Proč chce ČR výjimku z Listiny základních práv Evropské unie

Klub ODS v Evropském parlamentu plně podporuje přistoupení České republiky k Protokolu Polska a Velké Británie o uplatňování Listiny základních práv EU. Dokument bývá nepřesně označován jako „výjimka“ z platnosti Listiny. Občanští demokraté v Evropském parlamentu také odsuzují snahu senátorů a europoslanců ČSSD sabotovat rozhodnutí Evropské rady a snižovat tak věrohodnost České republiky v Evropě, a jako lživý odmítají argument, že by „výjimka“ oslabila ochranu práv občanů České republiky.

Přepis rozhovoru poslance Jana Zahradila s poslankyní Zuzanou Brzobohatou k projednávání českého protokolu z Listiny základních práv EU.

Celý záznam rozhovoru můžete slyšet zde: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2608594 od 19. minuty.

 

Jan BUMBA, moderátor

V roce 2009 se prezident Václav Klaus uvolil podepsat Lisabonskou smlouvu reformující instituce Evropské unie jen pod podmínkou, že Česko získá výjimku z Listiny základních práv Evropské unie. Tato výjimka se stala docela tvrdým oříškem pro politiky a diplomaty, podle zdrojů Českého rozhlasu někteří představitelé jiných evropských zemí ani nevědí, o co Čechům vlastně jde. Dnes se českým požadavkem bude zabývat Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu a ve spojení jsme se dvěma europoslanci Zuzanou Brzobohatou z ČSSD. Dobrý den.

Zuzana BRZOBOHATÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ČSSD/

Dobrý večer.

Jan BUMBA, moderátor

A Janem Zahradilem z ODS. Vítám i vás. Dobrý den.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/

Dobrý podvečer.

Jan BUMBA, moderátor

Jak budete vysvětlovat, jakou výjimku z Listiny základních práv Evropské unie Česká republika vlastně požaduje a proč to chce, pane Zahradile?

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/

Tak především vás musím opravit, a musím …

Jan BUMBA, moderátor

Čekal jsem to. 

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/

… všechny, kteří o tom hovoří jako o výjimce. My nedostaneme žádnou výjimku z té takzvané Listiny základních práv a svobod, my dostaneme, pokud to dobře dopadne, pouze možnost připojit se k protokolu uplatňování této listiny na území České republiky. Tento protokol už má sjednaný Velká Británie a Polsko. A jde čistě a pouze o to, aby ta právní ustanovení, která vyplývají z oné listiny, která je součástí Lisabonské smlouvy, nebyly v České republice uplatňovány retroaktivně, nebyly uplatňovány v nesouladu s českým právním řádem a nebyly uplatňovány v takových oblastech práva, které nespadají pod právo Evropské unie. O nic více, o nic méně nejde. Čili nedá se o tom hovořit jako o výjimce. A druhá poznámka je, že to nebudeme tak úplně na tom výboru dnes vysvětlovat my, budou to vysvětlovat naši kolegové z Poslanecké sněmovny a ze Senátu konkrétně předsedové evropských výborů obou těchto komor, já věřím, že náš postoj obhájí koneckonců dostali jsme to přislíbeno, respektive česká vláda to dostala přislíbeno v roce 2009 od Evropské rady, tedy od všech představitelů vlád, respektive prezidentů a premiérů členských zemí Evropské unie.

Jan BUMBA, moderátor

Paní Brzobohatá, pan Zahradil hovořil o tom, že Česká republika onen protokol tedy dostane, když to dobře dopadne, také souhlasíte s tím, že to je výhodná a důležitá věc pro Českou republiku?

Zuzana BRZOBOHATÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ČSSD/

Tak já bych v každém případě musela říct, že jednak sociální demokracie nesouhlasí s touto výjimkou a musím mluvit, že jde o výjimku, koneckonců v mandátu vlády pro jednání rady v roce 2009 se mluví o opt-outu, i když dnes se to poněkud zlehčuje, ale naším kolegům spíš potřebujeme vysvětlovat tu proceduru, za jaké se to vlastně připravovalo v České republice, určitě si posluchači vzpomenou, že Lisabonská smlouva je ratifikace, budila četné otázky, byla dvakrát u Ústavního soudu, a obě komory českého parlamentu tuto Lisabonskou smlouvu ratifikovaly dokonce ústavní většinou. A po tomto, když se čekalo, že prezident pouze připojí podpis, došlo k tomu, že prezident přišel s požadavkem výjimky a toto je poněkud nestandardní postup a musím říct, že toto budí celou řadu otázek.

Jan BUMBA, moderátor

To znamená, že vy budete, vy budete tedy kolegům v Evropském parlamentu vysvětlovat, že to všechno je jen taková úlitba prezidentu Klausovi.

Zuzana BRZOBOHATÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ČSSD/

Tak ono to tak v podstatě vypadá. A spíš kolegové se nás ptají, jak je to možné, že se vždycky domnívali, že Česká republika je republikou, nikoliv nějakou monarchií, kde jeden člověk může ovlivňovat ratifikaci nebo neratifikaci nějaké smlouvy. A myslím si, že dneska právě to bude předmětem výměny názorů právě s představiteli jak Poslanecké sněmovny, tak Senátu.

Jan BUMBA, moderátor

Pane Zahradile, přichází Česká republika s dostatečně srozumitelným požadavkem a srozumitelným stanoviskem?

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/

Ještě jednou musím zopakovat, že se nejedná o nic výjimečného, protože stejné opatření si vymohla při jednání o Lisabonské smlouvě také Velká Británie a Polsko. Když už bych tedy uznal za platný ten argument, že bychom se neměli pokoušet vyměnit nějaký, lidově řečeno, extrabuřt, proč jsme o to žádali, to jsme zde také vysvětlil, že jde prostě o zpřesnění interpretace těch ustanovení oné listiny v českém právním řádu. A pokud jde o tu námitku, s kterou teď přišla paní kolegyně, europoslankyně Brzobohatá, tak já si myslím, že to je především záležitost, která se dotýká naší vnitřní politiky, komunikace mezi prezidentem, vládou a oběma komorami parlamentu, a vůbec nevím, co tento případný spor nebo nedorozumění pohledává na půdě parlamentu Evropského. To je naše …

Jan BUMBA, moderátor

A když, pane Zahradile, …

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/

… vnitropolitická záležitost, to je záležitost vztahu ústavního orgánu České republiky, a to prostě podle mě na půdu Evropského parlamentu vůbec nepatří. Takže jestli tady někdo vytváří dojem jakéhosi vnitropolitického zmatku nebo nejasnosti uvnitř České republiky, tak jsou to právě kolegové z ČSSD, kteří tuto problematiku na půdu Evropského parlamentu vnesli.

Jan BUMBA, moderátor

A když hovoříte se svými kolegy, pane Zahradile, v Evropském parlamentu, tak těm je jasné, co Česká republika vlastně chce.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/

Já vám, pane redaktore, musím říci hlavně to, že těm kolegům z Evropského parlamentu, s kterými já hovořím, možná hovořím s jinými, než hovoří sociální demokraté, to připouštím, ale s těmi, s kterými já hovořím, těm je to srdečně jedno. Ti prostě akceptují, že si Česká republika vymohla nějakou výjimku, vůbec, nebo tedy ten protokol, vůbec nespekulují o tom, proč to udělala, jaké k tomu měla motivy, respektují, že se tak stalo a respektují, že tu záruku jsme dostali, tedy česká vláda jí dostala od všech ostatních vlád členských států Evropské unie, včetně jejich vlád vlastních, protože se žádná vláda nepostavila proti. A dál nepátrají po kořenech nebo po důvodech, proč jsme o toto opatření žádali, stejně jako se neptali Velké Británie a Polska, proč o to žádají.

Jan BUMBA, moderátor

Paní Brzobohatá, jak připomněl několikrát pan Zahradil, jsou tu i Velká Británie a Polsko, které také mají svá specifika, své protokoly, své výjimky, tak proč by mělo být nějaké halo kolem té české výjimky?

Zuzana BRZOBOHATÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ČSSD/

No, právě já už jsem se tady o tom zmínila, koneckonců těsně před tím, než vláda tu žádost podala k evropským institucím, tak Senát českou vládu v říjnu 2011 upozornil na to, že je jakási obava nebo je otázka, zda vůbec ten postup byl ústavní, to znamená, Evropský parlament jako demokratická instituce se samozřejmě zajímá i o to, zda ten postup české vlády byl demokratický a byl v souladu s naší ústavou.

Jan BUMBA, moderátor

To rozhodnutí Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu, co to vlastně znamená, to je důležité z jakého důvodu, bez stanoviska toho výboru se to nedostane na plénum Evropského parlamentu, paní Brzobohatá?

Zuzana BRZOBOHATÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ČSSD/

Tak samozřejmě Evropský parlament v tomto směru má pouze konzultační roli, a může Evropské radě doporučit nebo nedoporučit, aby tuto žádost projednávala či neprojednávala. V té původní zprávě byl návrh nedoporučit a ve výboru pro ústavní záležitosti hlasování dopadlo patem 11:11, proto se výbor k tomu vrací znovu a proto také probíhá ta dnešní výměna názorů tak, aby to stanovisko výboru bylo kvalitní. Podotýkám, že definitivní rozhodnutí Evropské rady, zda o tom budou hlasovat jednotlivé parlamenty všech zemí Evropské unie, tedy zda to bude ratifikováno, je plně v její kompetenci.

Jan BUMBA, moderátor

Takže, ať řekne Evropský parlament, co chce, tak je to vlastně úplně jedno.

Zuzana BRZOBOHATÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ČSSD/

Já si myslím, že to jedno není, protože ta konzultace určitě není v té Lisabonské smlouvě dána jenom tak na lehkou váhu, to znamená, je to názor Evropského parlamentu, podotýkám Evropská rada je může respektovat nebo nemusí, ale předpokládám, že stanovisko demokraticky, jediného demokraticky voleného orgánu v Evropské unii bude vzato v úvahu.

Jan BUMBA, moderátor

Pane Zahradile, jak důležitý je postoj Evropského parlamentu podle vašeho soudu?

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/

Už to tady bylo řečeno, podívejte se, ta situace je velmi jednoduchá, prostě jedna komora českého parlamentu, tedy český Senát, v důsledku voleb změnil barvu, změnil politické složení, rozhodl se, že bude dělat problémy ve věci, která už byla jednou dohodnuta a která byla české vládě zaručena na Evropské radě, a rozhodl se, že to dokonce otevře na půdě Evropského parlamentu, já to považuji za nešťastné …

Jan BUMBA, moderátor

Nezlobte se, já jsem se ptal na to, jaký je, jak důležitý je ten, to rozhodnutí Evropského parlamentu.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/

Už to tady bylo řečeno, je to prostě konzultativní nebo doporučující záležitost, já jsem přesvědčen, že Evropská rada se přidrží toho, co české vládě v roce 2009 slíbila a že české vládě umožní přistoupení k tomu protokolu uplatňování Listiny základních práv Evropské unie a že toto extempore na půdě Evropského parlamentu, doufám, vyprovokované sociální demokracií, příliš pověst České republiky v Evropské Unii nepoškodí.

Jan BUMBA, moderátor

Paní Brzobohatá, myslíte si, prosím už jen velice krátce, že to může, jak říká pan Zahradil, extempore Českou republiku poškodit?

Zuzana BRZOBOHATÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ČSSD/

Já se domnívám, že to nejde o extempore, já si myslím, když jde o to, že máme hájit demokratické principy, tak je potřeba za nimi stát. A jestliže by Česká republika nebo tehdejší vláda postupovala tak, jak má, tak si myslím, že k tomu nedošlo, a já chci ještě jednou zdůraznit, celé to jednání bylo v roce 2009, žádost se požádala 2011, takže …

Jan BUMBA, moderátor

Nezlobte se na mě, nemůžeme se už vrátit do roku 2009 …

Zuzana BRZOBOHATÁ, poslankyně Evropského parlamentu /ČSSD/

… takže bylo možné aspoň dodatečně získat souhlas obou komor českého parlamentu.

 Jan BUMBA, moderátor

Já vám oběma velice děkuji za váš čas, děkuji za účast v debatě, europoslankyně ČSSD Zuzana Brzobohatá. A europoslanec ODS Jan Zahradil. Omlouváme se za horší kvalitu spojení.