Vystoupení J.Zahradila v EP: Rozpočet na rok 2011

Jan Zahradil: „Jak řekl pan Schulz, není to debata jenom o rozpočtu, ale je to debata také o budoucí podobě Evropské unie, a to je pravda. Je tady jasně slyšet, že pod debatou o rozpočtu se skrývá mimo jiné také debata o tom, jak co nejlépe prosadit vlastní finanční zdroje Evropské unie, tedy větší autonomii, a jak posunout de facto Evropskou unii dále na cestě k federalistickému uspořádání.

To je samozřejmě něco, co je pro mě naprosto nepřijatelné, co se podařit nemůže a co se podařit nesmí. Jinak musím říci, že je už únavné slyšet tady ten neustále nepřátelský tón vůči Radě a že je dětinské poslouchat různá ultimata a vyhrožování. Pokud se Evropský parlament vydá touto cestou a pokud tento konfrontační tón, který jsme tady slyšeli od některých kolegů, bude pokračovat, pak se stane jediná věc: Evropský parlament to mediálně i u veřejnosti prohraje“.