Jan Zahradil: EU si musí uvědomit své meze

Jan Zahradil: EU si musí uvědomit své meze

Evropská unie se nesmí snažit pod záminkou tzv. evropské ekonomické správy nenápadně rozšiřovat své pravomoci. Před setkáním hlav členských států to v Bruselu řekl předseda skupiny Evropských konzervativců a reformistů Jan Zahradil (ODS).

„Obávám se, že by závěry summitu mohly dále poškodit evropskou ekonomiku,“ řekl Jan Zahradil v Evropském parlamentu. „Pod pláštíkem tak zvané ekonomické správy nebo paktu stability probíhají snahy o celoevropskou harmonizaci daní nebo fiskální unifikaci.“

„Například návrh Evropské komise na zavedení společného základu podnikové daně je velmi riskantním krokem k likvidaci daňové konkurence v Evropě. Byli jsme také svědky toho, jak se některé členské státy snaží zasahovat do daňové a fiskální suverenity ostatních. Smutným příkladem je snaha donutit Irsko, aby svou výhodnou korporátní daní přestalo konkurovat ostatním,“ řekl Jan Zahradil.