Vyjádření na nabídku Jiřího Havla k výměně volebního programu ODS za kolo

Vážený pane Havle,

posílám Vám jeden výtisk programu ODS zdarma. Můžete v něm listovat, kdykoliv budete tápat a ztrácet víru ve vlastní úsudek a schopnosti.

Jsem přesvědčen, že program na povznesení této země a života občanů by neměl být předmětem obchodu. Navíc Vaše heslo „kvalita za kvalitu“ v tomto případě vůbec neodpovídá skutečnosti. Proto nereflektuji na nabídku vyměnit program za Váš prastarý bicykl. Můžete na něm nadále vesele drandit.