Jan Zahradil: Euroobčané se prý mají setkávat. Za miliony eur.

Štrasburk, 23. října 2012 — Rok 2013 se má stát Evropským rokem občanů. Toto rozhodnutí Evropského parlamentu zároveň přináší další navýšení výdajů na sebepropagaci evropských institucí.

Účelem Evropského roku občanů je zajistit, aby si všichni občané Unie byli vědomi svých práv, jichž v přeshraničním kontextu požívají. Součástí je zavedení centralizovaného informačního systému o právech občanů EU, informační kampaně a konference, během nichž by si měli občané navzájem vyměňovat informace a sdílet zkušenosti. Celý program má daňové poplatníky přijít na pět milionů eur.

Jak připomíná šéf europoslanců ODS Jan Zahradil, Evropský rok občanů se přitom z velké části dubluje s programem Evropa pro občany, jehož rozpočet činí 215 milionů eur na roky 2007 až 2013, tedy téměř 900 milionů českých korun ročně.

„Nedokážu si představit, že by si kterýkoli z parlamentů členských států dovolil vydávat proporčně tolik prostředků na svou sebepropagaci, jako to činí evropské instituce z napjatého společného rozpočtu,“ říká Jan Zahradil.

V kontextu současných debat o navýšení evropského rozpočtu a zatížení členských států vyššími odvody tak parlament přichází s dalším požadavkem na finanční prostředky.

„Zejména v dnešní době, kdy je jakékoli navýšení výdajů velmi citlivě vnímáno, vysílá parlament odklepnutím tohoto programu dosti rozporuplný signál,“ říká Jan Zahradil.

Evropský parlament přitom před rokem uvedl do provozu pompézní návštěvnické centrum v Bruselu, které vyšlo na více než půl miliardy korun. Na ploše šesti tisíc čtverečních metrů má návštěvníky seznamovat s vizemi otců-zakladatelů evropské integrace. Kontroverze vzbuzuje i již schválený projekt Domu evropské historie, který bude za cenu stovek milionů eur prezentovat jednostrannou a zpolitizovanou verzi evropské historie.