Jan Zahradil popírá tvrzení Evropské lidové strany, že by ODS chtěla opustit EKR

Jan Zahradil popírá tvrzení Evropské lidové strany, že by ODS chtěla opustit EKR

Po té, co generální tajemník Evropské Lidové Strany (ELS), Antonio Lopez-Istruiz v rozhovoru předpověděl zánik strany Evropských konzervativců a reformistů (EKR) a prohlásil, že ODS se vrátí do Evropské lidové strany (ELS), místopředseda skupiny EKR Jan Zahradil poskytl rozhovor pro New Europe, aby tyhle předpovědi prohlásil za lživé a účelové.

Zaznamenal jste poznámky generálního tajemníka ELS o odchodu ODS ze skupiny EKR a o návratu do skupiny ELS a to v horizontu týdnů? Opravdu se chystáte tyto kroky podniknout?

Ne, to skutečně nechystáme. Možná je to přání pana Isturize, ale je to přání plané. Nevím, proč tyto výroky uveřejnil. Dokážu si to domyslet, ale považuji jeho prohlášení za velmi nešťastné, protože těmito výroky se pokouší zasahovat do vnitřních věcí nejen mé strany ale též strany Britských konzervativců a dokonce amerických Republikánů a to se mi zdá na osobu úředníka strany ELS příliš. Do budoucna bych mu radil být střízlivější ve svých projevech.

Jeho výroky jsou trochu neobvyklé ve svém načasování. Čekal bych něco podobného po volbách. Co si myslíte o tomto načasování Vy?

To načasování je víc než nešťastné a je pravda, že od založení nové skupiny se snažíme s ELS spolupracovat. Když ne jako s přáteli, potom alespoň jako s ideologickými spojenci a potenciálními partnery. Lišíme se sice v názorech na budoucnost Evropské unie, ale dokážeme se shodnout v dalších důležitých otázkách jako je snižování byrokratického břemene, podpora podnikání a podmínek jeho fungování a tak dále. Ve skupině ELS nevidíme politického nepřítele. Mrzí mě, že tomu tak není na obou stranách. Jsou lidé, a já nechci spekulovat nad jejich jmény, kteří se stále nesmířili se skutečností, že byla vytvořena středo-pravicová strana a ti se někdy chovají nepřátelsky. A výroky pana Isturize bych zařadil to této kategorie. Také si dokážu představit, že někteří lidé z ELS nebudou nadšeni z případného vítězství Davida Camerona jako příštího britského premiéra a možná tohle je původní záměr zmiňovaných komentářů. Pan Lopez-Isturiz není nováčkem, ale zkušeným politikem a musí vědět, že tyto výroky před britskými volbami se objeví v evropských médií. Jsem velmi zklamaný.

Myslíte si, že tyto výroky jsou částečně způsobené tím, že dvě strany, které odešly z ELS, budou za několik týdnů usilovat o hlasy ve volbách do národních parlamentů?

S těmito událostmi to spojuji. Nemám k tomu žádné důkazy a nechci přehánět, ale fakt, že tyto události byly vyřčeny panem Lopez-Isturizem v tyto dny, se mi zdá přinejmenším zvláštní.

Chcete tedy říct, že po volbách zůstanete ve skupině EKR a nezamýšlíte ani nediskutujete o tom, že byste ze skupiny vystoupili?

Nikdy jsme nediskutovali o možnosti odejít z EKR. Tuto skupinu jsme založili, abychom v ní zůstali a ne ji opustili. Ani změna na nejvyšším postu ODS, která proběhla včera, nepřinesla žádným signál v našem přístupu k EKR. Vedení strany naopak přijalo prohlášení, které jsem také poslal všem členům skupiny EKR, ve kterém zaznělo, že změna ve vedení ODS neznamená odchýlení od závazků k EKR nebo k institucím s vazbou na skupinu jako Nadace (nadnárodní skupina stran) nebo New Direction (think-tank ustanovený při EKR) a také budou obnoveny závazky ke všem našim stranám. Pan Lopez-Isturiz tím pádem nemá žádný důvod spekulovat o tom, že bychom měli opustit skupinu, teď nebo kdykoliv v budoucnu.

Zmínil jste Nadaci, ale čtvrtina poslanců vaší skupiny nepodepsalo její členství. Je to náznakem střetu nebo rozdílného názoru uvnitř skupiny?

Mohu mluvit pouze za českou delegaci a v tuto chvíli je pouze jeden člen, který nepodepsal a s ním jsme se dohodli, že bude sledovat, jak se Nadace vyvíjí a případně se přidá později. Nevím, jaké motivy či problémy mají ostatní poslanci se členstvím a myslím si, že je to otázka pro ně. Vím, že někteří nepodepsali, zejména britští kolegové. Domnívám se, že někteří z nich nebyli nadšeni celou myšlenkou projektu. Pro mě je ale důležité, že se nám podařilo najít dostatek stran, abychom mohli Nadaci založit, a že úřady Evropského parlamentu uznali naši žádost o získání podpory, stejně jako jí má ELS, a věřím, že brzy podnikneme nové, zajímavé projekty a akce. Žádný začátek není lehký.

Proč nepřipouštíte možnost návratu do ELS?

Kdybych byl cynický, nevidím jediný důvod proč bychom měli zažádat o návrat do ELS. Je to jako manželství na druhý pokus – někdy se vydaří, může být úspěšné, ale myslím, že tohle by nebyl náš případ. Myslím si, že to byl přátelský rozvod, rádi bychom proto zachovali korektní a dobré vztahy. Nemusíme být přímo přátelé, ale chtěli bychom nadále zůstat partnery. To ale neznamená, že bychom byli v budoucnu ochotní znovu požádat o členství.

Jste tedy připraven s nimi stále spolupracovat. Jak se ale hodláte přenést přes tyto výroky? Jsou známkou kampaně namířené proti EKR nebo jsou pouze ojedinělou událostí?

V každém případě tyto výroky ničemu nepomůžou. Myslím, že během minulých měsíců se ukázalo, že jsme schopní spolupracovat efektivně, jak na výborech tak na plenárních zasedáních. Můžu tedy jen doufat, že výroky pana Lopez-Isturize jsou pouze jeho osobním názorem, planým přáním a že nejsou zakořeněné v přístupu jiných vyšších úředníků ELS.

 

Originál rozhovoru naleznete na: http://www.neurope.eu/articles/Jan-Zahradil-Denies-EPP-Claim-that-ODS-Will-Defect/100216.php