Jan Zahradil: Nechci, aby se za ODS táhl odér kmotrovství

Jan Zahradil: Nechci, aby se za ODS táhl odér kmotrovství


Co očekáváte od zprávy Mirka Topolánka, který na kongres nedorazí a
předem dává najevo své rozladění?

 Já bych na jeho místě k tomu rozhodně přistupoval s větším nadhledem, jakkoli
chápu, že ten způsob, jakým byl odcházen z funkce, dodnes zanechal pocit
hořkosti. Byl jsem jedním z těch – a byli jsme samozřejmě ve výrazné menšině –
kdo nebyl příznivcem tohoto způsobu jeho odchodu. Nicméně stalo se. Možná budeme
toto ovoce sklízet ještě nějakou dobu. Já o té zprávě nic bližšího nevím a
samozřejmě si ji rád přečtu. Jen doufám, že nebude zabarvena příliš
subjektivními pocity nějaké osobní hořkosti vůči tomu nebo onomu a že to bude
opravdu snaha o objektivní popis situace.

Podpoříte na místopředsedy ODS ty, na které jako své favority ukázal
Petr Nečas?

Mou naprosto stoprocentní podporu má především Petr Nečas. A protože chci,
aby měl silný mandát, kongres by mu měl vyjít vstříc a udělit silný mandát i
lidem, které si přeje okolo sebe mít. Bylo by proti logice věcí, kdyby kongres
dal silný mandát Nečasovi a zároveň mu navolil do vedení někoho, o kom je
veřejně známo, že ho tam třeba ne tak příliš potřebuje nebo že se mu s ním ne
tak dobře spolupracuje.

Je tím jménem třeba předseda jihočeské ODS Martin Kuba, který bývá
zmiňován v souvislosti s takzvanými kmotry a jenž má podporu i části pražské
ODS?

Myslím, že kongres sám zhodnotí, jestli prokázal dostatečnou osobní sílu, aby
pro tu stranu mohl být přínosem. Já bych byl docela rád – a to se netýká jenom
pana Kuby – kdyby delegáti tentokrát nerozhodovali podle nějakých předem
uzavřených regionálních dohod, o kterých víme, že prostě běží, ale aby se
rozhodovali každý sám za sebe. Pokud skutečně myslíme vážně, že se chceme zbavit
nálepky jakési kmotrovské strany zejména v některých regionech, tak musíme při
volbě jednotlivých členů vedení vzít v úvahu i tento fakt. ODS na evropské scéně
dokázala husarský kousek, vydupali jsme si ze země zárodek jakési nové politické
instituce, zatím je to tedy jen frakce v Evropském parlamentu (skupina
Evropských konzervativců a reformistů, jíž je Zahradil místopředsedou), ale brzy
by se to mělo přetavit v nějakou evropskou alianci politických stran. Abychom v
tomhle projektu mohli pokračovat, ODS bude potřebovat, aby nadále zůstala silnou
stranou. Z toho pohledu posuzuji, co se v ODS děje. Mně je jedno, jestli bude
zvolen místopředsedou Franta nebo Jarda, jenom chci, aby se za tím Frantou nebo
Jardou netáhl odér, ať už mediální, nebo skutečný, nějakého kmotrovství.

Ing. Jan Zahradil, místopředseda skupina Evropských
konzervativců a reformistů v EP a poslanec EP