Události, komentáře 22.10.

Daniel TAKÁČ, moderátor: 

Nová Komise může vládnout Evropě. Je to prý poslední šance, jak evropskému projektu vdechnout nový život. Její šéf je ale stará struktura, která Evropu vede k federaci. To propojují různé komentáře k dnešnímu hlavnímu rozhodování Evropského parlamentu. Rozdělíme je a přidáme další v právě začínajících Událostech, komentářích. Dobrý večer. Europoslanci dnes jednali ve Štrasburku a i přes některé kritiky nakonec týmu Jeana-Claude Junckera většina z nich dala k vládnutí Evropě souhlas. V nejmocnější instituci kontinentu bude česká komisařka Věra Jourová mít na starost spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost pohlaví. 

Bohumil VOSTAL, redaktor: 

Rodinné foto nové Evropské komise. Ta bude na půlmiliardovou Unii dohlížet příštích 5 let. Komisaři se usmívají, ale budou hrát vabank. 

Jean-Claude JUNCKER, nový předseda Evropské komise: 

Je to Evropská komise poslední šance. Buďto uspějeme v tom, že ji přiblížíme evropským občanům, nebo propadneme. 

Bohumil VOSTAL, redaktor: 

Juncker představil Komisi jako „továrnu Evropy“, která řeší jen důležité věci a nemluví členským státům do malých problémů. Za skandální označil nezaměstnanost mladých a slíbil podpořit růst investicemi. Věra Jourová radost neskrývala. Mluvila o pocitu vznešenosti a velkého závazku. Odteď ale mluví za Brusel. Už v příštích týdnech bude rozhodovat, jestli Česko začne vyšetřovat kvůli obavám, že diskriminuje romské děti tím, že je posílá do zvláštních škol. 

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/: 

Já doufám, že nebudeme muset činit další kroky vůči České republice. 

Bohumil VOSTAL, redaktor: 

Nová Evropská komise nastupuje na podzim. Čeká ji nejen těžká zima, ale i další roky. S Ruskem se teď dohaduje o plyn pro Ukrajinu. Evropské ekonomiky oslabují a Británie dokonce zvažuje, že EU opustí. Bohumil Vostal, Česká televize, Štrasburk. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 

A v Událostech, komentářích eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost pohlaví Věra Jourová. Dobrý večer, paní komisařko. 

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/: 

Dobrý večer. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 

Poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil. Dobrý večer. 

Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/: 

Dobrý večer ze Štrasburku. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 

Zdravím do Štrasburku, přesně tak. A Radko Hokovský, předseda a výkonný ředitel společnosti Evropské hodnoty, ve studiu Událostí, komentářů. Dobrý večer. 

Radko HOKOVSKÝ, předseda a výkonný ředitel, Evropské hodnoty: 

Dobrý večer. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 

Paní komisařko, Jean-Claude Juncker, nový šéf Evropské komise, říkal, že to je poslední šance na to, aby se podařilo vdechnout evropskému projektu nový život. Tak co „vdechnete“ jako první? 

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/: 

Já si myslím, že pan prezident Juncker to myslel tak, že se ocitáme poměrně na nízké prahové hodnotě, co se týče důvěry občanů v projekt Evropské unie, a že to je přesně to, co my musíme obnovit a nastartovat, a to naprosto konkrétními kroky, takovými, které nebudou neblaze zasahovat členským státům a občanům do fungování, ale které vyžaduje právě instituční projekt Evropy. Co se týče mne, tak já mám portfolio s velmi praktickým dopadem na byznys, na přeshraniční obchody, na život občanů, kteří se rozhodnou cestovat, nebo kteří se přestěhují, chtějí se rozvádět a tak dále, protože já mám na starosti vlastně i odbourávání určitých byrokratických bariér. Ale to jsem vyňala jenom dvě věci, které mám v tom velmi širokém portfoliu. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 

A proč bychom měli věřit, že zrovna tenhle tým to dokáže? Vdechnout nový život Evropské unii, dát jí nějaké renomé, aby občané Evropy, Evropské komisi a celému tedy tomuto projektu začali věřit? 

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/: 

Já osobně jsem tomu věřila, můžete namítnout, že jsem předpojatá, že jsem členkou toho týmu, ale ještě v létě, když jsem slyšela Jeana-Claude Junckera hovořit o své vizi, když se představoval Evropskému parlamentu jako kandidát na předsedu Evropské komise, tak se mi ten plán zdál realistický, velmi konkrétní, proveditelný a potřebný. Takže já si myslím, že jsem členkou týmu, který má jasný plán, který má jasné výsledky v čase. To mi vyhovuje, protože já jsem vzešlá i z projektové úrovně, takže to konkrétno a to dosahování výsledků v čase, to si myslím, že je potřeba, abychom měli v tom plánu a aby taky v tomto smyslu si mohli občané Evropské unie odškrtávat, když to řeknu symbolicky, jestli plníme. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 

Pane poslanče, vy jste říkal, že Junckerova komise bude horší než ta Barrosova. Proč? 

Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/: 

Uvidíme samozřejmě, ale ten první signál už tady padl dnes. Junckerova komise dostala méně hlasů, když byla schvalována, než obě Barrosovy komise. A já jsem to řekl i ve svém projevu, já si myslím, že pan Juncker je člověk, který nemůže přinést do struktur Evropské unie nějaký nový vítr a tolik potřebné reformy. On je opravdu něco jako „stará struktura“, je to člověk, který prošel všemi možnými funkcemi za posledních 30 let a já jsem byl přesvědčen, že to chce někoho zvenku, někoho, kdo je schopen přinést jiný pohled, nový pohled, Evropskou unii trochu otevřít. Pan Juncker to podle mě není. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 

A není to naopak výhoda? Všechno zná, léta v tom pracuje, ví, jak by evropský projekt měl fungovat. 

Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/: 

To je tady bohužel taková zaběhaná zvyklost, že každá Evropská komise a její předseda se opře o tu velkou koalici evropských lidovců a evropských socialistů a jede se dál podle starých schémat. Já mám obavy, že tahle Komise zabředne přesně do těchto stop, do kterých zabředla i Barrosova Komise. A koneckonců proto jsme také jako třetí nejsilnější frakce té Komisi podporu nedali. My jí chceme být důstojnou opozicí, ale nehodláme být součástí té velké koalice. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 

Pane Hokovský, kam byste vy zařadil tuhle Evropskou komisi, Evropskou komisi Jeana-Claude Junckera? Do starých struktur, anebo je to něco nového, svěžího a lidi si budou moct brzy začít odškrtávat, jak říkala paní Jourová? 

Radko HOKOVSKÝ, předseda a výkonný ředitel, Evropské hodnoty: 

Tak to, že to je Komise, ve které je celá řada velmi zkušených politiků, bývalých premiérů, bývalých ministrů, to je pravda, ale nemyslím si, že to nutně musí znamenat, že to bude nějaká ztuhlá struktura z minulosti, protože ten program a ta struktura, v jaké chce pracovat, je vlastně velice originální, je to něco, co jsme tady ještě neměli a ty ambice jsou také poměrně velké. To znamená, nemyslím si, že to můžeme jednoduše označit jako nějakou starou strukturu jenom kvůli tomu, že jsou tam zkušení lidé. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 

Pane Zahradile, vy jste měli některé konkrétní výhrady, nelíbí se vám europrokurátor, nelíbí se vám harmonizace daní, daň z finančních operací a tak dále a tak dále. Proč jsou to tak velké problémy, se kterými vy máte komplikaci? 

Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/: 

My máme jinou představu o tom, jak by měla Evropská unie v budoucnosti vypadat. Domníváme se, že ta cesta k federálnímu státu, k nějakým stále silnějším evropským institucím, ať už je to parlament, nebo Komise, že to prostě není cesta do budoucnosti. To je projekt alternativní, řekněme, Evropské unie. My jsme na něm pracovali poměrně dlouho, my jsme také na tomto programu založili naši frakci a my se prostě neztotožňujeme s tím, že mají vznikat nové evropské funkce jako třeba ten evropský prokurátor, že se mají harmonizovat daně na evropské úrovni, protože si myslíme, že za daně má každý stát odpovídat sám. Nechceme, aby se přerozdělovali migranti mezi jednotlivé členské státy. Čili je to opravdu odlišná koncepce, vůbec odlišný pohled na filosofii celé evropské integrace. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 

Paní komisařko, bude Evropská unie směřovat k federaci, třeba na základě těchto parametrů, které teď popisoval Jan Zahradil? 

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/: 

Já jsem nic takového nezaznamenala, protože takový posun by nutně musel znamenat, že budeme sahat do Lisabonské smlouvy, tedy do základních smluv, do primární legislativy. Nic takového v plánu není, nevidím to tam. A co se týče zrovna evropského prokurátora, to je moje odpovědnost. Ten je předvídán už v Lisabonské smlouvě a myslím, že byla široká shoda na tom, že tato instituce bude užitečná, aniž by to posunovalo Evropskou unii k nějaké federaci nebo k nějakému ubíjení kompetencí členských států. Dva důvody – existuje velmi silné riziko přeshraniční kriminality, korupce, praní špinavých peněz, podvodů zejména ve vztahu k evropským penězům. A tam já si myslím, že prostě spojená Evropa má právo vytvořit si institut, který bude dohlížet a bude řešit tyto problémy. Musíme prostě rozlišovat specifické, co je členských států a na co se sahat nebude a nesmí, co je to společné. A tady si myslím, že jsme na poli společného zájmu. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 

A musí na to být evropská struktura? Nemůže na to být kvalitní spolupráce národních policií, protikorupčních složek, složek boje proti organizovanému zločinu, složek, které začnou spolupracovat, protože se ukáže, že to je potřeba? 

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/: 

Já se domnívám, že v tomto případě je ten institut správně naplánován, a pokud vím, tak členské země souhlasí s tím, že ten institut má vzniknout. Znova říkám, že už je to předvídáno v Lisabonské smlouvě. My se teď budeme hodně zabývat tím nastavením činnosti tady toho evropského prokurátora vůči národním systémům trestního procesu a vůči roli státních zástupců a soudců, nebo obecněji řečeno, orgánů činných v trestním řízení. Toto je velmi velký úkol, který mám teď před sebou, tím spíše, že ty systémy v různých členských zemích jsou různé a nebude to jistě jednoduché. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 

Pane Hokovský, směřuje Evropa k federaci? On ostatně předčasem, pokud se nemýlím, o tom mluvil i končící šéf té Evropské komise Barroso. Ano, jdeme k federaci, nebo měli bychom jít k federaci, takto. Půjde Evropa? 

Radko HOKOVSKÝ, předseda a výkonný ředitel, Evropské hodnoty: 

Já si nemyslím, že teď je moment, kdy můžeme hovořit o tom, že Evropská unie směřuje k federaci, a že tato Evropská komise nás k ní posune. Na to si všichni dávají velký pozor v čele s panem Junckerem, aby takto silná slova nepoužívali. Samozřejmě pravdou je, že evropští lidovci, evropští socialisté, kteří jsou zdrojem té politické podpory této Evropské komise, tak mají sympatie pro větší evropskou integraci v dílčích věcech a najdou se mezi nimi i lidé, kteří se přímo hlásí k ideje nějakého budoucího jednotnějšího evropského soustátí. Nicméně tvrdit, že tato komise se svým programem, který je velmi konkrétní, hovoříme o tom evropském prokurátorovi, o dalších dílčích věcech, které mimochodem nejsou nové, které už zazněly, o kterých je třeba do značné míry i konsensus, ale je pravdou, že například frakce reformistů a konzervativců je proti tomu. Nicméně to není jednoznačné směřování k federaci. 

Daniel TAKÁČ, moderátor: 

Paní komisařko, pane poslanče, pane řediteli, děkuji za rozhovor, na shledanou. 

Radko HOKOVSKÝ, předseda a výkonný ředitel, Evropské hodnoty: 

Díky. 

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/: 

Děkuji vám a hezký večer přeji. 

Jan ZAHRADIL, europoslanec a 1. místopředseda /ODS/: 

Na shledanou.