Další souhra evropské pravice: regulace nepatří na vnitřní ani na globální trh

Další souhra evropské pravice: regulace nepatří na vnitřní ani na globální trh

Evropský parlament na svém pondělním plenárním zasedání ve Štrasburku věnoval značnou pozornost roli Evropské komise ve vyjednávání WTO s rozvojovými zeměmi (tzv. jednání v Dohá). Zatímco komunisté a socialisté ve svých projevech oznamovali konec svobodné tržní ekonomiky a nástup „nového světového řádu“, kde by hlavní roli hrála centrální regulace, středo-pravicové strany, které v parlamentu tvoří většinu, se shodly na stanovisku, které na plénu představil europoslanec Jan Zahradil (ODS, Evropští konzervativci a reformisté). „Krize, jako je tato, bohužel k ekonomice patří a cyklicky se opakují. Rozhodně musíme odolat pokušení je zneužít k nastolení další regulace a protekcionismu. Regulace totiž zůstane i poté, co krize odezní. To se týká jak vnitřního, tak globálního trhu. Komise by tedy měla pamatovat na to, že svobodný trh stál v samotném základu evropské integrace,“ řekl Jan Zahradil. Společný postoj středo-pravých stran je podle europoslance také dalším z řady signálů konce nepsané velké koalice mezi evropskými socialisty a lidovci. Pro tyto dvě nejpočetnější skupiny v Evropském parlamentu bylo do vzniku skupiny EKR mnohem pohodlnější dohodnout se na společném hlasování, než shánět podporu u menších názorově spřízněných skupin. Ukazuje se, že Evropští konzervativci a reformisté drží slovo a oživují evropskou politiku, ze které se v posledních letech stala spíše matematika bez čitelného obsahu.

Celý projev Jana Zahradila v sekci „Prospects for the Doha Development Agenda following the Seventh WTO Ministerial Conference (debate)“ je zde:

„Pane předsedo, paní komisařko, nacházíme se samozřejmě v čase ekonomické recese nebo krize, a to je nepříjemné, ale takové krize přicházejí a odcházejí, jsou cyklickou součástí tržního hospodářství a nesmí být zneužity k zavádění nadměrných regulací podvazujících ekonomiku, protože takové regulace nám zůstanou, i když samotná krize už odezní, a to se týká i mezinárodního obchodu. Evropská unie proto nesmí podlehnout lákání protekcionismu v obchodních vztazích, tím bychom poškodili nejenom sami sebe, ale poškodili bychom hlavně ty, kterým chceme pomáhat, tedy zejména nejméně rozvinuté země, o jejichž plnou ekonomickou integraci do světového obchodního systému musíme usilovat.

Jménem skupiny Evropských konzervativců a reformistů mi dovolte, abych ocenil přístup skupiny Evropské lidové strany a skupiny ALDE, které spolu s námi připravily vyvážený návrh rezoluce o rozvojové agendě z Dohá po sedmé konferenci Světové obchodní organizace. Právě této rozvojové agendě musí posloužit pokrok v mezinárodním obchodě a jestliže s tím Spojené státy americké mají problémy, pak je to Evropská unie, která by měla hrát vůdčí roli v úspěšném dokončení kola jednání z Dohá a také ve zprostředkování plné účasti těch nejméně rozvinutých zemí ve světovém obchodě.

Evropská integrace začala na volném obchodě. Evropská unie, Evropská společenství začala jako obchodní zóna a Evropská komise – jak stávající, tak ta budoucí – si doufám uvědomí, kde jsou kořeny evropské integrace a vrátí se k nim. Měli bychom pokračovat ve zprostředkování plné účasti těch nejméně rozvinutých zemí ve světovém obchodě, stejně jako v uzavírání dalších bilaterálních a regionálních dohod o volném obchodu jako doplňku k multilaterálnímu rámci“.

 

Ing. Jan Zahradil, místopředseda Evropské reformní a konzervativní skupiny v EP a poslanec EP