Jan Zahradil: O euru musejí rozhodnout občané, ne zaměstnanci Agrofertu

Ať již dopadne přetahovaná mezi prezidentem a předsedy
koaličních stran jakkoli, výsledek bude podle člena vedení ODS Jana Zahradila
jediný: pozice Česka v Bruselu bude výrazně oslabena.

„Hlavním problémem vznikající koalice je nezájem o
dění na evropské scéně a nekompetentnost ministrů, respektive koaličních
stran,“ uvedl europoslanec Jan Zahradil, kandidát na prvního místopředsedu
ODS. „Česká republika se v posledních letech stala součástí sílícího
reformního proudu, který v Bruselu úspěšně prosazuje odpovědnější hospodaření
nebo větší vstřícnost k podnikatelům. Strany nové koalice ovšem žádnou vlastní
evropskou politiku nemají, a rezignují tak i na zastupování českých zájmů v
Evropské unii.“

Zahradil také ostře zkritizoval koaliční snahu o zrušení
koruny a vstup do eurozóny. „Jestliže je v koaliční dohodě závazek
uzákonit obecné referendum, jsme připraveni vzít budoucí vládu za slovo a
požadovat, aby se první takové referendum konalo právě k otázce přijetí nebo
nepřijetí eura,“ uvedl Jan Zahradil. „Z průzkumů jasně vyplývá, že
občany toto téma znepokojuje a přejí si o něm rozhodovat. Argumenty našich
eurohujerů ve stylu ‚jednou jsme podepsali, teď už musíme se vším souhlasit‘
rozhodně odmítám. S eurem bychom dnes přijímali i dalekosáhlé závazky – mimo
jiné splácet dluhy ostatních států – které v přístupové smlouvě před deseti
lety nebyly.“