ČRo Plus – Zahradil: Budování jakýchkoliv duplicitních struktur vůči NATO by jenom oslabilo atlantickou vazbu

M: Pane Zahradile, Jean-Claude Junker se včera pro německý nedělník vyslovil pro vytvoření společné evropské armády. Co vy na to? Jean-Claude Junker je pro, co vy?

JZ: Já jsem od samého začátku považoval instalaci pana Junkera do předsedy Evropské komise za chybu. Tento jeho výrok je jeden z důvodů, proč si myslím, že naše výhrady vůči němu byly oprávněné. Ta evropská armáda je taková politická deklarace, která se vždycky používá, když nastane v Evropě nějaká politická krize, tak ti federalisté, ti kteří chtějí jednotný evropský stát nebo Spojené státy evropské, tak začnou razit takové nějaké federalistické koncepty, evropská armáda k nim samozřejmě patří. Já myslím, že s tím souhlasit nemůžeme, protože jsme členy NATO, jsme členy severoatlantické obranné aliance a budování jakýchkoliv duplicitních struktur vůči NATO by jenom oslabilo atlantickou vazbu a oslabilo by samotné NATO. Čili ze strany pana Junkera je to, podle mě, politická deklarace, je to vyjádření takového toho politického přesvědčení současného evropského establishmentu, že by se měly budovat Spojené státy evropské se všemi atributy jednotného státu, tedy i se společnou armádou. To je samozřejmě i z ideologických důvodů pro nás nepřijatelné.

M: A nezměnila by právě evropská armáda, větší spolupráce armád na kontinentu, unijních armád, například pozici Evropské unie při jednání s Ruskem?

JZ: To si právě myslím, že je zcela mylný argument. Rusko se tady používá, a já tu situaci ve vztazích s Ruskem zdaleka nepodceňuji, ale to Rusko se tady používat tak trochu jako strašák. Stejně jako v době fiskální krize se ta fiskální krize používala jako strašák a sloužila jako argument k zavedení fiskální unie a bankovní unie, které ty problémy eurozóny nevyřešily, jak teď vidíme na příkladu Řecka. Tak stejně tak se politická krize ve vztazích s Ruskem teď používá jako argument pro vybudování nějakých dalších politických instrumentů na evropské úrovni. Myslím si, že to je stejně mylný argument jako v případě té fiskální krize, že to fungovat nebude, a je to prostě snaha určité části evropského politického establishmentu budovat tady jednotný evropský stát. To je něco s čím ODS nikdy nesouhlasila a souhlasit nebude.

M: My tedy mluvíme o armádě, je to samozřejmě jeden z atributů soustátí nebo společného státu, případně federace, to máte pravdu. Tak tedy bezpečnost České republiky, v současnosti spohéhat se výhradně na Severoatlantickou alianci a podle vás pane Zahradile tedy nespolupracovat s jinými armádami členských zemí EU?

JZ: Spolupracovat s nimi můžeme, spolupracovat s nimi budeme a už s nimi samozřejmě spolupracujeme, ale nemusí to mít nějakou jednotnou institucionalizovanou formu v rámci Evropské unie. Ten deštník NATO je podle mě dostačující a já jsem teď několikrát veřejně řekl, že já bych třeba uvítal nějaké trvalé dislokování třeba nějakých jednotek armády Spojených států na území České republiky. To by podle mě naši bezpečnost zakotvilo v té euro-atlantické vazbě daleko více něž budování nějaké chimérické evropské armády.