Jan Zahradil: Šikana na hranicích pokračuje, dopravci hlásí ztráty

Štrasburk, 2. července 2012 – Systematické a diskriminační kontroly českých řidičů zejména na bavorské straně hranic porušují princip volného pohybu osob a způsobují i citelné ekonomické ztráty na straně autobusových dopravců. Šéf europoslanců ODS Jan Zahradil proto ve Štrasbuku podpoří apel na Evropskou komisi a Radu, aby se problémem začaly vážne zabývat.

Podle Jana Zahradila projde kontrolou německých policistů více než polovina všech autobusů s českou poznávací značkou. „Statistiky dopravců uvádějí 55,3% zastavených a kontrolovaných spojů,“ říká Jan Zahradil. „Tyto kontroly jsou systematické, zaměřené na české autobusy a probíhají v příhraničních oblastech. Zcela jasně tedy nahrazují hraniční kontroly, kterých jsme se zbavili vstupem do schengenského prostoru v prosinci 2007.“

Každý členský stát má podle Jana Zahradila právo na vlastní imigrační politiku i namátkové kontroly, nicméne systematičnost zásahů německých úřadů proti českým občanům jde daleko za hranici platné legislativy.

Jan Zahradil upozorňuje i na značné ekonomické ztráty, kterým musí provozovatelé autobusové dopravy v souvislosti s pravidelnými policejními kontrolami čelit. „Někteří dopravci provozují – například ve spolupráci s Deutsche Bahn – pravidelné autobusové linky, na které následně navazují vlakové spoje. V případě zdržení musí dopravce podle evropské legislativy vyplácet odškodné nebo zajistit přenocování. Tyto diskriminační kontroly tak narušují nejen princip volného pohybu osob v schengenské zóně, ale i svobodu podnikání na vnitřním trhu Unie,“ dodává Jan Zahradil.