Vystoupení Jana Zahradila – představení sboru komisařů

Jan Zahradil, za skupinu EKR

Dámy a pánové, pane předsedo Barroso, moje frakce, frakce ECR, Vás podpořila spolu s liberály a s lidovci, jinak byste tady neseděl. Podpořili jsme Vás na rozdíl od jiných a podpořili jsme vás proto, že Vás předchází a provází pověst reformátora. Byli bychom rádi, kdybyste v tomto volebním období této pověsti skutečně naplno dostál.

Pamatuji si, že v roce 2005 jste přišel se zajímavou myšlenkou zjednodušení evropské legislativy, proklestění té dnes už neprůhledné houštiny komunitárního práva. Vraťte se, prosím, k této myšlence, protože byla dobrá. Žijeme v období Lisabonské smlouvy, žijeme v období, kdy přijímaní nových norem bude ještě snazší, a já Vás proto prosím, abyste nedopustil, aby evropskou ekonomiku dusily výhonky neoprávněné a neodůvodněné regulace, abyste nedopustil vítězství módních, politicky korektních témat, která by se mohla stát záminkou k další centralizaci, k další regulaci, k další byrokratizaci Evropské unie.

Pokud půjdete touto cestou, můžete se na nás spolehnout. Pokud půjdete cestou reformy, pokud se ukážete jako skutečný reformátor, pak můžete počítat s naší podporou, pak můžete počítat s naší spoluprací. Tam ovšem, kde se přidržíte starých pořádků, kde budete kráčet po zaběhaných, vyšlapaných cestičkách, tam si vyhrazujeme právo s Vámi nesouhlasit, případně se i postavit proti. A já chci doufat, že těch prvních případů bude, vážený pane předsedo, daleko více než těch druhých a že budeme moci daleko více spolupracovat a stát na jedné straně barikády, než stát proti sobě. Já Vám v tom přeji mnoho úspěchů.

Přepis a video vystoupení na:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100209+ITEM-004+DOC+XML+V0//CS&language=CS&query=INTERV&detail=2-016