Zahradilova zpráva podpoří malé a střední podniky

Štrasburk, 12. prosince 2012 — Evropský parlament přijal drtivou většinou zprávu Jana Zahradila, která má usnadnit malým a středním podnikům přístup na mimoevropské trhy.

Jsou to právě malé a střední podniky, které vytvářejí přes dvě třetiny všech pracovních míst v soukromém sektoru zemí Evropské unie. Pouze čtvrtina z nich však působí za hranicemi svého státu a jen 13 % na mimoevropských trzích.

„Podpora těchto podniků, která spočívá ve snazším přístupu k informacím o zahraničních trzích a nižší byrokratické zátěži při žádání o kapitál, bude mít nepochybně pozitivní dopad na ekonomický růst a tvorbu nových pracovních míst,“ říká autor zprávy Jan Zahradil.

A statistická šetření jeho slova potvrzují. V posledních dvou letech byla třetina žadatelů o investiční úvěr z řad malých a středních podniků odmítnuta a téměř polovina podniků uvádí, že nedostatek informací vnímá jako významnou překážku pro svůj rozvoj.

Jan Zahradil zdůrazňuje, že návrh neusiluje o vznik žádného nového úřadu či kapitoly v rozpočtu EU. „Jde o to, aby národní a evropské strategie působily dohromady. Toto opatření podpoří při nulových nákladech významnou část evropské ekonomiky a napomůže vytváření nových pracovních míst,“ uzavírá Zahradil.

Úroveň podpory malých a středních podniků je v členských zemích na značně rozdílné úrovni. Například v Německu systém zajištění exportních investičních úvěrů, tzv. Hermes cover, nerozlišuje žadatele podle velikosti podniku a poskytuje expresní investiční půjčky až do výše pěti milionů euro, jež jsou zpracovány do čtyř pracovních dnů. Tento standard by měl být podle Jana Zahradila dostupný podnikům napříč Evropskou unií.

Celá zpráva je k dispozici zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0367+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS

Projev Jana Zahradila během plenární schůze k této zprávě najdete zde: http://youtu.be/ZQY3ltlxlbg