Jan Zahradil pro Rádio Česko

„To, že interinstitucionální smlouva bude eventuelně napadena u soudu některým z členských států je paradoxně dobře, protože to opravdu vyjasní, jestli tato dohoda mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem jde dokonce až za rámec Lisabonské smlouvy a jestli se Evropský parlament prolamuje do sfér, které mu nepřísluší. Evropský parlament se probudil a dostal chuť na moc a snaží se zasahovat do sfér, kam by zasahovat neměl“.

Rozhovor zde: http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2169234&drm=