Jan Zahradil: Evropští konzervativci a reformisté zakládají v Evropském parlamentu novou frakci

Europoslanci středových a středopravicových stran z celkem osmi členských států Evropské unii dnes oznámili, že společně zakládají novou „Evropskou konzervativní a reformní frakci“ v Evropském parlamentu.

Novou frakci tvoří jádro složené z 55 poslanců, což z této konzervativní skupiny v současné době činí pravděpodobně čtvrtou největší frakci v Evropském parlamentu. Jednání i nadále pokračují a je pravděpodobné, že se k nové politické skupině připojí i další europoslanci či politické strany, a to ještě do prvního zasedání Evropského parlamentu, které se uskuteční 14. července ve Štrasburku. Strany, které tvoří jádro nové Evropské konzervativní a reformní frakce, jsou:

Velká Británie The Conservative Party (CP), 26 členů frakce

Polsko Law & Justice (PiS), 15 členů frakce

Česká republika Občanská demokratická strana (ODS), 9 členů

Belgie Lijst Dedecker (LDD), 1 člen

Finsko The Centre Party (Keskusta), 1 člen frakce, který nebude – na rozdíl od jeho kolegů zvolených ze Keskustu – v liberální skupině ALDE

Maďarsko Hungarian Democratic Forum (MDF), 1 člen frakce

Lotyšsko For Fatherland & Freedom (TB/LNNK), 1 člen frakce

Nizozemsko Christian Union,1 člen frakce

Všechny uvedené strany se formálně přihlásily k tzv. Pražské deklaraci společných hodnot a politických cílů, která byla sjednána na společném březnovém zasedání v Praze t.r.. Pražská deklarace, která obhajuje reformní a nefederalistickou budoucnost Evropské unie, je připojena k tiskovému prohlášení.

Jan Zahradil k vytvoření nové europarlamentní frakce řekl: „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo tento dlouholetý projekt dovést do úspěšného konce. Skupina evropských konzervativců a reformistů vnese nový impuls do zatuchlých vod Evropského parlamentu, kdy je většina legislativy hlasována technickou koalicí mezi socialisty a Evropskou lidovou stranou. Tento postup ODS a jejím politickým prioritám zcela nevyhovuje. Naše nová frakce má již 55 členů z osmi členských zemí a to nám dává reálnou šanci být silným a trvalým hráčem na středopravém, nefederalistickém a eurorealistickém spektru evropské politiky.“

Pražská deklarace principů a fungování Evropské konzervativní a reformní skupiny

v Evropském parlamentu

 

Jelikož jsme si vědomi naléhavé potřeby reformovat EU na základě eurorealistického přístupu, otevřenosti, odpovědnosti a demokracie, a způsobem, který respektuje suverenitu našich národů a soustředí se na hospodářskou obnovu, růst a konkurenceschopnost, evropská konzervativní a reformní skupina sdílí následující principy:

svobodného podnikání, svobodného a férového obchodu a spravedlivé hospodářské soutěže, minimální regulace, nižších daní a minimálního státního aparátu jako konečného prostředku k zajištění individuální svobody, osobní i národní prosperity;svobody jednotlivce, větší osobní odpovědnost i demokratické transparentnosti;důrazu na energetickou bezpečnost, udržitelnost energetických dodávek a rozvíjení tzv. čistých technologií v tomto oboru;důležitost rodiny jako základního prvku společnosti;suverénní integrity národního státu, nesouhlasu s unijním federalismem a obnoveného významu skutečné subsidiarity;prvořadé hodnoty transatlantických bezpečnostních vazeb, které jsou realizovány prostřednictvím reformované NATO a nutnosti podpory mladých demokracií napříč Evropou;efektivně kontrolované přistěhovalecké politiky a konce zneužívání azylového řízení;efektivního a moderního rozvoje veřejných služeb, které citlivě vyvažují a reagují na potřeby městských i venkovských obyvatel;ukončení nadměrné byrokracie, větší transparentnosti a bezúhonnosti v institucích EU a při využívání evropských fondů členskými státy;respektu a rovnoprávného zacházení se všemi členskými státy EU – malými i velkými, starými i novými.