Právě před deseti lety vyšel Manifest českého eurorealismu

Ve čtvrtek 21. dubna uplyne deset let od vydání Manifestu českého eurorealismu. Tento politicko-analytický text měl především popsat aktuální trendy evropské integrace a zamyslet se nad možnými klady a zápory členství České republiy v Evropské unii. Nyní vychází Manifest ve druhém a rozšířeném vydání.

Vycházeli jsme před deseti lety z přesvědčení, že každá politická strana by měla před tak závažným rozhodnutím, jakým je vstup země do nadnárodního uskupení, umět odpovědět občanům na několik zásadních otázek,“ říká jeden z autorů Manifestu, europoslanec a předseda frakce Evropských konzervativců a reformistů Jan Zahradil. „Ptali jsme se tehdy, jaké jsou podmínky vstupu, co Česko získá a co ztratí? Jaké trendy panují ve vývoji evropské integrace, jaká její podoba je pro nás žádoucí a výhodná, a co chceme po svém vstupu prosazovat? Ačkoli si Manifest ve své době získal značnou pozornost, žádných věcných protiargumentů ani veřejné diskuse jsme se nedočkali.

Manifest například správně odhadl, že se Česká republika a další „nové“ země nestanou po svém vstupu plnoprávnými členy EU. Všímal si znepokojivého nárůstu přerozdělovacího centralismu i desetitisíců stránek komunitárního práva, které musely kandidátské země bez výhrad přijmout. Autoři také popsali tendence, které se naplno projevily až v příštích letech, především snahu těžkopádných sociálních států s vysokými daněmi a nepružnými ekonomikami utlumit prostřednictvím dalších a dalších regulací konkurenci v podobně otevřenějších ekonomik.

K novému vydání Manifestu jsem se rozhodl mimo jiné proto, abychom s odstupem deseti let mohli posoudit, v čem jsme se tenkrát trefili a kde jsme se naopak mýlili„, říká Jan Zahradil. „Podstatnější je ale to, že Evropská unie se právě nyní nachází v krizi, kterou jsme v mnoha ohledech předvídali. Osobně si nepřeji nic jiného, než žít ve fungující a prosperující celoevropské organizaci. Současná podoba EU se ale tomuto ideálu spíše vzdaluje, než přibližuje. Jsem proto přesvědčen, že pokud chceme zabránit hrozícímu krachu projektu evropské spolupráce, musíme o něm začít znovu otevřeně diskutovat a přemýšlet o zásadních reformách.“

Kromě samotného textu Manifestu českého eurorealismu nabízí tato reedice i jeho pokračování sepsané po několika měsících od prvního vydání, stejně jako zahraniční reflexe Manifestu z pera belgického novináře a europoslance Derka Jana Eppinka a polského politologa a europoslance Marka Migalského.

Autory Manifestu českého eurorealismu jsou kromě Jana Zahradila ekonom Petr Adrián, filosof Miloslav Bednář a politolog Petr Plecitý.