudná, ale o to podstatnější fakta, jako diskuse o mechanismech ochrany investic.

Evropská unie a Spojené státy tvoří dohromady polovinu světového HDP a třetinu globálního obchodu. Pokud jde o vzájemnou obchodní výměnu, jde o dva největší obchodní partnery světa. Navíc jedině spojenectví obou kontinentů může zaručit přežití dosud úspěšného modelu demokracie a tržního hospodářství. Je logické, že se tvrdě jedná o technických parametrech dohody TTIP, ale je nutné si uvědomit, že sám princip této „ekonomické NATO“ nemá alternativu.

Jako každá dohoda, která má přinést liberalizaci obchodu, vzbuzuje i TTIP kontroverze na obou stranách Atlantiku. Například obavy ze ztráty pracovních míst jsme zažili i v případě dohody o volném obchodu s Koreou. Výsledek je z dlouhodobé perspektivy přesně opačný. I z obchodní dohody s Vietnamem budou mít čeští exportéři jednoznačný prospěch. Od TTIPu chceme, aby měly české firmy přístup na americký trh s veřejnými zakázkami a aby se v USA mohly prosadit i naše malé a střední podniky. Spotřebitelé se naopak jistě mohou těšit na zlevnění spotřebního zboží nebo elektroniky, do jejichž vysoké ceny se promítaly poplatky a další náklady spojené se vzájemným uznáváním standardů.

Ti, kdo do nekonečna omílají mantry o jedovatých amerických potravinách, buď lžou, nebo nesledují vývoj. Předmětem dohody není sjednocení hygienických či fytosanitárních předpisů na nejmenší společný jmenovatel, ale jejich vzájemné uznávání, popřípadě vytváření nových standardů s globálním dosahem, jako vzor pro zbytek světa. Cílem ODS ani naší frakce v Evropském parlamentu rozhodně není nařizovat spotřebiteli, jaký výrobek si má koupit, jak to s oblibou dělají socialisté, ale poskytnout mu potřebné informace, aby se mohl sám rozhodnout.

Nezbývá než doufat, že alespoň základní parametry dohody TTIP budou sjednány ještě za současné Obamovy administrativy. Jinak hrozí, že se EU v oblasti světového obchodu přeřadí na vedlejší kolej a pravidla globálního obchodu se budou určovat bez ní.