Reakce lídra kandidátky ODS do EP na článek v Lidových novinách

Kroužkovat, kroužkovat, kroužkovat

Konstatuji, že komentátor Daniel Kaiser vychází ve svém článku z nepřesných informací o sestavování kandidátky ODS do Evropského parlamentu, proto považuji za nutné uvést tyto věci na pravou míru.

Není pravda, že se Evžen Tošenovský nezúčastnil primárek. Kolega Tošenovský získal řádnou nominaci od regionální rady, která je podle stanov stejně platná, jako nominace kteréhokoliv jiného regionálního orgánu, který je oprávněn nominaci podat. Prošel tedy řádnými primárkami.

Pořadí Milan Cabrnoch, Hynek Fajmon nebylo zmanipulováno, jak spekuluje komentátor Kaiser, ale vzešlo z řádného jednání a hlasování regionálního sněmu. Pořadí schválené regionem přitom není závazné, je pouze orientační. Podle stanov má konečné slovo Výkonná rada ODS. VR po obsáhlé diskusi hlasováním rozhodla pověřit Grémium sestavením kandidátky. Výsledný návrh Grémia, které při svém rozhodování bralo v úvahu celou řadu faktorů a kritérií, VR hlasováním odsouhlasila.

Kandidátka je tedy výsledkem jednání a hlasování stranických orgánů pověřených tímto úkolem a to zcela v souladu s pravidly pro sestavení kandidátní listiny pro volby do EP a se stanovami ODS.