TTIP – Je třeba začít se chovat racionálně

Projev Jana Zahradila na plénu Evropského parlamentu si můžete pustit také na YouTube.

 

Paní předsedající,
 
Evropská unie za sebou příliš mnoho úspěchů nemá. Uprchlickou krizi vyřešit neumí, kvóty, které vymyslela, postavily jenom jednotlivé státy proti sobě a i jednotná měna, která měla být tmelem Evropské unie, se ukazuje jako neúspěch, jako něco co staví evropské národy proti sobě, jak ukazuje krize eurozóny.
V této situaci potřebujeme nutně nějaký pozitivní signál. Já věřím, že úspěšná jednání o TTIPu mohou být tímto pozitivním signálem a nejde jenom o ekonomický přínos. Jde také o geopolitiku. Je třeba ukázat, že Evropa a Spojené státy jsou dvě strany téže mince, že to jsou dvě součásti euroatlantické civilizace, že mají hrát spolu. Ne proti sobě! Jak bezpečnostně, tak politicky, tak ekonomicky.
Je třeba začít se chovat racionálně, je třeba odložit předsudky a je třeba postavit se té vlně ideologického antiamerikanismu, který se valí Evropou, ať už přichází zleva nebo zprava. Evropa potřebuje tuto smlouvu víc než Spojené státy. Když nebude, Američané se koneckonců mohou obrátit do Pacifiku.
Budou mít svoji trans-pacifickou smlouvu. Evropa nebude mít nic. Maximálně budeme mít ve světě pověst neschopné organizace, která ani neumí dojednat obchodní smlouvu.
Já věřím, že v Evropském parlamentu tentokrát zvítězí zdravý rozum. Mnohokrát v minulosti tomu tak nebylo, takže budu rád svědkem toho, že tentokrát tomu tak bude.
Děkuji.