Jan Zahradil: Říkáme toryům, že Klaus s ratifikací nebude spěchat

S britskými konzervativci tvoříte společnou frakci v Evropském parlamentu. Věděl jste o dopisu, který napsal David Cameron českému prezidentu Václavu Klausovi? Nevěděl. Nevím ani odkud unikl, kde je původ toho, že se dostal do médií. Ten dopis už je staršího data, čili to není žádná čerstvá zpráva. Konzervativci Vám neříkali, že by chtěli napsat dopis českému prezidentovi?Ne. Konzervativci se samozřejmě hodně zajímají již od června, od evropských voleb, jestli pan prezident, v případě že dopadne referendum v Irsku kladně, smlouvu ratifikuje nebo neratifikuje. Na to já jim říkám, že jim nemohu dát žádnou konkrétní odpověď, protože to nevím, nemohu mluvit za prezidenta. Z toho, co vím a co je veřejně dostupné, jim mohu říct jedině to, že v každém případě s tou ratifikací nebude spěchat. Ale jestli ano nebo ne, na to jim může dát odpověď jedině on sám. Tak možná to je ten důvod, proč mu napsali. Pokud jde o Lisabonskou smlouvu, koordinuje ODS s konzervativci nějak svůj postup? V tuto chvíli nemáme moc co koordinovat, protože český parlament už má ten ratifikační proces za sebou. Pokud jde o tu naší frakci ECR, ta nepodporuje Lisabonskou smlouvu jako takovou, to je jasné. Ale na druhou stranu je to taková nepodpora, řekl bych, podmíněná. Protože koneckonců i prezident Kaczynski, který je tam virtáuálně zařazen v podobě strany Právo a spravedlnost, řekl, že pokud Irové smlouvu schválí, tak on ten podpis také připojí. My to v tuto chvíli ani neřešíme. Je to otázka jen pro konzervativce, kteří opravdu slíbili, že pokud v době jejich předpokládaného volebního vítězství, to znamená v květnu příštího roku, ta smlouva ještě nebude doratifikována, tak oni o ní vyvolají referendum. Buďto Lisabonská smlouva platit bude nebo nebude, ani jedno v tuto chvíli ovlivnit neumíme. To ovlivní především irské referendum a páni prezidenti Kaczynski a Klaus. My v případě Václava Klause nemáme nějaký nástroj, abychom ho k čemukoli přesvědčovali a ani bychom to neudělali. On je v tomto ohledu suverénní jednotka, takže se rozhodne podle svého. Ale pravdou je, že vaši senátoři podávají stížnosti a také oddalují Klausovo rozhodnutí…Určitě, to je jasné. Je to důkazem toho, že v ODS byla smlouva přijímána se skřípěním zubů. Všichni víme, kde jsou její nedostatky, kde jsou ta úzká místa, která pro Českou republiku nebudou výhodná, ale v tuto chvíli z hlediska parlamentu, je to za námi. Opravný prostředek v podobě nějakého toho senátního podání je určitě možný. Pak uvidíme, co řekne ústavní soud. A pak co řekne prezident. Teď nemám důvod, abych o tom říkal nějaké silné soudy, už jsem je řekl několikrát. Ví se o mě, že její příznivec nejsem, že jsem byl jedním z těch, kdo k tomu přistupovali se skřípěním zubů, teď už nemám, co bych k tomu dodal. Když jste mluvili s konzervativci, opravdu plánují v případě svého vítězství vyhlásit referendum o Lisabonské smlouvě? Je to jisté?Oni nám říkají, že ano, že to mají v plánu udělat. V případě, že ta smlouva bude již v té době ratifikována a bude de facto už platná, tak jestli z hlediska britského práva takové referendum může mít nějaký retroaktivní účinek, to nevím, to je otázka na ně. Takže vy si myslíte, že oni by to referendum uspořádali, i když by byla Lisabonská smlouva ratifikována? To nevím, neumím posoudit. Zřejmě spíš hledají cesty, nebo zajímají se o to, za jakých podmínek ratifikována nebude, protože v tom případě by to referendum vyhlásili zcela určitě. A to mimo jiné závisí na postoji českého prezidenta, takže proto je tento zájem, a proto byl ten dopis Camerona Klausovi.

Myslíte si, že je reálné, aby byla Lisabonská smlouva ratifikována do konce roku? Podívejte, to se mě ptejte po druhém říjnu. Irské referendum sehraje významnou roli.

Dejme tomu, že Česká republika by zůstala jediná, která by neukončila ratifikaci. Může to mít pro ní nějaké následky? To doufám, že ne. To bude mimochodem další zkouška demokratičnosti Evropské unie, protože každá země má právo se rozhodnout tak jak chce a jak uzná za vhodné a každé ne je stejně platné jako každé ano. A sankcionovat někoho za to, že si dovolil mít odlišný názor, než je většina, to si myslím, že není možné. Pokud Lisabonská smlouva prostě nebude ratifikována, tak se postupuje podle smluvního základu smlouvy z Nice. I Evropská komise bude sestavena podle Nice. Já to neberu nějak fatálně, Evropská unie by se kvůli tomu nezhroutila. Podle Nice by ale mělo být méně komisařů a mluví se o tom, že právě Česká republika by za své chování o něj mohla přijít…Takováto rétorika je pro mě naprosto nepřijatelná, to už zavání vyhrožování nebo vydíráním. To nemohu akceptovat, že by za demokratické rozhodnutí ten nebo onen stát mohl být sankcionován. Jestli někdo toto říká, jestli třeba na tuto rétoriku naskakuje pan Paroubek, tak tím prokazuje medvědí službu Evropské unii samotné. Protože to bychom si pak o Evropské unii nemohli myslet nic pěkného, kdyby to tímto způsobem probíhalo.