Jan Zahradil: Ranní interview

Jan POKORNÝ, moderátor

Hlasy po volbách do Evropského parlamentu sečteny. V Česku získala největší podporu Občanská demokratická strana. V Ranním interview teď vítám leadera kandidátky ODS pro volby do Evropského parlamentu Jana Zahradila. Dobrý den, pane europoslanče.

 

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/

Dobré ráno.

 

Jan POKORNÝ, moderátor

Čím jste si ty volby vyhráli, řekněte teď vaši subjektivní informaci, kterou vám když tak budu rozporovat.

 

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/

Doufám, že tím, že jsme opravdu mluvili o evropských platech, nepřesvědčovali jsme nikoho, že ty volby jsou o něčem, o čem ve skutečnosti nebyly a že jsme nestrašili voliče. Takže ti, kdo se zajímali o evropské volby, kdo chtěli volit do Evropského parlamentu a ne do něčeho jiného, k těm volbám přišli a volili nás.

 

Jan POKORNÝ, moderátor

Takže běžný řidič nebo chodec, když viděl váš billboard – Řešení místo strašení – tak to bylo to evropské téma?

 

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/

Tak strašila především ta druhá oranžová strana a my jsme na mítincích, v televizních debatách a všude, kde jsem já byl, rozehrávali opravdu evropská témata. Netvrdili jsme a /výpadek signálu/ volby jsou o českém zdravotnictví nebo o českých důchodech, protože o tom se v Evropském parlamentu opravdu nerozhoduje.

 

Jan POKORNÝ, moderátor

Vy jste zvítězili v evropských volbách, to je neoddiskutovatelný fakt. Co to znamená třeba pro model vaší kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny, které budou letos v říjnu mimořádně.

 

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/

To jsou volby, které přece mají úplně jiný charakter. Právě v těch volbách se bude rozhodovat o vnitropolitických tématech. A my je určitě také budeme rozehrávat. Bohužel některé politické strany si to trochu spletly a začaly s těmi vnitropolitickými tématy už teď v těch evropských volbách a jak je vidět, tak na jejich voliče to nezabralo. Takže zejména tyto strany by si asi měly teď rychle spočítat, co za kampaň mají dělat.

 

Jan POKORNÝ, moderátor

Ptám se i proto, že někteří komentátoři a analytici jsou i toho názoru, že český volič je zvyklý vyvažovat, takže nepodpoří toho, kdo zvítězil v těch předchozích volbách.

 

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/

Já tento názor nesdílím. Ty volby spolu tak úplně nesouvisí. Dělí je jednak 4 měsíce, jednak je dělí téma, to znamená, ty volby do Evropského parlamentu opravdu rozhodují o záležitostech, jako je energetická bezpečnost, evropské fondy, evropský rozpočet. Zatímco ve volbách do národního parlamentu se bude rozhodovat právě třeba o zdravotnickém systému nebo sociálních věcech. Já tedy tu přímou souvislost tak zcela nevidím.

 

Jan POKORNÝ, moderátor

Velkou popularitu získal u voličů Evžen Tošenovský, dvojka vaší kandidátky. V celé republice získal přes 104 tisíc přednostních hlasů. V Praze jste tedy nejvíce preferenčních získal vy, ale Evžen Tošenovský měl skoro stejně. Hodně vás to překvapilo, že by vás v Praze mohl porazit Ostravák, když to řeknu.

 

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/

Já myslím, že Evžen Tošenovský je celostátně populární osobnost, a ukázalo se, že je dobře, že jsme ho nasadili na čelné místo kandidátky. On určitě tím, že tam byl, přinesl hodně hlasů jenom sám o sobě. Ale já myslím, že je to v pořádku. Mimochodem on o preferenční hlasy vůbec neusiloval, on nevedl žádnou kroužkovací kampaň na rozdíl od celé řady jiných kandidátů, ale přesto ty hlasy získal. Takže je vidět, že když je někdo známá osobnost celostátně díky své minulé činnosti nebo minulé práci, a to on byl jako moravskoslezský hejtman, tak ty kroužky tam padají i bez toho, že by se někdo o ně snažil.

 

Jan POKORNÝ, moderátor

Nicméně na vaší kandidátce nebyly všechny celostátně známé osobnosti a také se dostaly do Evropského parlamentu.

 

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/

To je pravda. Ale bez preferenčních hlasů. Máme tam celou řadu kandidátů, kteří prováděli velice intenzivní kampaň za účelem získání preferenčních hlasů. Nepovedlo se to nikomu jinému než Evženu Tošenovskému. Já mu k tomu mohu jenom blahopřát.

 

Jan POKORNÝ, moderátor

Vaši europoslanci jsou stále ještě členy právě nejsilnější frakce EPP-ED. Mění výsledek těchto voleb něco na vašem rozhodnutí přestoupit do frakce jiné?

 

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/

Ne, to je věc, která už je hotová. Já hned zítra odjíždím do Bruselu dojednávat detaily vzniku naší nové frakce. A do konce tohoto měsíce, tedy do konce června ta nová frakce určitě vznikne. Bude to frakce pravého středu, bude to frakce eurorealistická a bude to frakce, která bude v opozici vůči tomu federalistickému proudu v Evropské unii, který se snaží o centralizovaný model Evropské unie řízený z Bruselu a o stále další posunování pravomocí na evropskou úroveň.

 

Jan POKORNÝ, moderátor

Děkuju za rozhovor. V Ranním interview jsme mluvili s leaderem kandidátky Občanské demokratické strany pro volby do Evropského parlamentu Janem Zahradilem. Hezký den a na slyšenou.