Prohlášení Jana Zahradila k teroristickému útoku v Paříži

Teroristický útok v Paříži je nejen kriminálním činem, ale také útokem na jednu ze základních evropských hodnot – svobodu slova a vyjadřování. Očekáváme proto nejen reakci ze strany státních orgánů  – tedy dopadení a potrestání viníků. Očekáváme také, že všichni, kdo se hlásí k evropské civilizaci a chtějí být její součástí, tento útok jasně a jednoznačně odsoudí a distancují se od něj. Očekáváme to především ze strany těch náboženských představitelů a komunit, za stoupence jejichž náboženství – islámu – se pachatelé prohlásili.