Kdo nezvládá chránit hranice, musí ze Schengenu

Předseda Aliance evropských konzervativců a reformistů Jan Zahradil ve Štrasburku opět odmítl myšlenku na vytvoření europohraniční stráže, která by mohla zasahovat i proti vůli členských států. Vyslovil se zároveň pro důsledné dodržování a vymáhání platných pravidel. Kdo toho podle Jana Zahradila není schopen, měl by schengenský prostor opustit.

Pomoci národním státům, nekritizovat ty, které se rozhodly vnější hranice chránit, a těm, které to nezvládají, říci jasně, že prostě nemohou být součástí Schengenu. Žádná jiná cesta není,“ řekl Jan Zahradil ve svém projevu.

 

Celý projev Jana Zahradila:

Všichni se shodneme na tom, že nekontrolovatelný příliv uprchlíků do Evropy musí skončit, že ho musíme zastavit. A zároveň všichni víme, že ochrana hranic je primárně v rukou národních států, nikoli Evropské unie. Některé to zvládají, jiné to nezvládají. 

Pokud by Evropská komise chtěla něco zásadního udělat, musela by překopat rozpočtová pravidla, musela by změnit celý rozpočet a krátit prostředky jinde. A musela by daleko větší část finančních prostředků směřovat na ochranu vnějších hranic. Všichni víme, že se to nestane, takže jediná další cesta je ponechat tu ochranu v rukou národních států. Snažit se jim být ku pomoci, neblokovat jejich aktivity, nekritizovat ty, které se rozhodly vnější hranice Evropské unie chránit, a těm, které to nezvládají, říci jasně, že prostě nemohou být součástí Schengenu. Žádná jiná cesta není.

Evropská komise by také, mimo jiné, měla připravit nějaká snazší pravidla pro obnovování dočasných vnitřních hranic uvnitř Evropské unie.