Projev v plénu Evropského parlamentu k výsledkům opakovaného referenda v Irsku

Jan Zahradil (ECR )

Dámy a pánové, není mým úmyslem se vměšovat do vnitřních záležitostí Irska a uznávám právo irské politické reprezentace nechat hlasovat o této smlouvě tolikrát, kolikrát uzná za vhodné, a samozřejmě respektuji výsledek toho referenda, stejně jako jsem respektoval výsledek loňského referenda, které dopadlo opačně. Nevím, který výsledek je hodnotnější nebo platnější, možná že by mi v tom mohli irští kolegové být nápomocni radou, nicméně jediné, co mohu hodnotit, je, jak to působí navenek a jak celá atmosféra okolo ratifikace Lisabonské smlouvy působí navenek, a bohužel musím říci, že ten dojem je otřesný. Já jsem žil prvních 26 let svého života v režimu, který nepřipouštěl svobodnou volbu a kde žádné svobodné volby nebyly možné a kde byl možný pouze jeden jediný výsledek. Já se velmi obávám, že mnozí v této místnosti i jinde v Evropské unii se domnívají, že jediný možný a myslitelný výsledek, pokud jde o ratifikaci Lisabonské smlouvy, byl a je „ano“ a žádný jiný výsledek pro ně není přijatelný a není pro ně přípustný.

A já se ptám, proč je tolik povyku a tolik politického tlaku kolem Lisabonské smlouvy, když přece bez této smlouvy by se Evropská unie ani nerozpadla, ani nezhroutila, ale fungovala by dále na stávajícím smluvním základě. A odpovídám si, že v tomto případě jsme svědky úplně exemplárního příkladu realpolitik, mocenské politiky, kdy nejde o demokratičtější Evropu nebo lépe fungující či transparentnější Evropskou unii, ale jde o nové překreslení mocenských poměrů v Evropské unii. Já to říkám bez hořkosti, já jsem v politice dost dlouho na to, abych věděl, co to je realpolitik, ale alespoň si tady nelžeme do kapsy.

Kdo vydělá na Lisabonské smlouvě? Bude to Evropská komise, takže se nedivím, že Evropské komise je jejím velkým zastáncem, bude to Evropský parlament, takže se nedivím, že mnozí v této místnosti jsou zastánci této smlouvy, a bude to několik silných států Evropské unie a budou to také federalisté ve všech frakcích, ať je to Evropská lidová strana nebo Strana evropských socialistů nebo Strana evropských liberálů. Já se ale nejvíc obávám toho, že tento přístup, přístup ve stylu účel světí prostředky, se obrátí proti nám všem, že budeme svědky protireakce, která přijde v příštích letech, a že tento tlak na schválení Lisabonské smlouvy vyvolá protitlak v podobě nárůstu podpory pro skutečné antievropany, pro extremistické, xenofobní a antievropské síly a že toto vítězství bude vítězstvím Pyrrhovým.

 

http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?language=cs&menusearchfrom=bymep&pageby=unit&idmep=23712&discussionId=0&page=0&category=0&format=wmv?date=&askedDiscussionNumber=0