ČRo: Kvóty Evropské komise jsou útokem na suverenitu země

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Evropská komise dnes představí agendu pro imigraci. Program, který navrhuje přerozdělit uprchlíky hledající v Evropě azyl do jednotlivých členských zemí na základě předem určených kritérií. Údajně například podle ekonomické kondice toho kterého státu nebo podle počtu běženců, kteří už na jeho území žijí. Tyto údaje, včetně navržených počtů migrantů pro jednotlivé země osmadvacítky, mají eurokomisaři zveřejnit už za několik minut. Podobný systém kvót ovšem nemá podporu mnoha členských států, včetně Česka. A není tedy jisté, jestli vůbec začne platit, ačkoliv Evropský parlament na konci dubna přijal výzvu, která toto řešení podporuje. Našimi hosty jsou čeští europoslanci, sociální demokrat Miroslav Poche. Dobrý den. 

Miroslav POCHE, europoslanec /ČSSD/: 

Dobrý den ze Štěchovic. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

A občanský demokrat Jan Zahradil. Dobrý den. 

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/: 

Dobrý den. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

Pane Poche, vy jste v europarlamentu hlasoval pro kvóty, které by měly určit, kolik uprchlíků ta která země má přijmout. Proč myslíte, že by to bylo vhodné? 

 

Miroslav POCHE, europoslanec /ČSSD/: 

Já myslím, že ta výzva Evropského parlamentu především směřovala vůči Evropské komisi, aby se tím problémem začala intenzivněji zabývat. Ten problém není, problémy posledních týdnů, je to problém, který Evropu provází mnoho let a pokud, od začátku se mluvilo o tom, že je to pohroma, potom katastrofa, tak teď už je to opravdu obrovský humanitární problém a já myslím, že se tím musí zabývat nejen Evropský parlament, ale i Evropská komise a členské státy. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

Takže vy jste pro, aby se tím více zabývaly členské státy, ale jestli kvóty začnou platit, nebo jestli by měly začít platit, pro to úplně nejste, rozumím tomu dobře nebo i ty kvóty byste přijal nyní? 

 

Miroslav POCHE, europoslanec /ČSSD/: 

Nejsem, ale součástí té výzvy, já myslím, že součástí toho materiálu, který bude představen, bude soubor opatření, které by měly napomoci řešení té humanitární katastrofy ve Středozemním moři, to nejsou jenom kvóty, kvóty jsou jenom výsledkem nebo důsledkem. A těch příčin je mnoho. Je to situace v Sýrii a v Libyi, velmi nestabilní. A my se musíme zabývat především tím, jak pomoci humanitárně a nebo rozvojově těm zemím, z kterých ta migrace pochází a pak také, jak jim napomoci při řešení té otázky překupování lidí nebo obchodu s lidmi, která to určitě provází. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

Dobře. Ta hlavní otázka zněla na kvóty a poslanec Zahradil tyto kvóty odmítá. Pane Zahradile, není to ale opravdu nutné řešení pro zvládnutí sílící vlny imigrantů, kteří chtějí do Evropy? 

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/: 

To opravdu není a já jsem proti kvótám. Myslím, že je to základní útok na suverenitu státu, protože může to být jenom stát a orgány státu, to znamená vláda, případně parlament, kdo může rozhodnout, jestli někomu udělí nebo neudělí trvalý či dočasný pobyt nebo nějaký azyl. Já se divím, že kolegové ze sociální demokracie, včetně pana Pocheho, hlasovali v Evropském parlamentu pro ty kvóty, když česká vláda, a v tom má naší podporu česká vláda, je proti kvótám. Já samozřejmě budu dělat všechno pro to, aby toto opatření zavedeno nebylo. Souhlasím s tím, že je zapotřebí pomoci stabilizovat situaci v těch zemích, ze kterých proudí největší množství uprchlíků, zejména přes Libyi, tedy stabilizovat situaci v subsaharské Africe, tam určitě je zapotřebí nešetřit penězi, ale stejně tak je zapotřebí nešetřit penězi při ochraně té mořské hranice. Tam není možné prostě dopustit, aby nekontrolovaně pašerácké lodě, lodě bez registrace převážely uprchlíky z Afriky na evropskou pevninu. A tam je zapotřebí opravdu se postavit k tomu velice tvrdě… 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

Ale, pane… 

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/: 

…já bych řekl restriktivně, zachytávat ty lodě, odtahovat je zpátky. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

Ale, pane Zahradile, není příliš alibistické hledat argumenty, proč by kvóty neměly platit, neměly by se členské země opravdu spojit ve zvládnutí problému k přijímání uprchlíků, zvlášť Česko, které má v historické a nedávné historii, tedy historicky zkušenosti s emigrací? 

Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/: 

To ale ovšem byla emigrace trošku jiného typu, že tady máme co do činění s emigrací, která přichází z kulturně i civilizačně zcela nekompatibilních oblastí s Evropou a působí to potom problémy, jak vidíme, dnes v druhé nebo třetí generaci. Já myslím, že to také nahrává různým radikálním nebo extremistickým politickým silám v Evropě, které toho potom zneužívají ve svých politických programech. Takže rozumní politici by měli zavčasu, a to se bohužel nestalo, přijmout ochranná opatření. Já myslím, že… 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

Proti přijímání uprchlíků. 

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/:

…evropské země, ano, jak jste řekla, by se měly spojit, ale měly by se spojit především… 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

Rozumím. 

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/: 

…za účelem ochrany mořské hranice. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

Pane Poche, ten argument, jestli snaha Evropské komise o kvóty pro přijímání uprchlíků neposiluje extremistické nálady v členských zemích osmadvacítky, jak je pro vás silný? 

 

Miroslav POCHE, europoslanec /ČSSD/: 

Pan poslanec Zahradil zapomněl zmínit, že ten příval uprchlíků, který je nevyhnutelný, a je součástí naší civilizace, určitě vyvolává podobné nálady i v těch zemích, které jsou na té první linii hraniční mořské ve Středozemí, to jsou Řecko, Itálie, ale i Španělsko. A my právě proto musíme být solidární s nimi a napomoci jim řešit ten problém, tak jako ostatní země nám pomáhají řešit problém na Ukrajině, prostě Evropská unie je založena na principu solidarity a já si myslím, že před žádným problémem, který, kterému čelíme, se nemůžeme schovávat. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

A ještě se zeptám, pane Zahradile, jestli to vše, tedy to evropská, to, co Evropská komise nyní plánuje a dělá, není jenom tlak, aby členské země dobrovolně přistoupily na kompromis určitého počtu uprchlíků, který přijmou? 

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/: 

Je tam určitě prvek nějaké psychologické taktiky, ale já jsem přesvědčen, že teď je úkolem české vlády, nejenom české vlády, ale i české vlády, aby ukázala, že v Evropské radě existuje blokační menšina pro přijetí takového návrhu. Pak se eventuálně můžeme bavit o nějakých dalších krocích, ale nadiktované arbitrálně spočítané kvóty Evropskou komisí a přidělené jednotlivým státům, to je opravdu něco, co tak výsostně zasahuje do suverenity jednotlivých států… 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

A co odmítáte. 

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/: 

… že si nedovedu představit, že by to mohlo být přijato. 

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

Pane Poche, prosím už jen několika slovy, dokážete odhadnout, kolik uprchlíků by mohlo Česko přijmout? 

 

Miroslav POCHE, europoslanec /ČSSD/: 

Nedokážu, ta kritéria ještě nebyla zveřejněna, myslím, že to bude v řádu desítek nebo stovek uprchlíků. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

Říká europoslanec za ČSSD Miroslav Poche. Mluvila jsem s jeho kolegou z Evropského parlamentu za ODS Janem Zahradilem. Díky, pánové, oběma. Na shledanou. 

Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/: 

Na shledanou. 


Miroslav POCHE, europoslanec /ČSSD/: 

Hezké odpoledne.