Jan Zahradil: Otto von Habsburg proti českým zájmům

Jan Zahradil: Otto von Habsburg proti českým zájmům

S jistým údivem jsem si přečetl oslavný článek paní europoslankyně Roithové na osobu Otto von Habsburga ve čtvrteční MF DNES. Dovolte mi pro úplnost dodat, že europoslanci ODS – kteří již naštěstí dva roky nejsou členy lidovecké frakce – tyto osobní názory paní europoslankyně rozhodně nesdílejí. Naše hodnocení zmíněného politika by bylo výrazně odlišné a mnohem kritičtější.

Článek paní Roithové a některé politické teze v něm vyslovené a obhajované také velmi plasticky ukazují, proč byl náš odchod z frakce Evropské lidové strany nezbytný. Jak Panevropská unie, tak později koncepce Podunajské federace, které Otto von Habsburg prosazoval, vycházely z federalistických představ o uspořádání Evropy a byly nepochybně inspirovány modelem rakouskouherské monarchie. Je to něco, co je v přímém rozporu s moderní českou státní ideou. Také nelze nezmínit jeho aktivitu při snahách o zrušení takzvaných Benešových dekretů.

Je mi líto, že česká europoslankyně natolik podlehla svému angažmá v řadách Evropské lidové strany, že tyto aspekty buď úmyslně pomíjí, nebo již není schopna rozeznat.

Jan Zahradil