Studio Česko

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Ondřej Černý. Dnešním hostem je člen grémia Občanské demokratické strany a leader její kandidátky v červnových volbách do Evropského parlamentu d129025_wp. Dobrý den, vítejte.

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Dobrý den, dobré odpoledne.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

V jaké kondici se ODS v den oslavy svých osmnáctých narozenin nachází?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Mám-li to vyvodit z nějakých průzkumů veřejného mínění pro volby do Evropského parlamentu…

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Spíš situaci, která panuje ve straně.

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Tak já přece jenom bych se přidržel těch voleb do Evropského parlamentu, protože to je moje hlavní zodpovědnost. Tam si myslím, že jsme v kondici dobré. Včera jsme zveřejnili volební program. Myslím, že heslo je dostatečně razantní. Ten program je kvalitní, za ten si ručím. A věřím, že ty volby vyhrajeme.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

A nestáváte se, když se tedy skutečně vrátíme k ODS jako straně, jakýmsi Občanským fórem číslo dvě? Jak po rozhovoru předsedy ODS Mirka Topolánka pro Hospodářské noviny, kdy mluvil o tom, že by bylo dobré získat lidi z okruhu Václava Havla, tvrdí nejen prezident republiky Václav Klaus, ale i váš europoslanecký kolega Ivo Strejček a také další.

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Tak s Ivo Strejčkem jsem si včera o tom popovídal. Mám pocit, že trochu podlehl některým těm rozhovorům a některým headlinům z minulých dnům. Pokud jde o pana prezidenta, já s tím jeho tvrzením nesouhlasím. Nesouhlasím s ním proto, že dobře vím, co je například napsáno ve volebním programu ODS právě pro evropské volby, a to není žádné eurohujerství, to není žádné opouštění těch základních principů ODS. To je eurorealismus jako vyšitý, takový, jaký vždycky k ODS patřil. Takže já s tím tvrzením souhlasit nemohu. Já mám pocit, že pan prezident se trochu nechal vyprovokovat některými výroky pana exprezidenta a že pan exprezident to možná řekl právě proto, aby vyprovokoval pana prezidenta.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

To vypadá jako hra dvou malých kluků na pískovišti, ale když se vrátíme k velké politice, tak váš kolega Ivo Strejček také požadoval okamžité svolání mimořádného ideového kongresu. Říkáte, že jste s ním mluvil a že do určité míry vychladl. Tedy ten jeho požadavek už netrvá?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Ten požadavek nebyl včera schválen výkonnou radou a podle mě to byl naprostý nesmysl. Já doufám, že se Ivo Strejček už trochu vzpamatoval a že, jak vy říkáte, vychladl.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

A proč jste to neschválili? Protože nejen Ivo Strejček, ale například poslankyně Eva Dundáčková, která vnímá současné dění v ODS jako, a teď cituji doslova, boj o konečnou likvidaci pravicového členstva ODS, protože se strana posouvá ke středu. Nenazrála tedy skutečně situace ke svolání mimořádného ideového kongresu, protože těch hlasů v rámci ODS, které říkají, že se vzdalujete vlastní podstatě, je více?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

No, tak zatím jste jmenoval dva hlasy, to já nepovažuji za více hlasů. Já myslím, že mohou být…

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Pan Šťastný, můžeme přidat spoustu dalších jmen.

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

No, tak, dejme tomu, pět, nebo deset lidí, nebo několik členů poslaneckého klubu může mít ten pocit. Já ten pocit nemám. Nemyslím si, že ODS opouští své ideové kořeny. Nemyslím si, že pochvala od Václava Havla je něco tak hrozného, abychom kvůli tomu měli svolávat mimořádný kongres. A mě koneckonců těší, když ODS někdo pochválí, a těší mě, když ji pochválí někdo, kdo ji nikdy nechválil, protože je to možná znamení, že začínáme oslovovat o trochu jiné voličské skupiny.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Ovšem nebojíte se toho, že vás tato opětovná snaha o rozkročení se může připravit nejen o část členské základny, a to je už kolorit, že odcházejí nespokojení poslanci z řad ODS, ale hlavně o hlasy věrných voličů ODS jak v evropských volbách, tak také v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Tak o ty evropské volby se opravdu nebojím. Znovu zdůrazňuji, že volební program ODS do evropských voleb je tradiční program, že je to program eurorealistický a že to není žádné eurohujerství. A pokud jde o podporu Václava Havla. Já bych tady mohl vtipkovat možná trochu ne úplně korektně, že když Václav Havel vyjádřil nějakou podporu politickému subjektu, a to kterémukoliv, a to veřejně, tak většinou ta politická strana dříve, nebo později skončila neslavně. Tak já bych byl nerad, kdyby ODS takhle dopadla. Věřím, že se tou cestou nevydá. A nemyslím si, že bychom se za několik vlídných slov z úst exprezidenta Havla měli stydět, nebo svolávat kvůli tomu mimořádný kongres.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Vlídná slova z úst exprezidenta Havla, ovšem ne příliš vlídná slova z úst stávajícího prezidenta Václava Klause. Jak vlastně vnímáte tento určitý, řekněme, spor vaší strany s Václavem Klausem? Do jaké míry vám škodí?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Ale tak já tu poslední přestřelku, tedy to, co se odehrálo v těch několika posledních dnech, stále spíš vnímám ne jako spor Václava Klause s ODS, ale jakýsi dozvuk ideového sporu Václava Klause a Václava Havla z konce devadesátých let, který se odrazil možná od toho rozhovoru Václava Havla z novin, nevím přesně, v kterých novinách to bylo…

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Upřímně ale, byly to Hospodářské noviny, ovšem rozhovor Ivana Langera pro Týden, to rozhodně nebyly ideje a byla to ostrá slova na adresu prezidenta republiky. Tedy ptám se znovu, do jaké míry vy jako ODS i krotíte své členy v těch útocích na prezidenta republiky?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

No, tak podívejte, Ivan Langer je Ivan Langer. Já nejsem Ivan Langer a já bych rozhodně žádná kritická slova tohoto tónu vůči prezidentovi republiky nepoužíval. Václav Klaus je zakladatel ODS, je to ideový otec ODS a je to člověk, jehož vklad se prostě z té ODS vymazat nedá a on se o to ale nikdo nepokouší. To, že ODS se v posledních měsících, nebo letech pokouší oslovit také trochu jiné voličské skupiny, to si myslím, že je přirozené. My nechceme zamrznout někde na pětadvaceti, nebo třiceti procentech. My se chceme stát stranou, která bude dominovat pravici v České republice, a k tomu potřebujeme prostě získat víc než třicet procent. A já si myslím, že Václav Klaus, který mimochodem byl mistrem politického pragmatismu a velmi dovedné politické taktiky, připomenu jeho opoziční smlouvu, že kdyby byl předsedu ODS, tak by nám ten postup schválil.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Možná ten minulý čas, co jste použil, není na místě. Václav Klaus možná stále ještě je tím mistrem, ale ptám se znovu, do jaké míry skutečně mohou tyto přestřelky problematizovat pozici ODS u jejích voličů? Protože přeci jenom řada voličů ODS vnímá Václava Klause právě jako zakladatele ODS.

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

To je pravda, na druhou stranu celá řada voličů a celá řada členů ODS, a to zase já vím z vlastní zkušenosti, byla velmi zklamána za způsobu, jakým se Václav Klaus na sklonku loňského roku s ODS rozešel. Nepovažuji to za úplně korektní a nepovažuji to za korektní mimo jiné ve světle jeho následného vystoupení na sjezdu ČSSD, kde hovořil dlouho, hovořil tam spíše k programovým věcem a byl za to odměněn dlouhotrvajícím potleskem. Já z vlastní zkušenosti mohu říci, že mi volala, mailovala, SMSkovala řada členů a příznivců ODS a lidí, kteří mají rádi Václava Klause a vždycky ho podporovali, vyjadřovali z toho určité zklamání a desiluzi.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Václav Klaus se tedy s ODS rozešel. Vy jako ODS, případně vy jako d129025_wp, rozešli jste se s Václavem Klausem?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Ne, znovu říkám, že to ani nemyslím, že je možné. Václav Klaus je člověk, který byl spolutvůrcem ideového programu těch základních kontur ODS především v evropské politice. Je to člověk, který vytyčil a hlásal velice silné postuláty. Já se k nim dodnes hlásím a myslím, že evropská politika ODS se prostě nemůže, i kdyby chtěla, rozejít s Václavem Klausem, protože je na něm postavena, na tom, co on říkal, co hlásal a co stále ještě hlásá, na tom je evropská politika ODS postavena.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Části ODS se také nelíbilo, že prezident potřetí nejmenoval premiérem Mirka Topolánka, ale zvolil předsedu statistického úřadu Jana Fischera. Co si od jím vedeného týmu slibujete?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Ale vždyť ta nominace pana Fischera vycházela z dohody politických stran, vycházela…

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Ale až po určitém mezidobí. Předtím se mluvilo se o tom, že by případně ODS a sám Mirek Topolánek očekával pověření právě své osoby.

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

No, možná ze začátku ano. Potom, když proběhla nějaká jednání se sociální demokracií, se zelenými a s lidovci, tak už to zase až tak moc neočekával. A došlo k dohodě na vládě překlenovací, vládě úřednické a na předběžné dohodě o předčasných volbách v říjnu. Já na tom nevidím nic špatného. To, že se předseda statistického úřadu stal, nebo stane předsedou české vlády, až tedy ta vláda bude jmenována, tak to myslím, že je ideální právě pro to dočasné a překlenovací řešení pro nějakou, řekněme, letní vládu.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Co od této letní překlenovací vlády, termín premiéra Mirka Topolánka, který Václav Klaus nemá rád, očekáváte?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Já od ní očekávám, že udrží státní aparát v chodu, že dokončí předsednictví, tedy že dokončí úspěšně to, co vláda Mirka Topolánka úspěšně načala, ale co jí bohužel díky krátkozrakosti sociální demokracie nebylo umožněno dokončit, a možná také na základě dohody politických stran bude ta vláda realizovat některá protikrizová opatření. Víc toho asi nestihne.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Ten tým vede člověk, který byl devět let v KSČ. Do jaké míry to vám jako představiteli Občanské demokratické strany, strany antikomunistické, která se tím vždy deklaruje, vadí?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Vzhledem k tomu, že jde o úřednickou dočasnou několikaměsíční vládu…

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

V pozici premiéra?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

…tak to moc neprožívám. Mohl bych tady trochu jedovatě připomenout, že navazuje na tradici úřednických premiérů po roce osmdesát devět. Vzpomeňme na pana Tošovského.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Případně ministrů z ODS, kteří také měli v minulosti rudou knížku.

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Tak někteří ano, někteří ne, většina z nich ne. V tuto chvíli myslím, že asi posledním bývalým aktivním komunistou v ODS byl bývalý předseda poslaneckého klubu.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Vlastimil Tlustý. Nakolik vy osobně věříte dohodě s ČSSD o podpoře úřednické vládě Jana Fischera, která má Česko dovést k říjnovým předčasným volbám, protože v minulosti ODS s ČSSD už několikrát vyjednávala. Někdy už se zdálo, že je ruka v rukávě, ale nakonec z toho sešlo.

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

V politice nikdy nemůžete říct, že máte stoprocentní jistotu, zejména v situaci, kdy každá politická strana hraje nějakou vlastní hru. Já nicméně věřím, že dohoda nejenom s ČSSD, ale i se Stranou zelených a s částí Strany lidové, která je ochotna toto řešení podpořit, že vyjde, že ta úřednická vláda se ujme své funkce a že předčasné volby budou v tom termínu, v kterém byly dohodnuty.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Já se ptám proto, protože o víkendu Jiří Paroubek jasně deklaroval, že sociální demokraté by se měli spíše naplno vrhnout do volební kampaně, než pomáhat nové úřednické vládě. Sami také říkáte, že Jiří Paroubek vůbec se nedívá na zájmy České republiky, když svrhnul vládu Mirka Topolánka v době předsednictví. Tedy ještě jednou, do jaké míry tomu skutečně věříte, že ta dohoda bude naplněna, když Jiří Paroubek jasně deklaruje – je kampaň, zaměřme se na ni?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Víte, řekněme si otevřeně, jaké jsou ústavní možnosti v tomto státě. Pan prezident v tuto chvíli může jmenovat jakoukoliv vládu, on už tedy jmenoval jejího premiéra, ale teoreticky může i bez dohody politických stran jmenovat libovolnou sestavu té vlády a ta vláda, i když nedostane důvěru Poslanecké sněmovny, tak může vládnout i bez důvěry libovolně dlouho. Nebývá to sice zvykem, ale může vládnout měsíce, ona teoreticky může vládnout až do řádného termínu voleb, tedy do června 2010. Já to neočekávám. Já jsem přesvědčen, že je v zájmu všech politických stran v České republice, aby se tato situace vyřešila, a proto věřím v dohodu na předčasných volbách.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Podle předsedy ČSSD Jiřího Paroubka také po pádu vlády Mirka Topolánka už není důvod, aby dál pracovala Národní ekonomická rada vlády. Podle pana Paroubka by spíš mělo dojít k vytvoření skupin expertů složených ze stran dřívější trojkoalice a ČSSD. Jak tento požadavek Jiřího Paroubka vnímáte?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Jestli bude, nebo nebude fungovat ta Národní ekonomická rada vlády, tedy takzvaný NERV, je zcela v rukou a v kompetenci nového premiéra, pana Fischera. Jestli on uzná za vhodné, aby fungovala dál, fungovat bude. Jestli ji zruší, tak prostě fungovat nebude. Já jsem vyrozuměl z některých jeho vyjádření pro média, že si spíše přeje, aby tento model zůstal zachován.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Já se spíš ptám na pozici ODS, protože přeci jenom bude potřeba revidovat rozpočet na letošní rok. Bude potřeba přijmout určitá opatření kvůli krizi. Bude potřeba předpřipravit rozpočet na rok příští. Je tedy na místě, aby pracoval NERV, nebo skutečně ať vzniknou ty expertní skupiny, protože hlasy nakonec stejně rozhodují poslanci ve sněmovně?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Ten NERV není žádná nějaká odnož ODS. To není žádná čistě stranická záležitost. Tam sedí lidé, kteří mají jasné názory. Sedí tam lidé, kteří jsou podle mého názoru prověřeni praxí. A sedí tam lidé, kteří nejsou jenom členy ODS, ale přišli z nejrůznějších oblastí finanční a ekonomické sféry. Takže já na něm nevidím nic špatného. Jestli se pan Paroubek toho bojí, tak asi má proč. Možná, že nedisponuje tak dobrými experty ve své vlastní straně, ale mně ten NERV nijak nevadí a pokud pan Fischer řekne, že má pokračovat, tak já bych to jenom uvítal.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Já se ptám z toho důvodu, že skutečně bude potřeba přijmout určitá opatření a pokud ČSSD říká, že NERV nerespektuje, protože tam nejsou zástupci opozice, ať už ČSSD, nebo i opozice, za níž někdy ČSSD mluví, tedy KSČM, tak že to může problematizovat situaci. A ta situace není růžová. Mluví se o deficitu, který může dosáhnout až dvou set miliard korun.

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

To je pravda, ale takový deficit je předurčen podmínkami národní ekonomiky, tedy výpadky příjmů státního rozpočtu, a to je zase způsobeno ekonomickou krizí, která prostě je objektivním jevem. Tu si nevymyslela ani ODS ani sociální demokracie. Čili pokud pan Paroubek chce skutečně prospět této zemi, pokud chce brát vážně tu hrozbu rozpočtu, kde bude schodek možná sto padesát, možná dvě stě miliard korun, tak by se neměl zaměřovat na nějakou úzkoprsou kritiku NERVu, ale měl by se spíš snažit spolupracovat na tom, aby ten schodek toho rozpočtu byl co nejmenší.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Říká v dnešním Studiu Česko d129025_wp, člen grémia Občanské demokratické strany. Než se dostaneme k červnovým volbám do Evropského parlamentu, zaměřme se ještě na ty volby, které budou následovat v říjnu. Kdo by měl vést v Praze, protože vy jste pražským členem ODS, kandidátku Občanské demokratické strany právě v Praze? Předseda Mirek Topolánek, nebo Pavel Bém? Pavel Bém jasně deklaroval, že Mirek Topolánek by to být rozhodně neměl.

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Já jsem přesvědčen o tom, že každý region, a v tomto případě je to regionální sdružení Praha, by měl právo si sám určit, kdo povede kandidátku v tom kterém regionu. Na druhou stranu máme tady výkonnou radu, což je nejvyšší orgán, který bude schvalovat ty kandidátky a jejich konečnou podobu. A výkonná rada do toho může nějakým způsobem zasáhnout. Považoval bych za poněkud nešťastné, kdyby výkonná rada seshora dosazovala jako jednotlivé leadery do jednotlivých regionů, včetně Prahy, ty, nebo ony osoby. Čili pokud chce Mirek Topolánek kandidovat například v Praze jako předseda ODS, myslím, že je to možné, ale že by tomu měla předcházet dohoda s pražskou ODS a s předsedou pražské ODS Pavlem Bémem.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Tedy vylučujete něco podobného, jako bylo sestavování kandidátky do Evropského parlamentu, kdy se některým z kandidátů nelíbilo, jakým způsobem do toho bylo zasahováno?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Tak kandidátka do Evropského parlamentu byla sestavena, a na tom trvám, transparentně a v souladu s platnými pravidly. To, že se některým kandidátům nelíbilo jejich umístění a že se vždycky najde někdo, komu se nelíbí jeho umístění, to tak prostě je. Někdy máte lidi, kteří se nezaslouženě, nebo z jejich pocitu nezaslouženě, ocitnou na místě, které prostě považují za neadekvátní svému výkonu. Někdy zase máte někoho, kdo se ocitne trochu výše, než si ostatní myslí, že by si zasloužil. To je prostě riziko sestavování kandidátních listin. Pokud jde o listinu do Evropského parlamentu, já jsem přesvědčen, že tam je pro ODS možná naštěstí, možná bohužel více kvalitních kandidátů, než je volitelných míst. A museli jsme si s tím nějak poradit.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Tak voliči vám nakonec dají vysvědčení. Ale když se ještě vrátíme k těm říjnovým volbám, tak co vaše případné ministerské angažmá? Protože už jednou jste k němu prý měl nakročeno. Pokud by tedy ODS po říjnových volbách sestavovala vládu a ať už Mirek Topolánek, nebo grémium vaší strany vás požádalo, jste připraven se vrátit z Bruselu, zastávat ministerský post?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

No, to jste mě překvapil. Já mám pocit, že to je zrovna řešení, to je zrovna řešení, které v tuto chvíli není na stole. Ale odpovím na to stejně, jako jsem odpověděl v roce 2006. Pokud by tady existovala možnost vytvořit stabilní většinovou vládu s vidinou, že ta vláda povládne celé čtyři roky a že tudíž bude možné v ní dělat koncepční práci, pak bych na takovou nabídku samozřejmě kývl. Pokud by to byla vláda menšinová, nebo vláda s nejistou podporou ve sněmovně, nebo vláda v patové situaci sto na sto, tak bych do toho nešel ani podruhé stejně, jako jsem do toho nešel poprvé.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Znamená to tedy, že byste byl případně ochoten vzdát se svého postu v Bruselu proto, abyste mohl být například ministrem zahraničí?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Je tady mnoho kdyby, je tady mnoho pokud, ale samozřejmě že post ministra zahraničí v národní vládě je z hlediska prestiže a možnosti realizovat nějakou konkrétní politiku o něco výš než post jakéhokoliv europoslance, to je jasné.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

A pro vás osobně pouze tento ministerský post, nebo i jiný?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Já neuvažuji v tuhle chvíli o žádném jiném postu než o postu europoslance, respektive leadera kandidátky ODS do Evropského parlamentu, takže tohle jsou spekulace. Uvidíme, jak dopadnou říjnové volby.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Pořád chcete mluvit o volbách do Evropského parlamentu. Včera jste představili heslo, které je řešení místo strašení. Po volbách do Evropského parlamentu tedy chcete řešit co?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

To heslo navazuje, nebo definuje situaci, ve které se nacházíme. Ta vláda, která podle mého názoru dobře spravovala Českou republiku a dobře řídila předsednickou funkci v Evropské unii, byla z velmi malicherných vnitropolitických důvodů svržena…

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

To známe. Teď se ptám na to, co chcete řešit.

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Ano a teď je tady ekonomická krize a občané od nás chtějí vědět, bez ohledu na to, zda ty volby jsou do Evropského parlamentu, nebo někam jinam, jak ji budeme řešit. Nabízíme v tomto programu jak řešení tedy vnitropolitické, tedy domácí, to znamená jaké recepty nabízí ODS na ekonomickou krizi, na udržení zaměstnanosti, na spravedlivý sociální systém, tak nabízíme řešení těch evropských záležitostí, ať je to energetická bezpečnost, nebo naše představy o budoucnosti Evropské unie. Je to tedy takový mix. My vycházíme z toho, že některé…

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Tedy jestli to dobře chápu, tak vy slibujete něco, co budete moct případně prosadit až po volbách do národního parlamentu.

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Ne, my říkáme lidem, že některé věci, některé oblasti, některé problémy se lépe řeší na národní úrovni a některé zase na evropské úrovni. Já jsem slyšel představitele sociální demokracie, jak kritizují ODS za to, že coby vedoucí síla vlády nebyla schopna v té předsednické roli představit nějaké celoevropské řešení ekonomické krize, ale ono to ani nejde, protože ty rozhodující nástroje pro řešení ekonomické krize vždycky měly, mají a budou mít v rukou národní vlády. A my to chceme lidem říci. My jim chceme říci, že pokud jim někdo říká, nebo je snaží přesvědčit, že Evropská unie jako taková a její instituce vyřeší ekonomickou krizi, tak si prostě vymýšlí. Řešení ekonomické krize je primárně v rukou národních vlád a tedy i vlády české.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Když jste to tak propojil, tak podle vás jaký bude mít výsledek voleb do Evropského parlamentu vliv na domácí vnitrostátní politiku?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Tak měly to být vlastně jediné volby tohoto roku. Měla to být taková rozhodující politická událost, která by ukázala rozložení politických sil, reálné rozložení politických sil v České republice. Díky pádu vlády se z toho stává jakési předkolo těch parlamentních voleb. Já si myslím, že je to důležité předkolo a že to mnoho napoví o tom, jak by mohly dopadnout ty podzimní parlamentní volby. Jak jsme včera řekli, nejsou to pro nás, tedy ty volby do Evropského parlamentu, žádné druhořadé volby. Jejich význam vzhledem k tomu, že pak budou následovat mimořádné volby do Poslanecké sněmovny, tak jejich význam možná ještě vzrůstá.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Vy počítáte s tím, že ODS v těchto volbách, tedy volbách do Evropského parlamentu, získá alespoň sedm poslaneckých křesel. Pokud neuspějete, tak sám za sebe jste připraven opustit politické grémium strany. Ovšem co vedení Občanské demokratické strany? Měl by v případě neúspěchu Mirek Topolánek opustit post předsedy strany? Protože jen připomeňme, strana pod jeho vedením utrpěla loni na podzim velký debakl v krajských a senátních volbách.

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Myslíte v případě neúspěchu v evropských volbách?

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Ano, přesně tak, protože aby vás vedl leader do předčasných voleb, který neuspěl ve dvou volbách za sebou?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Ne, myslím, že určitě dopad na domácí politickou scénu, tedy na vedení ODS ty evropské volby mít nebudou a ani nemají mít. Já jsem…

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Tedy i při neúspěchu zůstane Mirek Topolánek leaderem ODS?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Já jsem přesvědčen, že ano. Já jsem leader kandidátky do Evropského parlamentu, já za výsledek těch voleb přebírám plnou zodpovědnost. A Mirek Topolánek jako leader ODS by měl převzít plnou zodpovědnost za výsledek parlamentních voleb, ne za výsledek voleb evropských.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Ovšem známe to, u vás ve straně se mluvilo o tom, že by měl být Mirek Topolánek vyměněn právě po už zmíněných volbách krajských a senátních. Tedy vy vylučujete, že něco podobného může nastat i po volbách do Evropského parlamentu?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Já myslím, že pokud by někdo chtěl po případném neúspěchu v eurovolbách svolávat mimořádný kongres a měnit tam vedení ODS, pak si říká zcela jasně o porážku v těch podzimních parlamentních volbách. S tím já souhlasit nemohu a navíc, abych tedy ještě přilil oleje do ohně, jsem přesvědčen, že v těch evropských volbách vyhrajeme, protože nám to všechny průzkumy veřejného mínění naznačují.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Tak my vám budeme přát, ať vám voliči dají vysvědčení, jaké si zasloužíte. Každopádně je tedy v tuto chvíli v Občanské demokratické straně někdo jiný, kdo by byl leaderem, kterého by ta strana a hlavně proudy v ní byly schopny respektovat?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Ale byla by to velmi špatná strana, kdyby po případném odchodu jednoho leadera nebyla schopná vyprodukovat nějakého jiného předsedu.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

A kdo by to mohl být?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Nechtějte po mě, abych spekuloval o jednotlivých jménech, ale v ODS přece není kromě Mirka Topolánka nějaká skvadra neviditelných lidí. Prostě tady se profilují lidé na ministerských funkcích i v jiných funkcích, v krajských zastupitelstvech, nebo na pozici primátorů a komunálních politiků. Někdo z nich by do toho určitě promluvil. Nicméně v tuto chvíli má ODS svého leadera, má svého předsedu. Já myslím, že je přece, je takovým pudem sebezáchovy nebo projevem pudu sebezáchovy každé strany, že stojí za svým leaderem a předsedou a teprve…

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

A že si také buduje zálohy.

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

…a teprve po prohraných volbách může dojít k případné výměně. My jsme v tuto chvíli před evropskými volbami. Mirek Topolánek je předseda ODS. V říjnu nás čekají parlamentní volby. Mirek Topolánek je povede jako předseda ODS a pak se bavme o tom, co bude následovat.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

Vaši dosavadní koaliční partneři, tedy zelení a lidovci, mají podle průzkumů dost důvodů pro obavy, že by se nemuseli po předčasných volbách do sněmovny dostat. Co by tento jejich případný neúspěch znamenal pro vaši stranu?

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Já věřím, že by neznamenal nic. Já věřím, že právě evropské volby napoví dost o tom, jestli vůbec má cenu v těch parlamentních volbách volit lidovce, nebo zelené. Pokud už v těch evropských volbách zelení, nebo KDU-ČSL spadnou pod pět procent a prokáží, že ani v eurovolbách, kde ta volební účast bude výrazně nižší než v těch parlamentních volbách, tak tedy prokáží, že nejsou schopni oslovit voliče. Pak bych voličům doporučoval v těch podzimních parlamentních volbách, aby na tyto strany zapomněli a aby raději odevzdali svůj hlas ODS.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

To bylo dnešní Studio Česko s europoslancem, leaderem kandidátky a také členem grémia Janem Zahradilem. Děkujeme, že jste přišel, a někdy příště na slyšenou.

 

Jan ZAHRADIL, lídr kandidátky ODS ve volbách do EP

Já děkuji za pozvání, na shledanou.