Jan Zahradil: Radiofórum

Moderátor (Tereza Tomášková):

A na něj navážeme s Janem Zahradilem, předsedou euro poslaneckého klubu ODS. Dobrý večer.

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Dobrý večer.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Pane poslanče, co říkáte na názor, že hlas vaší strany na této půdě sice posílí ovšem na úkor hájení národních zájmů v Evropském parlamentu?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tak ten komentář byl zajímavý, já jsem si ho rád vyslechl. Musím k tomu podotknout, že opravdu každý začátek je těžký. A jestliže chceme někdy vybudovat silnou eurorealistickou platformu jednak na půdě Evropského parlamentu a jednak i v EU jako takové, musíme někde začít a musíme začít s tím a s těmi partnery, které máme k dispozici.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Ale co když se vám nepodaří, co když zůstane u 55ti europoslanců, pak skutečně český hlas v parlamentu skoro zanikne.

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Ne, to tak opravdu není. Já myslím, že ve chvíli, kdy všichni poznají, že už to nejsou jenom řeči a že ta platforma opravdu vznikla a ta frakce je realitou, takže se začnou nabalovat další zájemci. Tady jde hlavně o to, že obě ty hlavní skupiny v Evropském parlamentu, jak evropští lidovci, tak evropští socialisté se ve skutečnosti liší velmi málo. To jsou dvě skupiny, které umrtvují evropskou politiku, které vlastně propagují stejné věci, stejné hodnoty, stejnou představu…

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

A vy chcete být tou silou, která bude jaksi tříštit tyto zatuchlé vody, to už jste řekl. Ale spíš mi odpovězte na otázku – říkáte, budou se nabalovat další zájemci. Můžou to být například i strany, o které v minulosti stál Mirek Topolánek, například Liga severu, nebo Dánská lidová strana, tedy strany, které ani britští konzervativci nechtěli kvůli jejich populistickému a extremnímu tónu do frakce přijmout?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Nemohou to být žádní populisté ani extremisté.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Tedy tyto dvě strany už nejsou ve hře vůbec?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Ty nebyly ve hře nikdy. A hlavně…

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Mirek Topolánek je neprosazoval?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Ne Mirek Topolánek je určitě neprosazoval. A hlavně je zapotřebí říci…

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

To znamená, kdo je prosazoval z ODS, když David Cameron se proti nim ohrazoval?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

David Cameron se proti nim neohrazoval. Já nevím, odkud tyto informace pocházejí. Já jsem si je přečetl z ČTK a ta je převzala z Timesů a ti si to prostě vycucali z prstu. Takže nikdy, nikdo tyto dvě strany neprosazoval. Nikdy za ně nikdo nelobboval. A David Cameron se proti ničemu takovému neohrazoval. To je všechno, co mohu říci a mohu dodat pouze, že každá ze stran, která se na tom projektu účastní, má právo veta nad kterýmkoliv dalším partnerem. To znamená, když se někomu z nás nebude líbit nějaká další strana, která by eventuálně mohla být přizvána, tak má právo ji zavetovat. Takže je to opravdu tak, aby v té frakci byly jenom demokratické subjekty, strany, které hrají důstojnou roli v politickém spektru svých národních států a strany, které nemohou být podezřívány z nějakého populismu nebo xenofobie.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Pane poslanče, prosím, už jen krátce. Ano nebo ne bude ve frakci i lotyšský euro poslanec Roberc Zilec ze strany Za vlast a svobodu? Která podporuje každoroční pochod na podporu veteránů lotyšských jednotek SS.

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

No tak pokud vím, tak to podporuje celá lotyšská politická scéna.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Bude tedy někdo z nich v této frakci?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tento jeden poslanec tam bude. Ano. Ale znovu říkám. Je to standardní součást lotyšské politické scény a tuto událost podporuje celá lotyšská politická scéna. Je to jakási zvláštnost odboje proti sovětské nadvládě za druhé světové války v Lotyšsku.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Tolik euro poslanec a občanský demokrat Jan Zahradil. Díky za váš čas, na shledanou.

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Děkuji, na shledanou.