Jan Zahradil: Ideologie převládá nad ekonomikou

Štrasburk – Eurozóna potřebuje daňovou a rozpočtovou disciplínu, ale nikoli diktát. Řekl to dnes předsedům Evropské komise, Rady a eurozóny šéf skupiny Evropských konzervativců a reformistů Jan Zahradil. Varoval také, že jakákoli případná změna základních smluv EU je podmíněna souhlasem všech sedmadvaceti členských států, přičemž řada zemí mimo eurozónu se členství v dluhové unii brání.

Celý projev Jana Zahradila:
 
„Všichni jste tu říkali, že je do budoucna zapotřebí více centralizace a více daňové a politické unie v rámci eurozóny. Takže to zamýšlené směřování je jasné: namísto snížení počtu členů eurozóny, které by přineslo ozdravění a posílení jednotné měny, nabízíte další a významný přesun pravomocí na instituce Evropské unie. Bohužel musím říci, že ideologie opět jednou převládla nad ekonomikou. 
 
Lidé v mé části Evropy žili v systému, který také dlouho upřednostňoval ideologii před ekonomikou. A neskončilo to dobře.
 
Snažíte se v eurozóně zavést daňovou disciplínu, ale děláte to nikoli politickými a demokratickými prostředky, nýbrž prostřednictvím jakéhosi daňového diktátu, který by byl řízený z Bruselu, z Frankfurtu, z Berlína a z Paříže. Daleko více to ale připomíná Vídeňský kongres, než Evropskou unii. A žádná taková „komunitární metoda“ nás nezachrání, protože tato federalistická ideologie je pouze iluzí, je to kouřová clona, která zakrývá realitu a která podkopává to málo, co zbylo z důvěry občanů v Evropskou unii.
 
Pokud jde o změny smluv, chtěl bych vám připomenout, že jakákoli jejich změna vyžaduje jednomyslné schválení všech dvaceti sedmi členských států, nikoli pouze sedmnácti zemí eurozóny. Protože Evropská unie má dvacet sedm členů, včetně mé země nebo Spojeného království, jakkoli se vám to nelíbí. A jakmile se smlouvy jednou otevřou, můžete očekávat, že země stojící mimo eurozónu začnou vyjednávat a nedají svůj souhlas automaticky, nebudou se chtít stát součástí dluhové unie. 
 
Problematika eurozóny ovlivňuje nás všechny. Vy chcete více centralizace, my ne. Já se nebojím dvourychlostní nebo vícerychlostní Evropy. Mířit špatným směrem je vaše volba, nenuťte ale ostatní, aby vás následovali.“