Jan Zahradil: Události, komentáře

Moderátor:

Našimi hosty jsou europoslanci ODS a ČSSD Libor Rouček a Jan Zahradil. Pánové, dobrý večer.

 

Jan Zahradil /ODS/, místopředseda Evropské reformní a konzervativní skupiny v EP:

Dobrý večer.

 

Libor Rouček /ČSSD/, europoslanec:

Hezký večer.

 

Moderátor:

Tak. Ani dnes nepadlo jméno toho, koho Česká republika vyšel do Evropské komise, natož abychom vyslali vlastně přesný signál o jaké portfolio nám jde. Server iHNed.cz ale večer citoval premiéra Fischera a podle něj připadá vúvahu resort pro vědu a výzkum nebo životní prostředí. Jak významné jsou to resorty?

 

Libor Rouček /ČSSD/, europoslanec:

Já myslím, že pokud bychom toto dostali, resorty jsou na velikost naší země, na to, jak jsme se chovali sposledních dnech a týdnech, docela slušné.

 

Moderátor:

Není to tedy něco, co na nás zbylo? Původně jsme přeci chtěli energetiku nebo dopravu.

 

Jan Zahradil /ODS/, místopředseda Evropské reformní a konzervativní skupiny v EP:

Já tady mohu jenom souhlasit skolegou. Věda i výzkum a životní prostředí jsou oba resorty, které stojí za to a myslím si, že to by bylo pro Českou republiku velmi dobré.

 

Moderátor:

I přesto, že jsme spíše chtěli energetiku nebo dopravu?

 

Jan Zahradil /ODS/, místopředseda Evropské reformní a konzervativní skupiny v EP:

Tak životní prostředí bylo také ve hře. Věda a výzkum to skutečně slyším poprvé, ale to rozhodně není žádné bezvýznamné portfolio. V tom případě si myslím, že bychom si opravdu neměli na co stěžovat.

 

Moderátor:

Takže není to trest?

 

Libor Rouček /ČSSD/, europoslanec:

Není to trest, ale uvidíme, co dostaneme. Zatím je to jedna zpráva jednoho serveru.

 

Moderátor:

A vy žádné jiné právy třeba už přímo ze zákulisí EU jako europoslanec nemáte, jaké portfolio bychom mohli dostat?

 

Libor Rouček /ČSSD/, europoslanec:

Zatím o těch portfoliích, pokud vím, rozhodnuto není. Pan Barroso si dělá určitou představu. Ale tady je potřeba si uvědomit, jak vlastně ten proces probíhá. Na jedné straně tlačí země, na straně druhé ale také tlačí politické strany. To znamená ty nejdůležitější vEvropském parlamentu, Evropská lidová strana, Evropská sociální demokracie. Tak i na tom prostě záleží, jaké portfolio dostaneme.

 

Moderátor:

Ani vy nic bližšího o možném portfoliu ze zákulisí europoslaneckého nemáte, nějaké informace?

 

Jan Zahradil /ODS/, místopředseda Evropské reformní a konzervativní skupiny v EP:

Já spíš vím o tom, o co usilují některé jiné země. Například Polsko usiluje o rozpočet, zřejmě Španělsko bude usilovat o finance, ale pokud jde o to, co Česká republika, tady také záleží na té konkrétní osobě. Já myslím, že pokud se nabízejí nebo nabízela by se tato dvě portfolia, že bychom tomu také měli umět přizpůsobit tu konkrétní osobu, kterou vláda navrhne.

 

Moderátor:

Ano a když se podíváme vlastně na tu stávající vyjednávací pozici České republiky po těch posledních peripetiích tedy dosti oslabenou, nepropadli jsme se do jakési bezvýznamnosti vtom vyjednávání vEU i tím, že jsme dopředu neřekli, o jaké portfolio máme zájem? Zatím pořád nemáme tvář kterou bychom mohli přiřadit vuvozovkách k tomu danému portfoliu.

 

Libor Rouček /ČSSD/, europoslanec:

To máte pravdu a já třeba na to osobně poukazuji již dlouhé měsíce, protože my jsme měli určitou šanci vdobě, kdy jsme předsedali EU, jsme mohli věci ovlivnit mnohem významnějším způsobem než nyní. Čili vtom ideálním případě jsme si měli prostě vybrat vhodnou osobu a přibližně portfolio, které chceme již někdy vtom květnu, červnu a vyjednávat.

 

Moderátor:

Jak dlouho může taková ta rehabilitace, která nás zřejmě teď po podpisu Lisabonské smlouvy čeká, myslím takovou tu rehabilitaci směrem kté naší vyjednávací pozici. Jak dlouho to vlastně může trvat, než se vlastně jakoby dostaneme zpět do té váženější pozice vrámci těch negociací vtom vyjednávání?

 

Jan Zahradil /ODS/, místopředseda Evropské reformní a konzervativní skupiny v EP:

To bych neviděl nijak dramaticky. Já si dokonce myslím, že už to nastalo, že ve hře jsme a zdaleka ne všechny členské země EU nominovali konkrétní osobu na eurokomisaře. Takže někomu se to může zdát jako opožděné, ale vtuto chvíli podle mého názoru nijak výrazně nezaostáváme.

 

Moderátor:

ODS je toho názoru, že by měla mít přednostní právo ve výběru eurokomisaře, protože vyhrála parlamentní volby, ale premiér Jan Fischer řekl dnes poměrně zajímavou věc, že totiž ODS není schopna přiznat bankrot své evropské politiky. Přiznal byste jej, ten bankrot?

 

Jan Zahradil /ODS/, místopředseda Evropské reformní a konzervativní skupiny v EP:

Ne, ten bych nepřiznal a pana Fischera jsem neslyšel vtomto směru toho jeho vystoupení. Nemohu komentovat a nevím, o jakém bankrotu mluví. ODS vedla vládu, která podle mého názoru se úspěšně zhostila alespoň poloviny předsednictví EU. Bohužel byla vpolovině toho předsednictví svržena a nemohla ten mandát dokončit, ale to, co jsme udělali a rozdělali, to jsme podle mého názoru dělali dobře.

 

Moderátor:

Na druhou stranu, jak si může ČSSD uzurpovat výrazný podíl na právu vybírat komisaře, když opravdu ty poslední volby do Evropského parlamentu ani do sněmovny nevyhrála?

 

Libor Rouček /ČSSD/, europoslanec:

Já si nemyslím, že jde o to, zda vyhrála nebo nevyhrála volby, ale jak jsem již naznačil, jde o to, jakou možnost máme sjakým člověkem. A tady, abych kolegovi Zahradilovi napověděl stím bankrotem, protože ODS se rozhodla, že opustí hlavní politickou stranu evropské lidovce a jak jsem již říkal, prostě ta vyjednávání, ten lobbing probíhá jak na úrovni národních vlád, tak probíhá na úrovni politických stran. A pokud ODS nemá zastoupení v hlavních politických stranách v Evropském parlamentu, prostě nemá šanci prosadit svého kandidáta. To je ten bankrot.

 

Moderátor:

Takže nezbankrotovali jste vtěch hlavních politických stranách v EP?

 

Jan Zahradil /ODS/, místopředseda Evropské reformní a konzervativní skupiny v EP:

Ne, já se tomu směji. My jsme odešli z Evropské lidové strany záměrně a zvlastní vůle. Už jsme tam déle nechtěli setrvávat a samozřejmě rozhodující slovo vnominaci jak té konkrétní osoby, tak ve vyjednávání o portfoliu, má vždycky vláda té národní země. Takže tady budeme muset počkat stím, jak se vláda rozhodne, jestli bude jednat o své vlastní vůli nebo jestli se přeci jenom pokusí o nějakou průřezovou dohodu. A pokud jsou ve hře opravdu ta dvě portfolia, o kterých byla řeč na začátku, tak já myslím, že by to bylo dobré.

 

Moderátor:

Nemáte ale obavu, že pokud byste prosadili nakonec svého kandidáta, tak by tento kandidát mohl mít při schvalování vBruselu potíže? Třeba právě proto, že právě senátoři ODS podle mnohých blokovali ratifikaci Lisabonu.

 

Jan Zahradil /ODS/, místopředseda Evropské reformní a konzervativní skupiny v EP:

Tak každý kandidát může mít potíže. Samozřejmě každý kandidát prochází tím ‚grillingem‘ nebo jakýmsi pomyslným grilováním vparlamentních výborech a já myslím, že to není na škodu, si každého kandidáta důkladně prozkoušet a prověřit.

 

Moderátor:

A nemohl by mít ten kandidát vámi vybraný nebo snějakým větším důrazem prosazovaný ze strany ODS, nemohl by mít větší problémy právě proto, že by byl vlastně prosazovaný více ODS?

 

Jan Zahradil /ODS/, místopředseda Evropské reformní a konzervativní skupiny v EP:

Pokud by byl schválen vládou a měl by tedy za sebou vládní mandát, potom samozřejmě lze těžko očekávat, že by vláda vdůsledku nějakého tlaku toho či onoho europarlamentního výboru tu nominaci změnila. Stalo se to jednou na začátku minulé komise, kdy byl vyměněn italský komisař. Já si myslím, že to byla chyba a to ne kvůli té konkrétní osobě, ale kvůli tomu, že europarlament se tehdy poněkud nepatřičně vmísil do nominace učiněné národní vládou. Já bych to nedoporučoval.

 

Moderátor:

Pane Roučku, strany ale nejsou schopny domluvit se na eurokomisaři. Nakonec ho asi opravdu vybere vláda. Víte, já se nemohu ubránit pocitu, že kdyby jste neměli vuvozovkách Fischera, tak Česká republika už několik týdnů, možná několik měsíců stojí, nehýbe se zmísta a to vlastně ještě strany chtějí, aby premiér Fischer vybral naprosto dokonalého kandidáta, který se bude líbit úplně všem.

 

Libor Rouček /ČSSD/, europoslanec:

Máte pravdu vtom, že strany nebo ta domácí politická scéna se není schopna se dohodnout. Já to vidím jako velkou chybu, já na to upozorňuji dlouhodobě. A tím Česká republika ztrácí. To je bez debat.

 

Moderátor:

Vidíte to tak zvenku jako europoslanec nebo o tom mluvíte i vrámci struktur ČSSD? Upozorňujete na to vlastní lidi?

 

Libor Rouček /ČSSD/, europoslanec:

Já se snažím o tom mluvit všude, když jsem vČeské republice. Samozřejmě vidím to hlavně na základě, protože jako místopředseda Evropského parlamentu samozřejmě znám ty procesy, vidím jak probíhají jednání a například konkrétně o ministru zahraničí, protože tam jde o portfolio sociální demokracie. Takže bohužel prostě tím, že my se nedovedeme dohodnout tady na domácí politické scéně, říci, jak jsem již řekl, přibližně jaká portfolia bychom chtěli, jakou osobu do toho, tím naše pozice trpí. To je bez debat.

 

Moderátor:

Ano. Dohodnout se nedovedete, odpovědnost vždycky na sebe opravdu vezme Jan Fischer a jeho vláda. Vy se vlastně stím obě strany nechcete jakoby před volbami umazat. Tak to skutečně vidí teď, vposlední době Češi, čeští politici výkon parlamentní demokracie? Za co vás lidé vposledních měsících platí? Já nemyslím přímo vás, europoslance, ale politiky obecně. Nakonec vždycky ještě Fischerovi vynadají.

 

Jan Zahradil /ODS/, místopředseda Evropské reformní a konzervativní skupiny v EP:

Tak nás samozřejmě platí zaněco jiného veuroparlamentu. Ale fakt je, že Fischerova vláda, ať už si o ní myslíme cokoliv, je vládou legitimní, je vládou, která má ústavní mandát a je vládou, která vkonečném důsledku o té nominaci eurokomisaře rozhodne a musí tu odpovědnost unést bez ohledu na to, co si o tom budou myslet politické strany. To, že to pro někoho může být pohodlné, že tady vlastně je jakýsi zástupný terč a že vnejhorším případě se od toho rozhodnutí může distancovat, to prostě ssebou také nese parlamentní demokracie. My jsme jednu podobnou vládu vhistorii České republiky už měli. Byla to Tošovského vláda a prostě někdy to tak bývá, že ten politický vývoj takhle dopadne. Já bych se mohl vté souvislosti jenom ptát a nechci to teď tady dělat, aby to nepůsobilo lacině, kdo způsobil, že tady máme dnes úřednickou vládu, kdo a proč svrhl tu legitimní vládu, která měla politický mandát uprostřed českého předsednictví, kdo udělal České republice ostudu? Byla to sociální demokracie. Bohužel.

 

Libor Rouček /ČSSD/, europoslanec:

Já stím nesouhlasím. Já se nechci vracet kčeskému předsednictví. Nechci se vracet například kvýrokům premiéra Topolánka vEvropském parlamentu, když prezidenta Obamu

 

Moderátor:

Ano, já bych to nedělala. Každopádně…

 

Libor Rouček /ČSSD/, europoslanec:

Poslal do pekel. Ta diskuse nikam nevede.

 

Jan Zahradil /ODS/, místopředseda Evropské reformní a konzervativní skupiny v EP:

To znělo trochu jinak, ale to je jedno.

 

Libor Rouček /ČSSD/, europoslanec:

Vyčítat si minulost nikam nevede.

 

Moderátor:

Ano, vtuto chvíli to nikam nevede.

 

Libor Rouček /ČSSD/, europoslanec:

Co je problém na české politické scéně, je to, že česká politická scéna se nedovede shodnout na prioritách této země a dívat se do budoucna.

 

Moderátor:

Souhlasíte tedy stím…

 

Libor Rouček /ČSSD/, europoslanec:

To já vidím jako problém. Nemá cenu si vyčítat minulost.

 

Moderátor:

Že premiér Jan Fischer tahá za ty politické strany ty horké kaštany zohně, stím byste souhlasil?

 

Libor Rouček /ČSSD/, europoslanec:

Já osobně stím souhlasím. Já myslím, že stím souhlasí i veřejnost. Proto vláda premiéra Fischera, i pan premiér osobně má tak vysokou popularitu.

 

Moderátor:

Tak. Jsou na místě politická vyjádření typu, pokud nevyberete koho chceme, myslím tedy eurokomisaře, vyměníme ho, až vyhrajeme volby, až budeme vládnout?

 

Jan Zahradil /ODS/, místopředseda Evropské reformní a konzervativní skupiny v EP:

To nejde, to prozrazuje jakousi neznalost těch jednotlivých procesů vEU.

 

Moderátor:

Ale dnes to naznačil váš předseda ODS. Tak řekl jste to Mirkovi Topolánkovi, že to prokazuje jistou neznalost?

 

Jan Zahradil /ODS/, místopředseda Evropské reformní a konzervativní skupiny v EP:

To opravdu nejde. Tento výrok jsem neslyšel, ale není možné a nikdy jsem neslyšel o situaci, kdy by po volbách vyměnila vláda eurokomisaře. Ten je potvrzen vrámci celé Evropské komise, Evropským parlamentem. Takže ten člověk, pokud nerezignuje sám a dobrovolně, tak ta národní vláda nemá de facto ani možnost, jak ho zBruselu stáhnout zpátky. To už jsme mohli mi udělat vté první Topolánkově vládě sVladimírou Špidlou dávno a neudělali jsme to jenom ztoho důvodu, že to prostě není možné.

 

Moderátor:

Tak, kdo podle vás nakonec eurokomisařem bude? Zkusíte si zavěštit, pane Roučku?

 

Libor Rouček /ČSSD/, europoslanec:

Já osobně bych si přál, ne že je to sociální demokrat, aby to…

 

Moderátor:

Koho byste si přál?

 

Libor Rouček /ČSSD/, europoslanec:

Byl Vladimír Špidla.

 

Moderátor:

Ano, to je jedna věc.

 

Libor Rouček /ČSSD/, europoslanec:

Protože ten má pořád největší reálné možnosti.

 

Moderátor:

Reálně si myslíte, že má největší možnosti?

 

Libor Rouček /ČSSD/, europoslanec:

Nedovedu odhadnout. Nemluvil jsem spanem premiérem Fischerem. Pokud se strany nedohodnou, nevím koho premiér prostě navrhne nebo současná vláda navrhne. Těžko odhadnout.

 

Moderátor:

Takže vy byste nadále trval na Alexu Vondrovi?

 

Libor Rouček /ČSSD/, europoslanec:

Já bych trval na Vladimíru Špidlovi.

 

Moderátor:

A vy na Alexandru Vondroviz pozic asi neuhnete?

 

Jan Zahradil /ODS/, místopředseda Evropské reformní a konzervativní skupiny v EP:

Určitě ano, ale vkonečném důsledku mě bude zajímat, jestli ten člověk bude opravdu kvalitní a jestli bude dobře spravovat to portfolio, ať už to bude životní prostředí nebo věda a výzkum. Já vpřípadě pana Špidly o tom opravdu přesvědčen nejsem.

 

Moderátor:

Europoslanci Jan Zahradil a Libor Rouček. Pánové, děkuji vám, že jste byli vUdálostech, komentářích. Nashledanou.

 

Jan Zahradil /ODS/, místopředseda Evropské reformní a konzervativní skupiny v EP:

Nashledanou.

 

Libor Rouček /ČSSD/, europoslanec:

Hezký večer.

Ing. Jan Zahradil, místopředseda Evropské reformní a konzervativní skupiny v EP a poslanec EP