Jan Zahradil: Stalo se dnes

Moderátor (Jan Richter):

Na telefonu poslouchal rozhovor také poslanec evropského parlamentu za ODS Jan Zahradil. Dobrý večer.

 

Jan Zahradil, poslanec Evropského parlamentu (ODS):

Dobrý večer.

 

Moderátor (Jan Richter):

Pane poslanče, vy jste dnes řekl, že obavy vašich kolegů z ČSSD jsou směšné. Máte vy pro to tvrzení nějaký důkaz?

 

Jan Zahradil, poslanec Evropského parlamentu (ODS):

Myslím, že představa, že Česká republika bude potrestána v uvozovkách, za neschválení Lisabonské smlouvy odejmutím postu eurokomisaře, se míjí s realitou. Kdyby kolegové z ČSSD mysleli svá slova vážně, tak by přesvědčili své kolegy z evropské socialistické strany, aby nedělaly obstrukce při jmenování nebo schvalování předsedy evropské komise. My jsme totiž už teď mohli mít schváleného předsedu evropské komise, a s tím jsme mohli vyjednávat potom, jaké portfolio pro českého komisaře bude rezervováno v té příští evropské komisi, protože evropská socialistická strana se k tomu ale postavila vyhýbavě, tak nic takového se nestalo a bohužel v tom má pan Rouček pravdu, všechno se to bude odehrávat až pod tlakem někdy během září a října.

 

Moderátor (Jan Richter):

Pane poslanče, vy jste také dnes řekl, že Česká republika nepřijde o svého eurokomisaře právě kvůli úspěšnému předsednictví. Mnoho evropských politiků se ale domnívá, že to předsednictví tak úspěšné nebylo. Nemohl by právě toto být důvod, proč Česká republika nebude mít svého zástupce v příští evropské komisi?

 

Jan Zahradil, poslanec Evropského parlamentu (ODS):

Tedy já znovu říkám, kdyby byl schválen předseda evropské komise, tedy pan Barroso, který měl mimochodem jednomyslnou podporu všech vlád, všech členských států Evropské unie, to znamená i těch vlád, které jsou socialistické nebo sociálně demokratické, tak jsme už dnes s panem Barrosem mohli vyjednávat o příštím českém komisaři a s panem Barrosem jsme během českého předsednictví navázali velmi dobrou spolupráci. Já jsem přesvědčen, že tam by se žádný problém neodehrál. Bohužel se to nestalo. Mám pocit, že Česká republika má v tuhle chvíli dobrou šanci, aby v té redukované evropské komisi měla svého komisaře a aby získala důležité portfolio a to, co tady předvádí sociální demokracie, to je taková trochu hysterie. Nevím přesně, co je toho příčinou, jestli hledají pro někoho trafiku, třeba pro pana Paroubka, až prohraje v říjnu parlamentní volby nebo něco podobného.

 

Moderátor (Jan Richter):

Uvidíme v říjnu. Já bych se ještě chtěl zeptat, pane poslanče, kdy vaše strana nominuje svého kandidáta na eurokomisaře?

 

Jan Zahradil, poslanec Evropského parlamentu (ODS):

Tak já nemyslím, že je nutné uvažovat o stranickém kandidátovi. My bychom byli rádi, aby to byl kandidát, který je průřezově přijatelný pro všechny politické strany, mimo jiné právě proto, je pro nás velmi přijatelný pan Špidla, protože to je vyhraněný stranický kandidát, navíc máme pocit, na rozdíl od sociální demokracie, že toho za 5 let v evropské komisi předvedl a že o něm moc slyšel, ani ho moc vidět nebylo, takže to náš kandidát rozhodně není. A určitě budeme jednat o nějakém vhodném jménu, abychom vytahovali jména, jako králíky z klobouku a házeli je do vzduchu, aniž bychom to s těmi lidmi přijednali, což si myslím, že je případ pana Švejnara, pokud já vím, tak s ním o tom ještě nikdo seriozně nejednal, tak to mi nepřipadá jako solidní jednání.

 

Moderátor (Jan Richter):

To byl poslanec evropského parlamentu za ODS Jan Zahradil. Děkuji za rozhovor a na slyšenou.

 

Jan Zahradil, poslanec Evropského parlamentu (ODS):

Na shledanou.