Jan Zahradil: Budoucnost Evropy je v rukách konzervativců

Manchester, 5. října 2011 — Evropská integrace nyní prochází zásadní krizí, která jasně ukazuje, že dosavadní politika „stále těsnější unie“ selhala. Řekl to na konferenci britské Konzervativní strany předseda europarlamentní frakce Evropských konzervativců a reformistů Jan Zahradil. Právě konzervativní politici podle Jana Zahradila dnes mluví za všechny občany a daňové poplatníky, kteří cítí, že bruselské elity dávno přestaly brát ohledy na jejich zájmy, ekonomiku a zdravý rozum.

Celý text projevu Jana Zahradila:

Jsem hrdý na to, že nyní jako předseda naší společné frakce Evropských konzervativců a reformistů založené před dvěma lety mohu reprezentovat vaši stranu v Evropském parlamentu.

Nikdy nebyla potřeba reformy EU tak naléhavá, jako dnes. Nikdy předtím také nebyla atmosféra v EU tak příznivě nakloněna naší politice. Nikdy jsme neměli větší právo říci našim oponentům z řad eurofederalistů: Mýlili jste se, a my jsme měli pravdu.

Evropská unie čelí krizi. Není to jen krize společné měny. Je to krize jejího politického směřování. Je to krize existenciální.

Příliš dlouho nechala EU převládat ideologii nad zdravým rozumem, ekonomikou a zájmy daňových poplatníků. Dokonce i dnes se najdou lidé, kteří současnou krizi vnímají jako příležitost k dalšímu rozšiřování pravomocí EU.

Abych citoval někoho, kdo je vám všem dobře znám: Ne, ne, ne.

Jak řekl ve svém projevu Martin Callanan, konzervativci dnes nemluví jen za Velkou Británii, ale za miliony lidí v celé Evropě, kteří cítí, že politici přestávají brát ohled na jejich vlastní potřeby.

Přesně z tohoto důvodu vznikla v Evropském parlamentu skupina EKR. Aby zastupovala voliče a daňové poplatníky, kteří chtějí jinou Evropu. Za poměrně krátkou dobu existence, a s pomocí vašich poslanců, již EKR dosáhla mnohého.

Za prvé – sílíme. Máme ve skupině dva premiéry: českého, a samozřejmě Davida Camerona.

Krize nám nyní dává příležitost dále prosazovat naši agendu. Musíme říci bruselským elitám, že krize společné měny je jasným důkazem toho, že jejich politika selhala.

A musíme dále prosazovat vizi svobodné EU tvořené členskými státy, které nebudou podřízeny bruselské byrokratické mašinérii. Nepotřebujeme stále těsnější unii. Potřebujeme otevřenou a flexibilní unii.

Dámy a pánové, Evropská unie stojí na křižovatce. Padesát let staré představy zakladatelů EU Schumana a Monneta se neosvědčily a dávno zastaraly. Evropská integrace již není řešením problému, ale naopak jeho součástí.

EU musí být reformována. Ne zničena nebo opuštěna, ale aktivně proměněna. A nositeli těchto změn jsme a musíme být my. My musíme nabídnout Evropě nové paradigma šité na míru jedenadvacátému století.

S vaší pomocí v rámci skupiny EKR, s ohledem na obrovskou práci vašich poslanců myslím, že tuto bitvu vyhrajeme. Budoucnost Evropy je v našich rukách – tak ať je to budoucnost konzervativní.