Šabatová ztrácí soudnost, chce uznávat i padělané doklady

Jana Černochová: 

Návrhy paní ombudsmanky Šabatové související s novou legislativní úpravou azylové politiky ČR opět prokazují, že paní ombudsmanka zcela postrádá respekt a úctu k našim základním právním principům a zásadám bezpečnosti a ochrany naší společnosti. Šabatová nejenže popírá právo státu na to znát identitu osob, které se nacházejí na jeho území, ale jde ještě dál a navrhuje, aby byl umožněn pobyt také osobám, které mají padělaný pas či se prokazují pasem někoho jiného! Tedy těm, kdo se prokazatelně pokoušejí o podvodné jednání. Tyto a jiné návrhy ombudsmanky vnímám jako zcela absurdní, vadný a pseudohumánní přístup k problematice základních lidských práv, kdy tato práva jsou záměrně obracena naruby a erodují demokratický a právní systém.

Jan Zahradil: Šabatová ztrácí soudnost, chce uznávat i padělané doklady

Požadavek ombudsmanky Anny Šabatové, aby Česká republika v případě uprchlíků uznávala i padělané nebo neplatné doklady, je podle prvního místopředsedy ODS Jana Zahradila zcela nepřijatelný a vláda by jej měla na svém středečním zasedání jednoznačně shodit se stolu. „Zvláště dnes, kdy se bezpečnostní situace ve světě podstatně zhoršila, je nepředstavitelné, aby stát ztrácel kontrolu nad tím, kdo vstupuje na jeho území,“ řekl Jan Zahradil. „Dovedu si samozřejmě představit výjimky, ale nápad zavést plošnou toleranci padělaných dokladů hraničí se ztrátou soudnosti.“