Prohlášení k článku v MF Dnes a na iDNES.cz

K výzkumu společnosti Open Europe o hlasování europoslanců, dnes obsáhle komentovanému v MF Dnes a na iDnes.cz, konstatuji následující:

 

Jde pouze o další z mnoha průzkumů a statistických srovnání, prováděných různými think tanky či soukromými společnostmi, kterých se v poslední době vyrojila celá řada. Jejich vypovídací hodnota je pramalá a vyvozovat z nich politické závěry, jak to činí zmíněné komentáře, je neseriózní.Pokud jde o finanční náhrady pro europoslanecké asistenty, finanční oddělení Evropského parlamentu vždy potvrdilo všechny mnou předložené smlouvy a faktury, na jejichž základě byli asistenti vypláceni. Ani rozsáhlý finanční audit z loňského roku nepřišel v mém případě na žádné nesrovnalosti. Zaměstnávám vždy jen odborníky schopné zefektivnit práci europoslance. Navíc dodávám, že jsem nikdy nevyčerpal celý finanční limit, stanovený pro vyplácení náhrad asistentů.