Jan Zahradil: Tiskové prohlášení ke vzniku nové frakce v Evropském parlamentu

ODS se ohrazuje proti zcela nepravdivým informacím, které převzala ČTK z britských tiskových zdrojů k průběhu jednání o vzniku nové frakce v Evropském parlamentu.

Mezi ODS a britskou Konzervativní stranou v žádném případě nepanují spory ohledně výběru a jednání s potencionálními partnery v nové konzervativní europarlamentní frakci. Obě strany postupují v jednáních koordinovaně a v jednomyslné vzájemné shodě. Nikdo z představitelů ODS, kteří jsou pověřeni jednáním o nové frakci, nevedl, ani nevede jednání o případné spolupráci s italskou stranou Liga severu či dánskou Lidovou stranou, ani je v tomto smyslu nikdy neoslovil.

Spolupráce s těmito zahraničními subjekty je pro ODS nepřijatelná zejména z důvodu jejich postojů v imigrační a národnostní politice.