Zahradil: Schwarzenberg se chová ostudně. Chce zlikvidovat stát

Člen nejužšího vedení ODS a předseda europarlamentní frakce Evropských konzervativců a reformistů Jan Zahradil se tvrdě ohradil proti tomu, že ministr zahraničí Karel Schwarzenberg v Otázkách Václava Moravce podpořil, aby Česká republika poskytla 90 miliard na záchranu krachujících států eurozóny a aby se vzdala své suverenity v rozpočtové oblasti a předala ji Bruselu.

„Dle mého názoru nám mnoho jiných možností nezbyde,“ konstatoval Schwarzenberg. Předseda opoziční ČSSD Bohuslav Sobotka poskytnutí peněz Bruselu podpořil. Zdůraznil, že jde o prosperitu země. Řekl také, že jde o částku, která se Česku vrátí na příspěvcích z EU během dvou let.

Likvidace českého státu

„Pan Schwarzenberg dnes dokázal, že jeho nominace na prezidenta této země by byla historickým omylem, ale i to, že se neměl stát ani ministrem zahraničí. Tento člověk je názorově reliktem rakousko-uherských imperiálních představ o Evropě. Stejně tak pan Bohuslav Sobotka se diskvalifikoval pro jakoukoli vládní funkci v budoucnu a věřím, že voliči ČSSD si toho všimnou. Jejich společné přitakávání faktické likvidaci českého státu rozpuštěním v takzvaném tvrdém jádru EU je ostudné,“ řekl ParlamentnímListům.cz Jan Zahradil.

„Blahopřeji premiéru Cameronovi a premiéru Nečasovi, že v obtížné atmosféře hájili zájmy občanů svých zemí a svých voličů. Za daných podmínek opravdu nebylo možno se k připravovaným změnám smluv EU připojit. Pouhé odevzdání fiskální suverenity či poskytnutí finančních záruk bez jakékoliv protihodnoty je neakceptovatelné. Lídři eurozóny bohužel promeškali příležitost k přeměně EU na pružnou, otevřenou strukturu, když znovu trvali na úzkoprsém a překonaném federalistickém pojetí, vedoucím EU jen jedním směrem, ke stále užší integraci,“ uvedl po summitu Zahradil, který je znám svými dobrými vztahy s britským premiérem Davidem Cameronem i Petrem Nečasem.

Ztráta rozpočtové suverenity

O tom, zda se Česká republika připojí k nově vznikající evropské mezivládní smlouvě o záchraně eura, se teprve rozhodne, řekl po skončení summitu EU český premiér Petr Nečas. Podle něho bude záviset na konečné podobě dokumentu, z něhož jsou zatím k dispozici jen teze.

Česká republika se podle premiéra obává možnosti případného ohrožení rozpočtové suverenity či zásahů do kompetencí jednotlivých zemí, například v sociální a důchodové oblasti. Není prý rovněž jasné, jaké by měla smlouva dopady na vnitřní trh a na posuzování národních rozpočtů.

Kníže tlačí na premiéra

Schwarzenberg se domnívá, že premiérovo stanovisko nebude odmítavé. „Já jsem přesvědčen, že pan premiér si je povědomen nesmírné odpovědnosti, kterou toho času nese za osud České republiky, a že ví, že se Česká republika nesmí a nemůže izolovat v Evropě. Že by to bylo nastoupení velice strmé cesty dolů,“ řekl v televizi.

Sobotka míní, že pokud by nová úmluva měla znamenat výrazný posun v pravomocích z národních úrovní na centrální proti stavu v roce 2004, bylo by na místě, aby stát vyhlásil referendum. „Ale bude důležité si vyhodnotit, jak velké kompetenční změny to bude znamenat,“ podotkl.

Schwarzenberg proti referendu

Schwarzenberg řekl, že není velkým příznivcem referenda a nepovažuje ho za vhodné obzvlášť v této otázce. Z vlastní zkušenosti ví, že i profesionální politici pochopili změny až po určité době. Vyžadovat kompetentní rozhodování od občana je pak podle něj poněkud náročné. Tím by se ale dostal proti tomu, co dohodla koalice. Na koaliční úrovni platí, že každý přenos národních pravomocí do Bruselu by měl být schválen referendem. 

Ze závěrů summitu plyne, že kromě závazku vyrovnaného hospodaření má „Fiskální smlouva“ zahrnovat povinnou koordinaci všech hospodářských reforem s Evropskou unií s cílem mít jednotnou hospodářskou politiku a povinnost států s deficitem předkládat EU ke schválení strukturální reformy a povinnost všech zemí předkládat EU návrhy státních rozpočtů. Jedná se tedy o přenos národních pravomocí na EU a pokud se vláda bude držet svých závazků, měla by vypsat referendum.