Vystoupení J.Zahradila v EP: Antidumpingové případy

Jan Zahradil, za skupinu ECR 

„Já bych se přece jenom vrátil k tomu, co tady říkal můj kolega, pan poslanec Sturdy. Antidumping je dobrý sluha, ale zlý pán. Stejně tak jako slouží k ochraně evropských podniků a evropské ekonomiky před nekalou soutěží a nekalými obchodními praktikami, tak stejně tak může být zneužíván ve prospěch protekcionismu, ve prospěch ochranářství a bohužel i k uzavírání evropských trhů před dovozy z třetích zemí. Já proto apeluji na Komisi, apeluji na Vás, pane komisaři, aby jste nedopustil takový vývoj a abychom se opravdu vyvarovali toho, aby antidumpingová opatření byla zneužívána ve prospěch protekcionismu a ve prospěch uzavírání evropského trhu a evropské ekonomiky před zbytkem světa. Myslím si, že by nám to neprospělo, myslím si, že uzavřená pevnost Evropa neprospěje nikomu, a myslím, že vždycky v historii se dá prokázat, že pokud byla Evropa otevřená a kooperovala se zbytkem světa, že z toho pouze prosperovala. Mějte to, prosím, na paměti“.