Události, komentáře: Evropa na rozcestí?

Celý rozhovor s Janem Zahradilem můžete zhlédnout v archivu ČT24.

David BOREK, moderátor: 

Evropa musí spolupracovat, lépe spolupracovat, tedy hlavně si věřit a dosáhnout jednoty. A také tlačit na Turecko, aby plnilo vzájemné dohody. Na tom se v Praze shodli zástupci české vlády s šéfkou unijní diplomacie Federicou Mogheriniovou. Ta kabinet chválila za, cituji, „chytrý, konstruktivní a vyvážený přístup k problémům migrace“. 

Federica MOGHERINIOVÁ, šéfka evropské diplomacie: 

Když jednáme dohromady, jsme mnohem silnější. To jsme si potvrdili už během několika příležitostí minulý rok, například při jednáních o klimatických změnách. 

Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničí /ČSSD/: 

Mohu paní Mogherini ujistit, že česká diplomacie si dnes klade za cíl především možná právě ono budování důvěry. 

David BOREK, moderátor: 

Ve studiu jsou s námi jednak první místopředseda ODS a europoslanec Jan Zahradil. Vítejte. 

Jan ZAHRADIL, 1. místopředseda strany a europoslanec /ODS/: 

Dobrý večer. 

David BOREK, moderátor: 

Přišel také předseda výboru pro evropské otázky z Poslanecké sněmovny Ondřej Benešík z KDU-ČSL, vítejte. 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/: 

Dobrý večer. 

David BOREK, moderátor: 

Pane Benešíku, úplně nechápu ten výrok paní Mogheriniové na adresu české vlády, ten pochvalný výrok, který, teď tedy cituji, zněl: „Pozice, kterou jste vyjadřoval vy, premiér i vaši kolegové, je vždy ta, která poukazuje na jednotu Evropské unie jako nezbytnou pro řešení krizí.“ To je zdvořilost diplomatická nebo to něco faktického vypovídá o postojích české vlády a názorech paní Mogheriniové? 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/: 

Ono to fakticky vypovídá o tom, že Evropská unie, respektive evropské elity se přibližují tomu, co Česká republika, česká vláda, KDU-ČSL říká přes jeden rok. To znamená, klíč k řešení migrační krize je mimo Evropskou unii, takže já to beru jako pochvalu a jako přiznání velké chyby spousty elit Evropské unie, které před rokem tvrdily, že ten postoj české vlády, to znamená ne povinným kvótám, ale naopak řešení této migrační krize mimo Evropské unie, tak to nebyl dostatečně evropský postoj. No a teď paní Mogherini uznala, že toto je ten evropský postoj, protože je to to jediné možné řešení, takže já to beru jako pochvalu a jako sypání si popela na hlavu. 

David BOREK, moderátor: 

Jenom poznámka pod čarou nebo spíše otázka pod čarou, vy jste se s paní Mogheriniovou potkal, ona vám to takto interpretovala, nebo to už vyvozujete druhotně z těch jejích diplomatických výroků? 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/: 

To já vyvozuji, protože to setkání nemělo, respektive trvalo necelou hodinu. My jsme se bavili také o jiných záležitostech, jako například východní partnerství, jiné záležitosti, migrační krize byla jedno z několika témat, ale každopádně je to moje vyvození. 

Jan ZAHRADIL, 1. místopředseda strany a europoslanec /ODS/: 

To byla hezká interpretace od pana Benešíka. Já si kladu otázku, proč speciálně paní Mogheriniová potřebovala pochválit českou vládu, jestli to tak trochu není spíš polibek smrti než pochvala, protože jiné vlády, které mají razantnější přístup k té migrační problematice, ať je to vláda slovenská nebo maďarská, tak jsou Evropskou komisí kritizovány. Česká vláda byla naopak Evropskou komisí pochválena. Je otázka, jestli nebyla pochválena spíše za to, že nemá ty razantní postoje, tedy v mém vysvětlení za svojí slabost, za to, že vlastně se proti těm kvótám moc nebránila, že je jela na Evropskou radu poslušně prohrát, jak se teď ukazuje i z některých těch uniklých informací, a já to tedy tak úplně kladně tu pochvalu od paní Mogheriniové nehodnotím. 

David BOREK, moderátor: 

Jelo Česko na schůzku ministrů prohrát boj o kvóty a potom to nechat být? 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/: 

V žádném případě. Já si myslím, že Česko vůbec nic neprohrálo, Česko drží linii. A to, k čemu dochází, tak je to, že evropské elity, ty západní evropské elity se přibližují našemu názoru, který jsme sdělovali před jedním rokem, v České republice je nejmíň migrantů, azylantů v historii. Když jsme nebyli v Evropské unii, když byla tady opoziční smlouva, vládl pan dnešní prezident Zeman, byl tehdy premiérem, tak jsme tady měli 50 tisíc žadatelů o azyl, dneska jich máme minimum. To znamená, Česká republika skutečně naplňuje to, co naplňovat má, drží lajnu, drží mezinárodní smlouvy, chová se evropsky a v České republice tento problém v podstatě není. Je to problém politický, je to problém mediální, ale fyzicky tady máme nejméně azylantů v historii. 

David BOREK, moderátor: 

Ale fyzicky platí nebo právnicky platí, že Česko bude muset některé azylanty přijmout poté, co bylo přehlasováno na schůzce ministrů vnitra, je to tak? 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/: 

To platí pro všechny země. My jenom tvrdíme, že je to technická záležitost, je to spíše právní záležitost, protože jaksi my dodneška nevíme, nikdo nám nesdělil, podle jakého mechanismu ty azylanti, kteří do České republiky evidentně nechtějí, sem budou přiděleni. 

David BOREK, moderátor: 

S dovolením bych nechal ten ping-pong, ale já to neshazuji, to je logické, a je to nakonec bohulibé, že máte odlišné názory, ping-pong ohledně kvót a podobně. Jedna obecnější vsuvka, zahraniční politika Evropské unie, smysl, aby 28 států se domlouvalo na nějakém společném jmenovateli, jak hodnotíte osobu paní Mogheriniové a vůbec fenomén společné zahraniční politiky Evropské unie? Nebo alespoň koordinované zahraniční politiky. 

Jan ZAHRADIL, 1. místopředseda strany a europoslanec /ODS/: 

Paní Mogheriniová je samozřejmě jako každý, kdo byl instalován do nějaké podobné funkce, výsledkem různých kompromisů a různých ústupků na všech stranách. Je to samozřejmě také výsledek toho, že v době, kdy se ta Evropská komise sestavovala a kdy se tu funkce rozdělovaly, tak byla Itálie předsednickou zemí Evropské unie, takže se pokoušela ukořistit pro sebe co nejvíce a co nejvyšší posty. Paní Mogheriniová stejně jako její předchůdkyně paní Ashtonová určitě nepatří k nějakým silným postavám té evropské politiky, a to… 

David BOREK, moderátor: 

Není to vlastně dobře z vaší optiky tedy euroskeptiků nebo eurorealistů, aby v čele evropské diplomacie nebyl někdo úplně silný, kdo tomu vtiskne federativní, skutečně diplomatický charakter? 

Jan ZAHRADIL, 1. místopředseda strany a europoslanec /ODS/: 

Já proti tomu nic nemám, protože já jsem velmi skeptický vůči jednotné evropské zahraniční politice. Ono se ukazuje, že je to do značné míry chiméra. Ale co je na tom paradoxní, že i ty státy, které rétoricky jsou jakoby stoupenci hluboké integrace a toho federálního principu a silných evropských orgánů, jako komise nebo parlament, tak když dojde na to jednání, tak vlastně se ukazuje, že také nechtějí ty silné hráče v čele té Evropské komise, takže je tam vidět takové trochu pokrytectví. Paní Mogheriniová je prostě, řekněme, takový prostě typický evropský produkt těch kompromisních jednání. 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/: 

To já nedokážu posoudit, jestli je paní Mogherini typický produkt evropských kompromisních jednání, každopádně berme to tak, že paní Mogherini musí pracovat s portfoliem, které má, a to portfolium znamená průsečík 28 členských států v zahraniční politice. Poté… 

David BOREK, moderátor: 

A teď ta otázka je, jestli vůbec tedy v takovém případě je to dobré mít zahraniční politiku Evropské unie? 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/: 

Určitě… 

David BOREK, moderátor: 

Protože buďto to může skončit jako upocený, s prominutím, kompromis, anebo to může dokonce skončit tak, že to bude německá a francouzská pozice vtisknutá menším státům s menším nebo s méně hlasitým postojem v zahraniční politice. 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/: 

Jak se ukazuje, tak jaksi žádný stát neumí vtisknout, byť je sebevětší, byť je sebemocnější, těm ostatním státům svůj názor. To se ukazuje na té migrační politice, takže já si myslím, že společná zahraniční evropská politika má svůj význam, ale samozřejmě je velmi složité jí provádět, a to paní Mogherini ví. 

David BOREK, moderátor: 

Ještě abychom se vrátili ke konkrétním věcem z té dnešní schůzky. Evropská komise musí vytvářet tlak na Turecko, aby plnilo dohody mezi Evropskou unií a Tureckem ohledně migrace. To řekl po jednání s paní Mogheriniovou Bohuslav Sobotka, jak to vnímáte vy? 

Jan ZAHRADIL, 1. místopředseda strany a europoslanec /ODS/: 

Já jsem to od pana Sobotky slyšel už víckrát. Samozřejmě v momentě, kdy evropské státy investují do Turecka určité peníze, aby se zlepšily podmínky v těch uprchlických táborech a aby tedy lidé zůstávali tam, tak musí také za to něco chtít, musí chtít, aby Turecko tyto své závazky plnilo. Ale já musím připomenout zase za b/, že Turecko už má, a říkal jsem to tady i minule, na svém území už 2 miliony uprchlíků, kteří by jinak byli na cestě do Evropy. Takže já myslím, že něco se děje, že část těch svých povinností Turecko plní, ale že určitě je zapotřebí mu stále připomínat, že tedy Evropská unie nebo evropské státy něco platí, něco investují a také za to něco budou chtít. 

David BOREK, moderátor: 

Já s dovolením detekuji v těch slovech pana Sobotky, která jsou logicky diplomaticky formulovaná, přece jenom docela silnou akutní prioritu, kterou tomu česká vláda přikládá. Když politik, když nejvyšší představitel exekutivy řekne, že by rád zdůraznil silný zájem České republiky na tom, aby Turecko plnilo své závazky, tak já tomu implicitně rozumím tak, že podle pana premiéra a podle vlády Turecko své závazky zatím neplní, je to tak? 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/: 

Neplní je určitě plně. A tady se vracíme na začátek té diskuse. prostě Česká republika vždy razila názor, že migrační krizi je nutné řešit vně Evropské unie a ne prostě pustit do Evropy kohokoliv a potom třídit, jestli sem patří nebo prostě nepatří. A Turecko je země, přes kterou tito migranti procházejí. To znamená, z úst premiéra je to naprosto logické, takže já v tom nevidím žádný rozpor, naopak je to potvrzení české pozice a myslím si, že Vláda České republiky bere hodně vítr z plachet i opozici, protože část opozice českou vládu chválí za to, jak se k migrační krizi staví a část opozice nemá dost dobré argumenty, protože nemá českou vládu za co kritizovat, prostě… 

David BOREK, moderátor: 

A do které kategorie patří podle vás pan Zahradil, zde přítomný? 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/: 

Spíš do té druhé, protože v České republice na rozdíl od doby, kdy jsme nebyli v Evropské unii, kdy tady vládl Zeman s Klausem, tak v České republice žádní migranti nejsou. 

Jan ZAHRADIL, 1. místopředseda strany a europoslanec /ODS/: 

Já to samozřejmě vidím úplně naopak. Já si myslím, že česká vláda by měla držet basu uvnitř V4, tedy v tom středoevropském prostoru, a měla by svůj postoj přizpůsobit tomu postoji, který například vidíme na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku. Je to česká vláda mimochodem, která neustále volá po té visegrádské spolupráci, byla to česká vláda, která si stěžovala na Polsko, že podrazilo Visegrád při hlasování o kvótách, a je to ta česká vláda, ta samá česká vláda, která teď se jakoby vyčleňuje z toho visegrádského prostoru, nechává se hladit po hlavičce paní Mogheriniovou, jako se to stalo dneska, ale myslím si, že to není chytrá pozice, to je naprosto odlišný názor od toho, co říká paní Mogheriniová. Já si myslím, že to není chytrá pozice, že to není strategická pozice a že to Českou republiku uvnitř Visegrádu a uvnitř střední Evropy oslabuje. 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/: 

Já prostě dodávám nebo respektive říkám, že paní Mogherini uznala, že česká vláda to, co říkala, říkala dobře a že pozice české vlády je naprosto správná, to znamená řešit tu krizi vně. Česká vláda, pokud jde o Visegrádskou čtyřku, tak nabídla, a tato pomoc byla akceptována, pomoc Maďarsku při střežení hranice, česká vláda podporuje svolání mimořádného summitu, po kterém volá slovenský premiér Fico, takže já nevím, o čem se tady bavíme. Česká vláda je opravdu v jedné lajně s V4. 

David BOREK, moderátor: 

Mimochodem mimořádný summit Evropské unie, to, co říká pan Fico, názor ODS? 

Jan ZAHRADIL, 1. místopředseda strany a europoslanec /ODS/: 

Já myslím, že na žádném summitu se nic moc nevyřeší. Ukazuje se, že Evropská komise a evropské orgány až doteď nebyly schopny přijít s nějakou koncepční představou, jak to řešit. 

David BOREK, moderátor: 

Ne, ale počkejte, promiňte, ale summit evropské, ony to nejsou evropské orgány, to jsou předsedové vlád evropských zemí, tak se ptám, jestli toto není řešení. 

Jan ZAHRADIL, 1. místopředseda strany a europoslanec /ODS/: 

Je to také evropský orgán, je to jeden z orgánů Evropské unie. Ale já tady možná překvapivě budu souhlasit s panem Benešíkem v tom, že ty evropské orgány opravdu selhaly, ale přesto bych si představoval od České republiky razantnější postup a nevím, třeba dodnes nechápu, proč se Česká republika nepřipojila k nějakému soudnímu napadení těch kvót, tak jako to plánuje Maďarsko a jako to plánuje Slovensko. Já to považuji za slabost, za chybu, paní Mogheriniová to možná chválí, možná se jí to líbí, já si myslím, že je to chyba. 

David BOREK, moderátor: 

Ještě stručně k Polsku, ale teď nemyslím Polsko a kvóty, ale Polsko a nová vláda, on totiž dnes byl v Česku také představitel polské nové vlády. Česká vláda by nikdy nepodpořila nějaké sankce proti Polsku v Evropské unii, jak o tom někteří, zejména němečtí politici v posledních týdnech mluvili? 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/: 

Nevím o tom. Já si myslím, že… 

David BOREK, moderátor: 

O čem nevíte? Že by to česká vláda podpořila? 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/: 

Že by to česká vláda vůbec jako diskutovala. Tady se prostě jedná o… 

David BOREK, moderátor: 

Ne, tak dobře, já jsem to možná špatně formuloval, vy nejste samozřejmě člen vlády, ale vládní koalice včetně KDU-ČSL, kterou reprezentujete, nikdy nepodpoří nějaké evropské sankce proti Polsku? 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/: 

Samozřejmě, pokud by hypoteticky došlo k tomu, že Polsko se zpronevěří některým společným hodnotám, které si… 

David BOREK, moderátor: 

Jak je definovat? To je docela pružně definovatelné asi. 

Ondřej BENEŠÍK, předseda výboru pro evropské záležitosti PS PČR /KDU-ČSL/: 

Přesně tak, pokud česká vláda vyhodnotí, že Polsko jaksi se hypoteticky, já si nemyslím, že Polsko se tam zatím dostalo, jaksi nedostává svým závazkům, tak potom je možná diskuse o tom, co s Polskem dál. Ale já v tuto chvíli toto nevidím. 

Jan ZAHRADIL, 1. místopředseda strany a europoslanec /ODS/: 

Já to považuji za účelový tah. V Polsku prostě zvítězila konzervativní