Události, komentáře

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Ano, startujeme diskusní sérii před volbami do Evropského parlamentu. Volby budou 5. a 6. června. Od 22 parlamentních křesel bude v Česku usilovat 32 politických stran, hnutí a koalic, jeden subjekt odstoupil. Podle volebního vylosovaného pořadí vítám Vlastimila Tlustého, jedničku Libertas. Dobrý večer.

 

Vlastimil TLUSTÝ, kandidát do Evropského parlamentu /Libertas/

Dobrý večer.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Zuzanu Roithovou, europoslankyni, která vede kandidátku KDU-ČSL. Hezký večer.

 

Zuzana ROITHOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu /KDU-ČSL/

Dobrý večer.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Kateřinu Klasnovou, kandiduje do Evropského parlamentu jako lídr kandidátky Věcí veřejných. Hezký večer.

 

Kateřina KLASNOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu /Věci veřejné/

Dobrý večer.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

A europoslanec d129025_wp, jednička za ODS. Dobrý večer i vám.

 

Jan ZAHRADIL, kandidát do Evropského parlamentu /ODS/

Dobrý večer.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Pane Tlustý, Evropské unii už několik měsíců vládne téma Lisabonská smlouva, dokument, který reformuje instituce Unie, ale podle mnohých oklešťuje pravomoce národních parlamentů. Mimo jiné ty by se musely vzdát kompetencí v 68 oblastech ve prospěch Bruselu. Co by mohl Vlastimil Tlustý, ještě nedávno člen ODS, nyní tedy euroskeptický Libertas udělat v Evropském parlamentu pro to, aby to tak nebylo?

 

Vlastimil TLUSTÝ, kandidát do Evropského parlamentu /Libertas/

Udělat to, co říká a to, co bohužel ODS už nedělá. Dělá něco úplně jiného, než říkala. To znamená, zastupovat skutečné české zájmy, protože europarlament je místo, kde se střetávají nejrůznější často protichůdné zájmy jednotlivých členských zemí a Česká republika podle mého názoru potřebuje ty, kteří tam půjdou s vědomím, že Česká republika potřebuje zastupovat a že potřebuje lidi, kteří tam jdou s odhodláním za takové zájmy, vynaložit určité úsilí nebo za ně, chcete-li, dokonce bojovat.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Co tam ale mluvící Vlastimil Tlustý bude moci z moci?

 

Vlastimil TLUSTÝ, kandidát do Evropského parlamentu /Libertas/

Co tam bude z moci?

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Mluvící, když bude říkat to, co si myslí?

 

Vlastimil TLUSTÝ, kandidát do Evropského parlamentu /Libertas/

To je ve všech parlamentech stejné. Ve všech parlamentech jde o to, abyste přesvědčila svými slovy, popřípadě svými činy o správnosti toho, co nabízíte lidem. A já už jsem takové věci v minulosti dělal a myslím, že s evidentními výsledky. Já jsem byl jeden z mála, který vyzkoušel v evropském prostředí na takzvané radě ekonomických ministrů zavetovat návrh, který tehdy prosazovali výrobci vína, Italové, Francouzi, Španělé. Chtěli znevýhodnit výrobce piva na evropském trhu. A já jsem využil dosud platný nástroj, který bohužel po přijetí Lisabonské smlouvy už tak efektivní nebude a to je veto k tomu, aby pivo nebylo znevýhodněno na českém trhu.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Ano, k tomu se ještě dostaneme. Lisabonská smlouva podle mnohých právníků může výrazně omezit suverenitu členských států Evropské unie, když právě zavádí většinový souhlas tam, kde byl doteď požadován ten jednomyslný. Vy jste, paní Roithová, europoslankyně. Jak vysvětlujete svým voličům, že pro Českou republiku, malou zemi, bude dobré, když posílí velcí hráči, jako je Francie a Německo? Jak vysvětlujete svým voličům, že přijdeme o právo veta v řadě oblastí, jak tu zaznělo? Jak vysvětlujete, že se sníží hlasovací síla České republiky?

 

Zuzana ROITHOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu /KDU-ČSL/

No, tak v první řadě posílíme všichni, a to včetně České republiky. Tam, kde nebude to právo veta, tak je navíc spolurozhodování, zavádí se spolurozhodování společně s Evropským parlamentem. Třeba v migrační politice nebo energetické společné politice a podobně. A když mluvíte o suverenitě, tak jde o sdílení suverenity. Vždyť i dnes máme přece několik politik, celou řadu, které spravujeme společně na evropské úrovni proto, protože na úrovni jednotlivých členských států by to nebylo až tak efektivní.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

I to okleštění je té suverenity, jak tu zaznělo od vaše protikandidáta, ta vám nevadí, ta vás po nocích netrápí, řekněme?

 

Zuzana ROITHOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu /KDU-ČSL/

Já to nepovažuju za žádné okleštění suverenity, to tak prostě není. Je to demokratičtější způsob rozhodování, který umožní pružnější rozhodování a demokratičtější mezi 27 členskými státy a zároveň posiluje pravomoce parlamentu, tudíž vytváří vlastně poměrně vyrovnaný systém. Takže já to vůbec nemůžu tak. A navíc teda musím říct, že pan kolega těžko bude moct bojovat proti Lisabonské smlouvě v Evropském parlamentu. Ta Lisabonská smlouva buď bude ratifikována do toho října, anebo nebude. Ale prostě o Lisabonské smlouvě se nebude rozhodovat na úrovni Evropského parlamentu.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Pan Tlustý si teď tady vystavil talismany. Paní Klasnová, souhlasila byste tady s vaší protikandidátkou, vztah malé země, jako je Česká republika, a Evropské unii přece jen vymezí Lisabonská smlouva, bude-li ratifikována na leta dopředu. Dřív zásadní věci, s nimiž jeden stát nesouhlasil, tak prostě zvetoval a neplatily. Teď ale, pokud by tedy platila Lisabonská smlouva, tak by se odsouhlasilo 55 procenty členských států ono, ona norma, ono ustanovení, které by potom tedy také muselo představovat těch 65 procent obyvatel Unie. Tím pádem dá se říci, že důraz je kladen na vůli tedy toho počtu občanů a nikoliv na vůli národních států. S tím byste jako europoslankyně neměla problém?

 

Kateřina KLASNOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu /Věci veřejné/

Já bych se vymezila vlastně k tomu, že strana Věci veřejné vnímá Lisabonskou smlouvu jako dokument, o kterém by měli především nebo měli rozhodnout občané v referendu. Jak vidíme, tak poslanci ani senátoři nejsou schopni rozhodnout, jestli je Lisabonská smlouva správně, jestli není správně. Já si myslím osobně, že by mohli voliči, co by se jim dali pro a proti, rozhodnout stejně kompetentně či stejně nekompetentně, jako rozhodují naši volení zástupci. Co se týká vlastně těch, toho posunu těch pravomocí, já si myslím, že tam jsou určité oblasti, kdy, které jsou naopak pozitivní. A to je posílení role národních parlamentů, posílení role vlastně Evropského parlamentu, možnost občanské iniciativy. To, co já …

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Posílení role národních parlamentů, právě teď mnozí kritici říkají opak, že národní parlamenty by přišly o 68 kompetencí v různých oblastech.

 

Kateřina KLASNOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu /Věci veřejné/

Já jsem to myslela v tom smyslu, že se bude moct posuzovat vlastně legislativa ještě před tím, než …

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Ten kontrolní mechanismus.

 

Kateřina KLASNOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu /Věci veřejné/

Přesně, ten kontrolní mechanismus. A samozřejmě si myslím, že ten, ta Lisabonská smlouva asi není dokonalý dokument. Nicméně je to nějaký konsensus, je to nějaký kompromis, na kterém se dohodlo 27 nebo respektive ne všech 27, ale takřka všech 27 členských států. A já v tom prostě nevidím takový problém. Nemyslím si, že by to byl dokument, který by, jehož schválení by znamenalo Mnichov. Nemyslím si na druhou stranu, že to, že Klaus váhá s podpisem Lisabonské smlouvy, je vlastizrádný čin. Prostě si myslím, že je to takový strašák na voliče.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

ODS to vadí taková ta determinace vztahů Česka jako malé země k Evropské unii, ale nakonec mnoho vašich zákonodárců pro Lisabon ruku zvedlo. Mně s vaším jménem v poslední době se vždycky vybaví věta „nemohli jsme jít proti všem“. Nepodvedli jste tím ale voliče? V roce 2004 jste přece kandidovali do Evropského parlamentu na základě programu, který říkal, že ODS nepodpoří žádný dokument, který zhoršuje postavení České republiky. Ale podle mnohých vašich členů Lisabon takovým dokumentem je.

 

Jan ZAHRADIL, kandidát do Evropského parlamentu /ODS/

Tak jestli jsme voliče podvedli, nebo nepodvedli, to jistě zhodnotí oni sami ve volbách. Já určitě kdybych měl volit mezi názorem pana kolegy Tlustého a paní kolegyně Roithové, tak by mi byl bližší názor pana kolegy Tlustého. Na druhé straně žijeme ve světě reálné politiky a musíme pochopit, že některé věci prostě dosáhnete jenom za určitých podmínek. Česká vláda vyjednávala velmi tvrdě o té nové smlouvě. To, co vyjednala, vyjednala, dál to prostě nešlo. A byli jsme v podstatě jenom 4, to znamená 4 země Evropské unie, které se stavěly proti původnímu textu té euroústavy, ze které Lisabonská smlouva v mnohém vychází. Já to tedy beru jako reálnou politiku, jako maximum možného, a přestože se to mnohým nelíbí, tak je to věc, kterou česká vláda podepsala, schválila a parlament nebo respektive především vládní poslanci ji ratifikovali, a to já samozřejmě respektuji.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Pane Tlustý, tak periferně jsem zahlédla, že jste nesouhlasně kroutil hlavou.

 

Vlastimil TLUSTÝ, kandidát do Evropského parlamentu /Libertas/

Tak kolega Zahradil se mnou sice souhlasí, ale já s tím souhlasit nemůžu a nemůžu s tím souhlasit proto, že není pravda, že bylo vyjednáno maximum. Například Polsko a Velká Británie si vyjednaly to, že budou mít výjimku z nadřazenosti takzvané Charty lidských práv nad právem těchto členských zemí. My jsme si nic takového nevyjednali, přitom jsme přesně stejně ohroženi tímtéž. Pod tou nadřazeností evropského práva se totiž skrývá to, že případné spory o majetek v českém pohraničí nebudou řešit české soudy, ale právě podle té nadřazenosti soudy evropské. A jak to může dopadnout, si všichni umějí představit. Umějí si to představit i Poláci. A ty si vyjednali právě výjimku, aby jim nic takového nehrozilo.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Paní Roithová, jste europoslankyně, máme se tedy toho bát?

 

Zuzana ROITHOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu /KDU-ČSL/

V žádném případě ne. Navíc bych chtěla říct, že i Česká republika při podpisu podepsala prohlášení, které v podstatě definuje totéž, co definují Poláci, a nejenom Česká republika toto podepsala. Právě proto, když začaly narůstat hlasy lidí, kteří …, začaly narůstat hlasy, které prostě říkají to, co tady pan Tlustý.

 

Vlastimil TLUSTÝ, kandidát do Evropského parlamentu /Libertas/

Ale to není totéž to, co bylo podepsáno u nás.

 

Zuzana ROITHOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu /KDU-ČSL/

Prosím vás, neskákejte mi do řeči.

 

Vlastimil TLUSTÝ, kandidát do Evropského parlamentu /Libertas/

Bohužel.

 

Zuzana ROITHOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu /KDU-ČSL/

Takže já bych jenom chtěla říct, že přece bysme spíš měli mluvit o tom, co nám ta Lisabonská smlouva přináší. A já si myslím, že většina českých občanů, stejně jako jiných občanů, si přeje, aby Evropská unie byla dostatečně silným hráčem na globálním hřišti, aby dokázala vůči, vůči Číně, vůči Rusku, vůči prostě dalším velmocem být silnějším hráčem. Vždyť dneska se nám střídá každého půlroku nový, teď dokonce máme dva předsedy rady, za půl roku budeme mít jiného zase ze Švédska. To prostě není pozice Evropské unie, která by dokázala hájit dobře zájmy evropských občanů právě v těch politikách, které jsou důležité. A mimochodem bych chtěla říct, že tam je ustanovení, že když se něco, právě třeba v té zahraniční politice nebude některému členskému státu líbit, tak může mít takzvaně konstruktivní, prostě se zdržet hlasování, nemusí, nemusí do toho jít s těmi ostatními. A dokonce ve výjimečných případech může i dokonce použít práva veta. To tam také všechno je, tyto pojistky. Takže nestrašme lidi.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Paní Klasnová, nicméně Francie kdysi proti všem jít mohla, když v roce 2005 spláchla evropskou ústavu, teď se mnozí dívají na to, jestli je to tak stejně bráno i ve vztahu k oněm malým zemím. Na Irsko se kvůli stejné věci teď dívají skrz prsty vlastně všichni v okolí. Takže velké země mohou jít v Evropské unii proti všem, ale ty malé ne, vnímáte to taky tak?

 

Kateřina KLASNOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu /Věci veřejné/

Ne, já to tak nevnímám. Já si myslím, že o ostudu jsme si utrhli na mezinárodním poli možná jedině svržením vlády uprostřed předsednictví České republiky Evropské unii. Já si myslím, že u nás jsou ty postoje dané. Pan prezident je konzistentní ve svém euroskeptickém postoji. Na druhou stranu vidíme, že občanští demokraté poněkud změnili, změnili svůj názor. Pan Zahradil původně byl proti vlastně euroústavě, která z 96 procent koresponduje s Lisabonem. My jsme politická strana, která v tuto chvíli působila, nejsme nová, ale působili jsme především na komunální úrovni.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Dobře, ale promiňte, jak Věci veřejné v Evropském parlamentu by v tomto ohledu, o kterém hovoříte, mohly cokoliv změnit? Je tam 785 poslanců a Čechů tam bude 22.

 

Kateřina KLASNOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu /Věci veřejné/

Tak samozřejmě jeden europoslanec nebo dva europoslanci, mám představu, že získáme jeden až dva mandáty. Samozřejmě sám nemůže nic získat. Ve chvíli, kdy se spojí s nějakou frakcí, tak si myslím, že ta, že je to mnohem reálné. My v tuto chvíli už jednáme s frakcí ED a ty jsou nám názorově nejbližší. Takže v tu chvíli si myslím, že skutečně lze něčeho dosáhnout. A hlavně já si myslím, že práce europoslance spočívá i v tom, aby zůstal neustále v kontaktu se svými voliči, aby byl určitým informačním kanálem mezi Bruselem a vlastně Českou republikou. To znamená, je třeba smutné, že doteď řada občanů o práci europoslanců neví, občas je to proto, protože tam europoslanci nic nedělají a občas je to tak, že se o tom novináři nezajímají. Paní Roithová je nesmírně pracovitá europoslankyně, bohužel Česká republika se začala zajímat o Evropskou unii zvýšené až teprve s naším předsednictvím, a to říkám bohužel, předčasně skončilo s ostudou.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Pane Zahradile, berete tu výtku, která tady zazněla od vaší protikandidátky před chvílí, že tedy jste vlastně opravdu udělali poměrně velký obrat ve vztahu k Lisabonské smlouvě a k té míře integrace?

 

Jan ZAHRADIL, kandidát do Evropského parlamentu /ODS/

Znovu říkám, že existuje v Evropě něco jako real politika a v určitých situacích nemá cenu jít hlavou proti zdi. Ono to vypadá možná vznešeně, vypadá to možná velmi efektně, ale ničeho tím nedosáhnete. Jestliže máte situaci, kdy jsou, a já to zopakuji, pouze 4 státy, které stojí proti tomu zbytku, proti těm 23 ostatním, a navíc každý z těch čtyř států hraje trošku jinou kartu, potom uhrajete jenom to, co vám vaše pozice dovoluje. To prostě …

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Takže tu výtku neberete?

 

Jan ZAHRADIL, kandidát do Evropského parlamentu /ODS/

Já to výtku neberu. My jsme se snažili, a já jsem u části těch jednání byl, my jsme se snažili uhrát, co jsme mohli. Mnoho toho skutečně nebylo, já uznávám tu výtku, že ta Lisabonská smlouva má mnoho společného s bývalou euroústavou, ale žijeme ve světě reálné politiky, ne ve světě abstraktních, ideologických teorií. Tak to prostě je.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

A když jste toho moc neuhráli, to jste teď řekl vy sám, proč znovu kandidujete do Evropského parlamentu?

 

Jan ZAHRADIL, kandidát do Evropského parlamentu /ODS/

Já kandiduji z mnoha důvodů. Myslím si, že v Evropském parlamentu právě naopak europoslanecký klub toho uhrál velmi mnoho. My jsme hovořili teď o Lisabonské smlouvě. To byla spíš záležitost vlády, ale já to té vládě vůbec nevytýkám. Já jsem u části těch jednání byl, vím, že se vyjednávalo velmi tvrdě a ono se to velmi lehce kritizuje od zeleného stolu. To třeba pan kolega Tlustý si dovolit může v tuto chvíli, já jsem k tomu daleko shovívavější, protože ta jednání byla opravdu velmi tvrdá. Mimochodem Evropský parlament, a v tom má zase pravdu paní poslankyně Roithová, už je někde jinde, ten už o Lisabonské smlouvě hlasoval, ten se k ní už vracet nebude. Takže z Evropského parlamentu a z pozice europoslance je Lisabonská smlouva vyřízená záležitost a už se jí nikdo v Evropském parlamentu zabývat nebude.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Tak ani teď se jím, tou Lisabonskou smlouvou už my zabývat nebudeme. Pane Tlustý, Evropský parlament chrlí jeden předpis za druhým, kterými mění život půl miliardě občanů v zemích Evropské unie. Navíc je to ve skutečně Evropská komise, nikoliv parlament, který vlastně předurčuje ten legislativní proces, startuje ho. Mnoho norem vzniká podle pozorovatelů, při jednání lobbyistů v kancelářích, což tedy úplně jako demokratická tvorba zákonů nevypadá, alespoň podle pozorovatelů. Vy byste tam přišel jako nový europoslanec, neorientovaný. Než byste alespoň nějaké sítě rozpletl, tak by možná už vaše volební období skončilo.

 

Vlastimil TLUSTÝ, kandidát do Evropského parlamentu /Libertas/

Tak já mám velkou výhodu, že kandiduje za Libertas a Libertas kandiduje skoro ve všech členských zemích Evropské unie.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Takže věříte, pardon, že by opravdu Libertas Ganleyho opanoval část parlamentu, že by získal těch 100 poslanců, jak Declan Ganley říká?

 

Vlastimil TLUSTÝ, kandidát do Evropského parlamentu /Libertas/

Já, já věřím, já věřím tomu, že když se podaří objasnit podstatu věci a jde opravdu velmi ztuha proti té propagandě, která zůstává jenom na titulku a nejde do hloubky. Já věřím, že když se podaří objasnit, že tohle je opravdu strašná věc, nejenom pro Českou republiku, ale pro celou Evropu. Já jsem podporovatel spolupráce v Evropě, já nejsem odpůrce lisabonského diktátu. My jsme měli referendum, a abych také v něčem souhlasil s protikandidáty, já naprosto souhlasím s názorem, že k přijetí Lisabonské smlouvy v České republice by mělo být referendum. My jsme na základě referenda vstoupili, jestli mi dovolíte použít příměr, my jsme uzavřeli manželskou dohodu, my jsme se, my jsme si našli partnery a teď nám někdo přináší toto, říkejme tomu smlouva nebo ústava, to je jedno, v tom příměru je to smlouva, kterou dodatečně mají být změněny podmínky našeho členství. A já myslím, že tady dámy, kdybysme jim nabídli takovouhle doplňkovou smlouvu, by byly velmi obezřetné, co tam všechno je a kladly by si otázky, proč je to tak dlouhé. Je to proto, aby to bylo jednoduché nebo aby to bylo složité? A proč je to tak složité? Aby se v tom ukryla spousta výjimek? Prostě a jednoduše Lisabonská smlouva, to není nic jiného, vy jste říkala, já jsem si přinesl talisman.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Talismany.

 

Vlastimil TLUSTÝ, kandidát do Evropského parlamentu /Libertas/

To není talisman, to je mimopolitická pomůcka.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Vypadá to tak.

 

Vlastimil TLUSTÝ, kandidát do Evropského parlamentu /Libertas/

Která má ukázat, co tahle tlustá kniha dělá. Ta prostě zastiňuje Českou republiku, nadřazenou Evropskou unii, nadřazeným občanstvím, právy. Přináší mnoho rizik.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Ano.

 

Vlastimil TLUSTÝ, kandidát do Evropského parlamentu /Libertas/

A já jsem si vyzkoušel vetování, pan kolega říká, že je lepší, lepší ve shodě prohrát, než se pokoušet stavět …

 

Jan ZAHRADIL, kandidát do Evropského parlamentu /ODS/

Čestně prohrát.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Čestně prohrát, dejme …

 

Vlastimil TLUSTÝ, kandidát do Evropského parlamentu /Libertas/

Ve shodě prohrát.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Dejme ještě slovo také ostatním k té …

 

Vlastimil TLUSTÝ, kandidát do Evropského parlamentu /Libertas/

Já dávám přednost tomu prosazovat naše zájmy, mít k tomu nástroje, které dneska máme a nedopustit jsem to, co jsem tady ukazoval a chtěl bych poprosit voliče, aby o tom přemýšleli, aby přemýšleli o tom, proč je ta Lisabonská smlouva takhle strašně tlustá. Jestli je to opravdu nám v České republice kuprospěchu nebo k neprospěchu. Já jsem si jist, že to je k neprospěchu.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Paní Roithová, ještě právě k té míře integrace. Pokud mají kritici Lisabonu pravdu, že Česko ztratí třetinu hlasovací váhy, nestavěla byste do, v Evropské radě, vy na mě koukáte nesouhlasně, nestavěla byste v sobě do budoucna větší otevřenost právě k eurorealismu? Jinak moje otázka směřuje tam, jaká vlastně je pro vás ještě žádoucí míra oné integrace?

 

Zuzana ROITHOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu /KDU-ČSL/

Tak já bych trošku chtěla poopravit ten způsob, jakým se přijímá ta evropská legislativa. Evropská komise není žádnou vládou a ona nemůže sama o sobě předkládat nic, co nemá svůj základ právě v těch smlouvách, které jsou již podepsány, anebo které budou případně podepsány, to zaprvé. V případě, že to ovšem tak učiní, potom tady nově Lisabonská smlouva zavádí takzvanou oranžovou nebo žlutou kartu pro národní parlamenty, které mohou ten princip subsidiarity, to znamená, nenavrhovat věci, které je lépe a i ve smlouvě je to tak i řečeno, že to mají dělat členské státy. Tak se do toho nepouštět.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Tak ona míra integrace?

 

Zuzana ROITHOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu /KDU-ČSL/

Moment, a toto právě také hlídá i právě Evropský parlament a myslím si, že docela precizním způsobem. Spousty věcí také Evropské komisi vrací. A co je podle mě velmi důležité, je, že tady musí dojít ke konsensu mezi většinovým názorem Evropského parlamentu, případně kvalifikovanou většinou, a většinovým názorem nebo kvalifikovanou většinou v radě. To je přece demokracie o těch věcech, o kterých potřebujeme společně rozhodovat. My máme před sebou mnoho problémů. Ta Lisabonská smlouva nám také umožňuje společnou energetickou politiku. Přece nechceme dál postupovat izolovaně. My máme opravdu hodně věcí, které potřebujeme tou Lisabonskou smlouvou ošetřit. Ale nepřeceňujme to.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Jaký je váš postoj, paní Klasnová, k míře jednoty v rámci Unie, tudy míří moje otázka?

 

Kateřina KLASNOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu /Věci veřejné/

Tak určitě strana Věci veřejné, jak jsem říkala, prosazuje další integraci a my třeba nejsme proti tomu, aby se to tolik diskutované další členství dalších států, aby bylo zakázáno. My chceme, aby se dál Evropská unie rozšiřovala. Ovšem za stejných podmínek, za jakých podmínek byla přijata Česká republika. Co se týká vlastně opravdu, já si nemůžu pomoct, ale pan Tlustý přijal politiku ODS trošku v tom strašení místo řešení, protože to je opravdu tenhle ten, tento vyhraněný euroskepticismus, si myslím, že skutečně správně, jak mu řekla paní Roithová, mu v tom Evropském parlamentu příliš nepomůže. Já si skutečně myslím, že ta Lisabonská smlouva je kompromisní materiál. Ne všechno je ideální, ale určitě to není materiál, který by vedl k nějakému potlačení národní identity, k nějakému potlačení kulturních rozdílů mezi členskými státy a nějaké panevropě, to si nemyslím.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Pane Zahradile, vy spoléháte na novou frakci s britskými konzervativci a s dalšími. Chcete tam razit nové postoje, stavět alternativu eurofederalismu. Nebude to zase taková ta destrukce a nahlodávání systému uvnitř?

 

Jan ZAHRADIL, kandidát do Evropského parlamentu /ODS/

Myslím, že …

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Zevnitř?

 

Jan ZAHRADIL, kandidát do Evropského parlamentu /ODS/

Myslím, že se to tak nedá popsat. Evropský parlament je v podstatě ovládán permanentní takovou tichou velkou koalicí mezi evropskými lidovci a evropskými socialisty. A je zapotřebí vybudovat nějakou realistickou alternativu. A ty euroskeptické nebo eurorealistické síly, které tam působí, tak vždycky trpěly roztříštěností, trpěly tím, že nebyly schopny se sjednotit a že tam neměly živnou půdu, že tam neměly platformu. Já myslím, že je dobré se pokusit takovou platformu vlastně poprvé v historii Evropského parlamentu založit. A doufám, že se najde dostatek spolupracovníků. Teď to vypadá, že by se to skutečně mohlo povést. My potřebujeme 7 národností k tomu, abychom tu skupinu mohli založit. To je mimochodem, řekl bych, taková obstrukce ze strany Evropského parlamentu, který sám vytvořil taková pravidla, aby založení nové poslanecké skupiny bylo velmi obtížné. A koneckonců pana Ganleyho, který je šéfem Libertasu, za který dnes kandiduje pan Tlustý, tak toho jsem do České republiky vloni přivedl já. Kdybych ho sem nepozval, tak možná kolega Tlustý neměl dnes za koho kandidovat, což je tedy opravdu paradoxní. Nicméně …

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Takže, pane Tlustý, aspoň za toto jste vděčný tady …

 

Jan ZAHRADIL, kandidát do Evropského parlamentu /ODS/

Pan Ganley je člověk zajímavých názorů …

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

… panu Zahradilovi?

 

Jan ZAHRADIL, kandidát do Evropského parlamentu /ODS/

… zajímavých názorů a určitě budeme-li hledat nějaké spolupracovníky v Evropském parlamentu, já se nevyhýbám ani kontaktům s těmito lidmi. Nesmí to být ovšem lidé typu Liga polských rodin, kteří bohužel se na té kandidátce Libertasu také objevili, tak s extremisty tohoto typu spolupracovat nebudeme.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Ano, ano, ano. Stručná tečka, opravdu jen velmi stručná, jste tedy vděčný panu Zahradilovi, že vám přivedl pana Ganleyho do Česka?

 

Vlastimil TLUSTÝ, kandidát do Evropského parlamentu /Libertas/

Tak Libertas je …

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Pár vteřinek.

 

Vlastimil TLUSTÝ, kandidát do Evropského parlamentu /Libertas/

Tak Libertas je základem té platformy, to je určitě pozitivní. Pokud d129025_wp ho přivedl, tak je to od něho pozitivní krok. Já doplním to, co říkala před chvilkou protikandidátka, já jsem nic nemusel přebírat, já mám to štěstí, že pořád říkám totéž, pořád dělám totéž.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Ano, ano.

 

Vlastimil TLUSTÝ, kandidát do Evropského parlamentu /Libertas/

ODS už to bohužel nedělá.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Tak já vám děkuju, děkuju vám všem, na shledanou.

 

Jan ZAHRADIL, kandidát do Evropského parlamentu /ODS/

Na shledanou.

 

Kateřina KLASNOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu /Věci veřejné/

Na shledanou.

 

Zuzana ROITHOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu /KDU-ČSL/

Na shledanou.

 

Vlastimil TLUSTÝ, kandidát do Evropského parlamentu /Libertas/

Na shledanou.