Vystoupení J.Zahradila v EP: Uvádění země původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí

Jan Zahradil: „Já rozumím tomu, proč je návrh předložen, ale důvody jeho předložení nesdílím. Myslím, že dnešní globalizovaný svět těžko umožňuje určit jednu zemi původu, koneckonců garantem kvality toho nebo onoho výrobku je daleko spíše jeho obchodní značka než země původu. Také je nutno zdůraznit, že tento návrh se netýká ochrany obchodní nebo ochranné známky, takže nemůže v oblasti ochrany obchodní nebo ochranné známky nijak pomoci. O tom, že povede ke zvýšení nákladů na určitý výrobek, a tudíž zřejmě také ke zvýšení ceny tohoto výrobku, už tady hovořil pan komisař. Koneckonců to, co tady bylo několikrát zmíněno, tedy že se návrh týká jenom některých výrobků, to by se dokonce dalo označit za cosi jako výrobková nebo geografická diskriminace.

Já bych se tedy přimlouval za to, abychom zůstali u toho dobrovolného značení, protože koneckonců tam, kde takovému značení spotřebitelé přikládají dostatečnou přidanou hodnotu, tak už většina unijních výrobců toto označení používá na dobrovolné bázi. Evropská unie je velice často kritizována za to, že nadměrně reguluje, že přijímá příliš mnoho právních předpisů, které zatěžují ekonomické prostředí. Proto prosím, alespoň v tomto případě, nepřispívejme k další zátěži právního a ekonomického prostředí v Evropské unii“.