Vystoupení J.Zahradila v EP: Nedostatečná ochrana lidských práv a spravedlnosti v Konžské demokratické republice

„Pane předsedo, letošní rok je rokem Afriky a vzpomínáme tady na celou řadu zemí, které před padesáti lety získaly nezávislost na bývalých koloniálních mocnostech. Když se ale po těch padesáti letech podíváme na vývoj v některých těchto zemích, nevidíme, bohužel, mnoho důvodů k optimismu. Stejně tak tomu je, pokud jde o Konžskou demokratickou republiku. Chce-li být padesát let po získání nezávislosti na bývalé belgické koloniální mocnosti partnerem Evropské unie a plnohodnotným členem mezinárodního společenství, musí se aktivně zasazovat o předcházení těch hrůzných činů, které tam byly spáchány v posledních týdnech, musí dodržovat lidská práva a postarat se o vládu zákona na celém území Konžské demokratické republiky.

Evropská unie ve spolupráci jak s OSN, tak s Africkou unií by měla vzdát úctu obětem násilí v Kongu. Mimo jiné i tím, že přispěje k odzbrojení vojenských skupin, které podnikají útoky na konžské obyvatelstvo z okolních zemí, z Rwandy, jižního Súdánu a Ugandy. Měli bychom také prokázat akceschopnost a tady apeluji na vysokou představitelku Evropské unie pro zahraniční politiku baronku Ashtonovou, aby při příležitosti zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v Kinshase v prosinci představila konkrétní plán akcí Evropské unie v boji za dodržování lidských práv v Konžské demokratické republice“.