Minimální mzda diskriminuje české dopravce, Brusel musí zjednat nápravu

Zákon o minimální mzdě, který v Německu platí od prvního ledna tohoto roku, narušuje vnitřní trh EU, nabourává mzdové systémy v jednotlivých zemích a vytváří i nepřímou překážku volného pohybu služeb. V Bruselu to řekl první místopředseda ODS Jan Zahradil, který současně písemně vyzval Evropskou komisi, aby přezkoumala, zda zákon není v rozporu s evropským právem.

„Za prvé je zcela nepřípustné, aby českým firmám někdo zvenčí nařizoval, jakou mzdu mají vyplácet svým zaměstnancům. Nikdo – včetně německých úřadů – navíc neví, jak s novým zákonem vlastně naložit. Opravdu musí každý, kdo jede pracovně do Německa, ať už jako řidič nebo zaměstnanec na služební cestě, složitě dokládat německým úřadům svůj příjem? To zcela odporuje principům vnitřního trhu Evropské unie,“ říká Jan Zahradil.

Zákon o minimální mzdě je podle něj navíc v rozporu s evropským právem. „Jsem přesvědčen, že právní základ tohoto zákona, tedy evropská směrnice o vysílání pracovníků, na silniční dopravu vztáhnout nelze. Interpeloval jsem v tomto směru Evropskou komisi, a věřím, že Německo bude muset svou nesmyslnou normu upravit,“ uzavírá Jan Zahradil.

Celý projev Jana Zahradil na Plenární zasedání Evropského parlamentu naleznete zde: http://youtu.be/zrgs8YNjMI8